Warszawa: spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów SG i b. WOP.

          Uprzejmie informuję środowisko emerytów i rencistów Straży Granicznej i b. Wojsk Ochrony Pogranicza, iż w dniu 29.03.2017r. z inicjatywy Klubu Generałów i Admirałów SG, odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów SG i b. WOP.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • z Klubu Generałów i Admirałów SG: dziekan Klubu gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz FRYDRYCH i gen. bryg. w st. spocz. Marian KASIŃSKI,
  • ze Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora: płk w st. spocz. Wiesław ADAMCZYK,
  • z Koła nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: płk w st. spocz. Bogdan BARTOSIŃSKI,
  • ze Związku Emerytów i Rencistów SG: Prezes Związku Adam MIKSIEWICZ i Wiceprezes Jerzy JANKOWSKI.

         W trakcie spotkania dokonano wymiany poglądów na temat:

  • aktualnej sytuacji socjalno-prawnej emerytów i rencistów Straży Granicznej i b. WOP,
  • zagrożeń dla części emerytów i rencistów SG wynikających z niesprawiedliwej i represyjnej ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. obniżającej w sposób radykalny emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG,
  • możliwości przeciwdziałania skutkom tej ustawy na gruncie działań prawnych i organizacyjnych, zarówno  w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jak i w formule zawężonej do działań stowarzyszeń reprezentowanych podczas tej narady.

        Uczestnicy spotkania wyrazili wolę współpracy na rzecz emerytów i rencistów SG i b. WOP i zgodzili się z propozycją Klubu Generałów i Admirałów SG, aby podjąć czynności w kierunku opracowania pisemnego porozumienia między stowarzyszeniami, koordynującego działania prawno-organizacyjne i pomocowe wobec emerytów i rencistów SG, poszkodowanych wymienioną wyżej ustawą represyjną. Przedstawiciele ZEiRSG poinformowali, że ze względu na kończącą się kadencję obecnego Zarządu Głównego, propozycję  podpisania porozumienia, stosownie do wymogów statutowych, przedstawią nowemu Zarządowi Głównemu, wybranemu podczas IV Zjazdu Krajowego ZEiRSG, zwołanego na dzień 6 maja 2017r.

                                                                                      Opracował:

                                                                                         p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                       Jerzy JANKOWSKI