Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Racibórz ZEiRSG.

W dniu 27 stycznia 2023 roku w Sali Odpraw Śląskiego Oddziału Straży Granicznej W Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Racibórz ZEiR SG. Wydarzenie to uświetnili zaproszeni goście honorowi:

  • Przedstawiciel Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – zastępca Komendanta ppłk SG Grzegorz DROŻYŃSKI.
  • Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy ŚOSG mjr SG Mariusz WIŚNIEWSKI.
  • Prezes Zarządu Głównego ZEiR SG Kolega Sławomir MATUSEWICZ..
  • Nasi sąsiedzi: Prezes Regionu Cieszyn Kolega Mariusz KOSMATY  i przedstawiciel Regionu Głubczyce Kolega Leszek DUDEK.

Obrady otworzył Prezes Regionu Kol. Wojciech SZYSZKA, który przywitał wszystkich zebranych i następnie przedstawił wizję działania Regionu Racibórz (poniżej w załączeniu).  Znalazły się w niej ważne zapewnienia o wzajemnej współpracy i pomocy osobom potrzebującym ze środowiska emerytów i rencistów mundurowych.

W dalszej części obrad  przedstawiono „Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok” i „Plan działania na bieżący rok” oraz zatwierdzono „Bilans Regionu za 2022 rok” i „Budżet na 2023 rok”. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu, Kolega Karol ORAWSKI przekazał zebranym informację o działaniach podejmowanych przez Komisję.

Na spotkaniu wybrano również nowego Zastępcę Prezesa Regionu  – Kolegę Mirosława MAZURKA , ze względu na fakt złożenia rezygnacji przez dotychczas urzędującego Kolegę Piotra KUTKI. Serdecznie dziękujemy za pracę odchodzącemu Koledze, a nowemu Zastępcy Prezesa Regionu życzymy samych najlepszych pomysłów, pełnej ich realizacji oraz wytrwałości w działaniu.

Prezes Regionu Racibórz

Wojciech SZYSZKA

Poniżej Wizja Działania Regionu oraz mała galeria zdjęć z zebrania.