Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – wzór i wskazówki.

Szanowne Koleżanki !

Szanowni Koledzy !

 

          W załączeniu wzór wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich i wskazówki do opracowania jego treści. Powinny one służyć jako ewentualna pomoc w redakcji wniosków, które ze swej istoty powinny mieć charakter indywidualny.

           Z wnioskiem można się zapoznać również na stronie RPO:  nhttps://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskichskąd można go pobrać w formacie PDF lub Word.

           Wnioski te, o które prosił również przedstawiciel RPO podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji SSM RP w Warszawie, umożliwią Rzecznikowi bardziej szczegółowe zapoznanie się z sytuacją  Wopistów i będą stanowić bazę do dalszych wystąpień prawnych, w tym m.innymi do ewentualnego uczestnictwa w przyszłych rozprawach sądowych.

          Wnioski mogą składać osoby poszkodowane, którym już wcześniej obniżono emerytury lub renty na podstawie ustawy z roku 2009, a także ci, którzy spodziewają się obniżenia emerytur lub rent na podstawie ostatnio uchwalonej (nie do końca wiadomo, czy legalnie) ustawy z 16 grudnia 2016r.

          Wnioski proszę przesyłać pocztą listem poleconym. Ich treść podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

Szablon_wniosku_do_RPO.

Wskazówki do wniosku do RPO.

Ww. dokumenty dostępne są także na naszej stronie w dziale:

„Ważne sprawy>Obniżone emerytury>Wzory pism procesowych”

Prezes ZEiRSG

Adam Miksiewicz