WSPOMNIENIA Z WYPRAWY PRZED SEJM RP 22 MARCA 2018 ROKU.

          W dniu 22 marca 2018 r. odbyło się w Sejmie RP pierwsze i niestety jedyne, czytanie NASZEGO, OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Posłom na sali sejmowej przedstawił go Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, jeden z liderów SLD, b. poseł Andrzej ROZENEK ( tutaj jego wystąpienie w Sejmie). 

          Na sali sejmowej podczas debaty obecni byli w niewielkiej liczbie przedstawiciele represjonowanych funkcjonariuszy. Naszych przedstawicieli tam nie było, ponieważ w tym czasie wszyscy braliśmy udział w zgromadzeniu, popierającym projekt naszej ustawy, zorganizowanym przed Sejmem z inicjatywy Prezydenta Federacji SSM RP Zdzisława CZARNECKIEGO w godzinach 14.00-18.30. Liczebność represjonowanych przed Sejmem, jak i osób popierających nasze hasła, była niestety niewielka, co stwierdzam z goryczą. W tym czasie i w tym miejscu powinno być nas co najmniej kilka tysięcy, a było tylko ok. tysiąca osób! Wydaje się, iż duża część osób objętych ustawą represyjną nadal myśli, że inni za nich zrobią to, co powinni zrobić sami…

          Z naszej organizacji związkowej na wiecu była kilkunastoosobowa delegacja, na czele z członkami Prezydium Zarządu Głównego w osobach: Prezesa ZG Marka Meszyńskiego, Wiceprezesa Janusza Babiarza i Głównego Skarbnika Andrzeja Ormana. Delegację stanowili członkowie Związku głównie ze Szczecina (8) i Chojny(3) oraz w mniejszej liczbie z Koszalina, Kołobrzegu, Cieszyna, Gdańska i Kudowy. Aktywnie demonstrowaliśmy przed Sejmem z transparentami, oglądając na telebimie wystąpienia niektórych posłów oraz wysłuchując wystąpień przedstawicieli partii politycznych, posłów i organizacji związkowych służb mundurowych z ustawionej sceny. Efekt debaty sejmowej wszyscy poznaliśmy jeszcze tego samego dnia, gdy po kilku godzinach ustawa Nasza trafiła do kosza, zamiast do dalszego procedowania. Oczywiście można było się tego spodziewać, ale ważne było też to, iż zobaczyliśmy i usłyszeli, jak partia, która głosiła, że projektów obywatelskich  nie będzie odrzucać już w pierwszym czytaniu, kolejny raz to czyni mając za nic swoje wyborcze obietnice! Wysiłek wielu tysięcy ludzi został pogrzebany w kilka godzin! Dało to nam chyba jasną wskazówkę, że pozostało nam już tylko zaangażowanie w wyborach samorządowych, a następnie w wyborach do Sejmu oraz liczenie na zwycięstwo partii opozycyjnych i spełnienie przez nich składanych obietnic. Przypomnę, że najbardziej zaangażowaną partią, pomocną w naszych sprawach, był SLD, a w następnej kolejności .Nowoczesna i PO. Powinniśmy teraz zmobilizować wszystkie siły do namawiania do udziału w wyborach i właściwego głosowania. O innych opcjach nie chcę mówić, gdyż frekwencja represjonowanych i ich zwolenników w naszych manifestacjach w styczniu i marcu nie rokuje najlepiej.  

Wiceprezes ZEiRSG

Janusz BABIARZ

 

Poniżej kilka zdjęć z wiecu przed Sejmem, wykonanych przez Kol. Jarka Kęsickiego.