Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Regionie Koszalin.

          Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2016r. w Regionie Koszalin ZEiRSG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego członkowie Regionu ocenili działalność ustępującego Zarządu Regionu, na czele z Prezesem Kol. Jarosławem GACKIEM, w okresie kadencji za lata 2013-2016. Ocena ta wypadła bardzo dobrze i cały Zarząd Regionu jednogłośnie uzyskał absolutorium.

          Podczas obrad Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Regionu Koszalin wybrało na kolejną kadencję ponownie niemal ten sam Zarząd Regionu, tylko w pomniejszonym trzyosobowym składzie:

– Prezes Regionu – kol. Jarosław GACEK,

Wiceprezes Regionu – kol. Romuald SOKOŁOWSKI,

– Skarbnik Regionu – kol. Stanisław SZAMETO.

          Wybrano również Komisję Rewizyjną Regionu w składzie:

– Przewodniczący Komisji – kol. Marek MESZYŃSKI,

– Sekretarz Komisji – kol. Krzysztof DOBROPOLSKI,

– Członek Komisji – kol. Andrzej BADOWSKI.

 Delegatami na IV Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów SG, który ma odbyć się w maju 2017r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, zostali wybrani:

kol. Andrzej BADOWSKI,

kol. Jarosław GACEK,

– kol. Marek MESZYŃSKI,

kol. Romuald SOKOŁOWSKI.

         Serdecznie gratulujemy członkom Regionu Koszalin wybranym do władz Regionu oraz w charakterze delegatów na zbliżający się IV Zjazd Krajowy Związku.

          Bardziej obszerna relacja z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu znajduje się na stronie internetowej Regionu Koszalin pod adresem:   http://www.koszalin.zeirsg.pl/aktualnoci.html.

                                                                                                                                    Opracował:

                                                                                                                                  p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                                                     Jerzy JANKOWSKI