Warszawa – Wilanów: spotkanie w Królewskich Łazienkach przedstawicieli Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

W dniu 18.10 2022 r. w budynku Ermitaż w zespole parkowo-pałacowym Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się posiedzenie Stron Porozumienia z 30.05.2022 r. o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  W spotkaniu wzięli udział:

– Waldemar Bocheński i Andrzej Olichwiruk – reprezentujący Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych,

– Sławomir Matusewicz – reprezentujący Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

– Andrzej Adamczyk -reprezentujący Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych „GRANICA”,

– Bogdan Bartosiński reprezentujący Koło nr 42 Związku Żołnierzy WP,

– Piotr Kuśtowski i Grzegorz Zawadko reprezentujący Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników SG „WISZTYNIEC”,

– Marian Kasiński i Leszek Elas reprezentujący Klub Generałów i Admirałów SG RP.

Gościem spotkania był Pan dr Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Spotkanie prowadził, jako jego przewodniczący, kol. Waldemar Bocheński.  Agenda spotkania obejmowała:

1. Omówienie działań związanych z utworzeniem muzeum formacji granicznych. Konieczne wymogi i zakres prac do wykonania w ramach tworzonego muzeum omówił Pan dr Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz kol. Waldemar Bocheński reprezentujący Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

2. Przedyskutowanie potrzeby utworzenia zespołu, którego zadaniem byłoby prowadzenie działań w zakresie, o którym mowa w pkt 1. Ustalono, że każda ze stron porozumienia deleguje do prac w powoływanym zespole po dwóch swoich przedstawicieli. Zespołowi będzie przewodniczył kol. Waldemar Bocheński reprezentujący Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Ze strony Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej do prac w zespole zostali delegowani koledzy Grzegorz Pieszko i Zbigniew Hadaś.

3. Przedyskutowanie działań niezbędnych do powołania fundacji, której celem będzie niesienie pomocy byłym żołnierzom i funkcjonariuszom formacji granicznych znajdującym się w potrzebie oraz spraw z tym związanych. Zakres prac mających na celu powołanie takiej fundacji będzie dookreślony po dokonaniu analiz w zakresie źródeł finansowania pomocy oraz wymogów formalno-prawnych.

4. Uroczyste potwierdzenie wstąpienia Stowarzyszenia „WISZTYNIEC” do grona Sygnatariuszy Porozumienia z dnia 30.05.2022. W trakcie spotkania miała miejsce miła uroczystość podpisania przez Prezesa Piotra Kuśtowskiego i Sekretarza Grzegorza Zawadko – reprezentujących Stowarzyszenie „WISZTYNIEC” – Porozumienia z 30 maja 2022 r o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

Prezes ZEiRSG

Sławomir Matusewicz