Wizyta delegacji Regionu Sądeckiego u Komendanta Karpackiego Oddziału SG.

W dniu 17 listopada 2021 roku delegacja Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w składzie:
• Kol. Adam MIKSIEWICZ,
• Kol. Krzysztof TWARDOWSKI,
• Kol. Krzysztof STAWIARSKI,
udała się z wizytą do Komendanta Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisława LACIUGI. Głównym celem spotkania było złożenie gratulacji Komendantowi KaO SG z okazji awansu na stopień Generała Brygady Straży Granicznej. Delegacja w imieniu Regionu Sądeckiego przekazała gen. bryg. SG Stanisławowi LACIUDZE okolicznościowy upominek w postaci buławy. Ponadto, stosownie do prośby Prezesa Związku kol. Sławomira MATUSEWICZA, Honorowy Prezes Związku kol. Adam MIKSIEWICZ przekazał w imieniu Zarządu Głównego Związku list gratulacyjny.
W trakcie spotkania wspominano czasy wspólnej służby oraz omówiono współpracę Komendy Oddziału z Regionem Sądeckim, dziękując jednocześnie Komendantowi za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc w działalności Regionu.

Prezes Regionu Sądeckiego

Krzysztof Twardowski