Walne Zebranie Regionu Sądeckiego – zmiany we władzach Regionu.

W dniu 15 listopada 2018 roku w sali odpraw Karpackiego Oddziału SG – dzięki przychylności Komendanta Oddziału – odbyło się Walne Zebranie Regionu Sądeckiego ZEiRSG, poświęcone zmianom we władzach Regionu.Zebranie otworzył dotychczasowy Prezes Regionu Edward Socha, który powitał wszystkich przybyłych. W zebraniu brał udział Członek Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG kol. Adam Miksiewicz, który na początku wręczył nowemu członkowi Związku kol. Marianowi Mogilańskiemu legitymację członkowską i znaczek związkowy. Po wyborze przewodniczącego i protokolanta realizowano porządek zebrania, którego głównym tematem były zmiany w Zarządzie Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu.

Z pełnionych funkcji i prac w Zarządzie Regionu zrezygnowali:

  • kol. Edward Socha – prezes Regionu,
  • kol. Wiesław Furmanek – wiceprezes Regionu,
  • kol. Tadeusz Wieciech – sekretarz Zarządu Regionu.

Natomiast z prac w Komisji Rewizyjnej Regionu zrezygnował kol. Twardowski Krzysztof.

Wnioski o odwołanie tych Kolegów przedstawiły odpowiednio: Zarząd Regionu i Komisja Rewizyjna Regionu.  W toku dalszych obrad Walne Zebranie odwołało wymienione osoby ze składu Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu, a w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniono skład Zarządu Regionu oraz Komisji Rewizyjnej Regionu.

Nowy Zarząd Regionu po ukonstytuowaniu się przedstawia się następująco:

  • kol. Twardowski Krzysztof – Prezes Regionu,
  • kol. Mróz Agata – wiceprezes,
  • kol. Stawiarski Krzysztof – wiceprezes
  • kol.  Miksiewicz Krystyna – sekretarz,
  • kol. Koziołek Stanisław – skarbnik.

Ponadto do Komisji Rewizyjnej Regionu na wakujące stanowisko wybrano kol. Marka Kiełbasę, a Przewodniczącym  Komisji został kol. Zbigniew Gaweł.

W wolnych wnioskach kol. Adam Miksiewicz przedstawił informację w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP zapisów w ustawie  o Policji odnoszących się do naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę. Wskazał też, że w związku  z tym wyrokiem wśród ekspertów NSZZFSG trwają prace nad ewentualnym zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego podobnych przepisów dotyczących funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Na zakończenie ustępujący Prezes Regionu podziękował Zarządowi oraz wszystkim aktywnym członkom Regionu za wieloletnie zaangażowanie w pracy na rzecz Związku, a nowemu Zarządowi życzył sukcesów w działalności związkowej, wytrwałości i pomyślności w życiu osobistym.

Były Prezes Regionu

                                                                                              Edward Socha