Wspomnienie o śp. mjr. Edmundzie BETAŃSKIM – b. Dowódcy GPK WOP w Kostrzynie n. Odrą.

Śp. Mjr WOP w st. spocz. Edmund BETAŃSKI odszedł na wieczna służbę w dniu 24.12.2022 roku w wieku 83 lat, a w dniu 30.12.2022 roku został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim, obok  żony Teresy Betańskiej – podoficera sekcji łączności w GPK Kunowice i GPK Świecko -zmarłej w roku 2019.

Mjr WOP Edmund Betański służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza rozpoczął w latach 60-tych, podejmując  naukę w okresie 1959 – 1962 w Oficerskiej Szkole WOP w Kętrzynie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został skierowany do służby w bezpośredniej ochronie granicy państwowej do GPK WOP w Kunowicach w charakterze kontrolera ruchu granicznego. W latach 1968 – 1973 podjął studia zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł mgr prawa. W latach 1978 – 1981 pełnił służbę jako Dowódca GPK WOP w Kostrzynie nad Odrą, a w roku 1981 odszedł na emeryturę. Chcąc być nadal aktywnym w życiu cywilnym i pracy zawodowej, zatrudniał się w instytucjach cywilnych:

  • w latach 1983 – 1985 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą na stanowisku specjalisty,
  • w 1985 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie w latach 1985 – 1989 pracował na stanowisku specjalisty w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym,
  • w latach 1989 – 1990 w pracował w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku inspektora.

Mjr WOP w st. spocz. Edmund Betański zostanie zapamiętany jako weteran służby granicznej zaangażowany w ochronę granicy, uczynny i koleżeński, dbający o podwładnych, aktywny w życiu cywilnym po przejściu na emeryturę.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy wspólnej służby ze Słubic, Kunowic i Kostrzyna nad Odrą oraz Zarząd Regionu Nadodrzańskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Cześć Jego Pamięci !

Zarząd Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG