Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Koszalin.

W dniu 16 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Koszalin Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Obrady otworzył Prezes Regionu Koszalin kol. Rafał WALICKI. Miłym akcentem, który rozpoczął nasze spotkanie, było wręczenie legitymacji członkowskich Związku dwóm kolegom, którzy zasilili nasze szeregi w ubiegłym roku.
Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania oraz prezydium i uchwalono porządek obrad.  Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Regionu Koszalin w 2022 roku, przedstawione przez Prezesa Regionu. Bilans Regionu za 2022 rok i Budżet na 2023 rok przedstawił zebranym Skarbnik Regionu Koszalin kol. Krzysztof MIŚ. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Józef MICHALAK przekazał informacje o pracach komisji w 2022 roku i ich wynikach.
W dalszej kolejności kol. Krzysztof MIŚ przedstawił informacje dotyczące działalności Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy COS SG w 2022 roku, w pracach której bierze udział jako przedstawiciel Regionu Koszalin ZEiRSG .
Prezes Regionu kol. Rafał WALICKI przedstawił plan działań na rok 2023 i omówił szczegóły niektórych przedsięwzięć.
Poniżej kilka zdjęć z obrad.
Skarbnik Regionu Koszalin ZEiRSG
                   Krzysztof MIŚ