Walne Zebranie Sprawozdawcze w Regionie Nadodrzańskim.

W dniu 20 lutego 2016r w siedzibie Regionu odbyło się nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze.

         Zgodnie z porządkiem zebrania zostały przedstawione sprawozdania za 2015 rok: z działalności Regionu i Zarządu; finansowe; protokół Komisji Rewizyjnej Regionu oraz bilans za 2015r. i projekt budżetu na rok 2016, a także projekt planu działania Regionu i Zarządu na 2016r.

          Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami działalność Zarządu Regionu w 2015r została zaakceptowana przez Walne Zebranie, a także zatwierdzone zostały i podjęto uchwały dot: planu działania, bilansu i budżetu.

        Na podstawie uchwały Zarządu Regionu do Związku na zebraniu zostali przyjęci nowi członkowie – kol: R. Kosiór i E. Nyczaj – wręczono im legitymacje i znaczki związkowe, a trzej koledzy: W. Litwiniec, R. Kosiór i G. Cembrowicz uhonorowani zostali specjalnymi życzeniami i upominkami w związku z jubileuszami urodzinowymi.

       Nasze gratulacje i najlepsze życzenia przekazujemy także naszemu członkowi Regionu –  kol. W. Lembiczowi i jego Małżonce, którzy obchodzą 50 – lecie pożycia małżeńskiego – z tej okazji otrzymali medale i życzenia od Prezydenta Poznania.

 

 

                                                                                              Prezes  RN

                                                                                              Ryszard Babij

 

Art.1 /1

24.02.2016r.

 

T.W.Lembicz - 50-lecie