Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

W dniu 19 stycznia 2022 roku w Sali Tradycji – Odpraw Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego ZEiRSG.
Obrady otworzył Prezes Regionu Sądeckiego kol. Krzysztof Twardowski, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został kol. Adam Miksiewicz. Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za rok 2022 przedstawił Prezes Regionu. Bilans Regionu za 2022 rok oraz budżet na 2023 rok przedstawił Skarbnik Regionu, kol. Stanisław Koziołek, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Marek Kiełbasa przedstawił informację o działaniach podejmowanych przez tą komisję.
Kol. Krzysztof Twardowski przedstawił plan działań Regionu na 2023 rok. W toku dyskusji zgłoszono kilka propozycji, m.in. dotyczących planowanych na miesiąc maj zawodów strzeleckich oraz wrześniowej wycieczki, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Regionu.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski

Poniżej galeria zdjęć z obrad – wyk. Kol. S. Słaby i Kol. T. Wieciech.