VI SŁUBICKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z UDZIAŁEM RN ZEiRSG.

          W dniu 25 października 2017r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych. Na zaproszenie: Sektora 3 Słubice, Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i Burmistrza Słubic w Forum uczestniczyło około 50 reprezentantów organizacji pozarządowych z terenu Gminy Słubice. Region Nadodrzański ZE i RSG reprezentowali kol: J. Siedlarz, D. Siembida i W. Tiszuk.

          Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się już po raz szósty. Zawsze jest to okazja do spotkania się lokalnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, wymiany informacji i doświadczeń z działalności na rzecz swoich środowisk i społeczności lokalnych, jak też miejsce  do zapoznania się – co robią inne organizacje – oraz zadbania o wzajemne dobre relacje i skorzystania z wiedzy ekspertów w zakresie aktywizacji działalności społecznej.

          Oprócz wystąpień ekspertów, Forum odbywało się przy czterech stolikach tematycznych:

  • skuteczny lider na poziomie lokalnym /osoba, która ogarnia całość, nie może być osamotniona, musi działać i mieć wsparcie innych, nie może być stagnacji w działalności, liderowanie to ciężki kawałek chleba/,
  • społecznie odpowiedzialny biznes /czyli zarabianie przez organizacje pieniędzy, organizacja jako podmiot ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – pomoc i doradztwo/,
  • współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi /warto inwestować w dobrą współpracę, efekt obustronnych korzyści, nieskupianie się na barierach, ale traktowanie tego tematu jako wyzwania w bieżącej działalności/,
  • ekonomia społeczna na poziomie lokalnym /współpraca z biznesem w zbieżnych punktach, wspólne cele i wartości, dobre relacje/.

          Przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego uczestniczyli w pracach stolika – skuteczny lider na poziomie lokalnym – gdzie dyskusję moderowała Marzena Słodownik, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

          Co nam dało uczestnictwo w VI Forum? Szerszy pogląd na rozwój naszej działalności w kierunku skuteczności, współpracy z samorządem i innymi organizacjami, wiedzę i doświadczenie – co i jak robią inni, kontakty i integrację z innymi stowarzyszeniami.

          Uważamy, że warto uczestniczyć w takich spotkaniach i zachęcamy do tego nasze struktury na swoich terenach działalności.

Prezes RN

                                                                                                             Jerzy Siedlarz