Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

   W dniu 16 stycznia 2020 roku w Nowym Sączu w siedzibie Regionu Sądeckiego ZEiRSG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu za rok 2019. W zebraniu brał udział członek Zarządu Głównego ZEiR SG  kol. Adam Miksiewicz, który jest jednocześnie członkiem Regionu Sądeckiego.

       Specjalnym gościem Walnego Zebrania był Komendant KaOSG płk Stanisław LACIUGA, który na zaproszenia Zarządu Regionu na krótko zaszczycił zebranych swoją obecnością.

     Obrady otworzył Prezes Regionu Sądeckiego kol. Krzysztof Twardowski, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie wraz z kol. Adamem Miksiewiczem wręczyli legitymację nowemu członkowi Związku, kol. Ireneuszowi Koziełowi. Prezes Regionu Sądeckiego poinformował zebranych, że Zarząd Regionu za szczególne zasługi organizacyjne w pracy na rzecz Związku wyróżnił:

  • dyplomem uznania  – kol. Stanisława Słabego, kol. Krzysztofa Gozdeckiego oraz kol. Leszka Zatorskiego;
  • nagrodą rzeczową – kol. Krystynę Miksiewicz i kol. Krzysztofa Stawiarskiego.

    Następnie głos zabrał Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga prezentując krótko najważniejsze wydarzenia z ub. roku związane z Oddziałem oraz działania socjalne i pomocowe na rzecz emerytów i rencistów SG. Wskazał przy tym na dobrą współpracę z Prezesem Regionu i całym Zarządem oraz odpowiedział na kilka pytań w tej materii ze strony emerytów. Po tym wystąpieniu Prezes Regionu podziękował Komendantowi za zaangażowanie w sprawy emerytów i rencistów mundurowych oraz wręczył w imieniu zebranych drobny okolicznościowy upominek.

        W dalszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym została kol. Agata Mróz. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2019 przedstawiła Zastępca Prezesa Regionu kol. Agata Mróz, Bilans Regionu za 2019 rok oraz budżet na 2020 rok przedstawił Skarbnik Regionu, kol. Stanisław Koziołek, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Zbigniew Gaweł przedstawił podejmowane przez tą komisję czynności oraz ocenę działania Zarządu Regionu.

    Warto wskazać, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Regionu zorganizował następujące główne przedsięwzięcia:

  • zabawę noworoczną (Bal Emeryta),
  • Dzień Kobiet dla członkiń związku,
  • udział dla członków  Regionu w spektaklu teatralnym;
  • zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej,
  • obchody rocznicowe powstania WOP,
  • wycieczkę krajoznawczo – historyczną na Lubelszczyznę połączoną  z obchodami Dnia Weterana Służby Granicznej pod pomnikiem żołnierzy KOP w Wytycznem.

    Ponadto wielu członków Związku, jako delegacje lub reprezentanci Regionu, brało udział w:

  • spotkaniach ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza,
  • uroczystościach i apelach organizowanych przez Karpacki Oddział SG.

        Kol. Krzysztof Twardowski przedstawił plan działań Regionu na 2020 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji, m.in. dotyczących wycieczki w miesiącu wrześniu oraz udziału drużyny Regionu w Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu.

    Prezes  Regionu Sądeckiego

                                                                                                                        Krzysztof Twardowski