WALNE ZEBRANIE REGIONU – SPOTKANIE NOWOROCZNE

 W dniu 10 stycznia 2015 roku w Domu Działkowca ROD „Tulipan” w Cieszynie, z udziałem 24. członków, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, połączone ze spotkaniem Noworocznym.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

  • ocenę działalności Regionu, Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu,
  • zatwierdzenie bilansu za 2014 r. i uchwalenie budżetu na 2015 r.,
  • ustalenie zadań dla Zarządu Regionu na 2015 r.

Walne Zebranie Regionu pozytywnie oceniło działalność Regionu i jego władz oraz ustaliło zadania na kolejny rok działalności.

Bezpośrednio po zebraniu rozpoczęło się spotkanie Noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz Miasta Cieszyna w osobach: przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Kasztury oraz radnych: Grażyny Pawlity i Krzysztofa Heroka.

Spotkanie okolicznościowe było okazją do rozmów i wymiany poglądów na nurtujące nasze środowisko problemy.

Przed zebraniem odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego 2. kolegów przyjęto w poczet członków zwyczajnych i obecnie jest nas 52.

 

Prezes Regionu
Mariusz KOSMATY