Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG.

       W  dniu 25 lutego 2017 r. w Regionie Nadodrzańskim ZE i RSG w Słubicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, na które przybyli licznie członkowie Regionu oraz zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Słubic – Roman Siemiński oraz Komendant PSG w Świecku – ppłk SG Krzysztof Krawiec.

     W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali znaczenie społecznej działalności nie tylko na rzecz swojego środowiska, ale też na rzecz miejscowej społeczności, życzyli dobrych wyborów w Regionie i dalszej dobrej współpracy z lokalnym samorządem, stowarzyszeniami mundurowymi i innymi organizacjami i związkami w mieście i gminie.

      W dalszej części zebrania podjęto uchwały o: udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu, zatwierdzeniu Planu Działania na 2017r., zatwierdzeniu Bilansu za 2016r. i przyjęciu Budżetu na 2017r., wybraniu nowego Zarządu Regionu, członków KRR i delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku.

     W zebraniu uczestniczyli koledzy – nowo przyjęci członkowie Regionu. Obecnym kolegom dziękujemy za aktywność i zaangażowanie, kolegom z Poznania, Gubina i Kostrzyna nad Odrą – za przybycie, a wszystkim życzymy zdrowia i aktywności w działalności na rzecz naszego emeryckiego środowiska.

                                                                                                                                          Prezes RN

                                                                                                                                        Jerzy Siedlarz