Ważne dla Kolegów dotkniętych obniżeniem emerytur !

            W zakładce „ obniżone emerytury ˮ prezentujemy nowe wzory dokumentów procesowych i nieprocesowych, dotyczące możliwości wystąpienia do ZER MSW z wnioskami o ponowne ustalenie świadczenia emerytalnego, uwzględniającego podwyższoną wysługę emerytalną w wymiarze 1,5 roku za rok służby.

            Z wnioskami mogą wystąpić wszyscy Koledzy, którym w otrzymanych decyzjach o obniżeniu emerytur nie uwzględniono tego przysługującego im uprawnienia – zarówno ci, którzy składali odwołania od decyzji i przeszli batalie sądowe, jak i ci, którzy odwołań w ogóle nie składali.

            Warto z takiej możliwości skorzystać, z uwagi na szereg już pozytywnych postanowień sądowych w tej sprawie.

Prezes Związku

Adam Miksiewicz