Wspólny Apel stowarzyszeń i kół emerytów i rencistów służb granicznych w sprawie pomocy Ukrainie.