Walne zebranie Regionu w Cieszynie.

Członkowie Regionu w Cieszynie podsumowali kolejny rok swojej działalności. Walne Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozliczyło 2018 r. i przyjęło budżet na 2019 r. oraz postawiło Zarządowi zadania na 2019 r.

W części uroczystej zebrania: kol. kol. Kosmaty, Siwiec i Kolanko otrzymali uchwały Zarządu Głównego i akty wpisów do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku.

Po roboczej części popołudnia, zebrani wzięli udział w tradycyjnym już spotkaniu noworocznym.

Podczas spotkania zebrano 320 zł dobrowolnej składki członków Regionu na fundusz pomocy represjonowanym członkom Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty