Wspomnienie o śp. ppłk. WOP w st. spocz. Janie JAKUBIAKU.

Śp. ppłk WOP w st. spocz.  Jan Jakubiak – weteran służby granicznej – zmarł w dniu 19.01.2023 roku w wieku 89 lat i dwa dni później – 21.01.2023 roku – został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu. Żegnała go rodzina, przyjaciele, współtowarzysze służby i pracy, członkowie organizacji społecznych, sąsiedzi i znajomi.

Ppłk Jan Jakubiak był absolwentem 3-letniej Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie, którą ukończył w roku 1954.  Został skierowany do służby w 3 Brygadzie WOP, przemianowanej później w  Karpacką Brygadę WOP z siedzibą sztabu w Nowym Sączu, ochraniającej granicę polsko-czechosłowacką.  Od początku pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy dowodząc najpierw placówkami, a później strażnicami WOP w Zwardoniu, Witowie, Korbielowie i Podczerwonem. Przed odejściem na emeryturę na krótko został przeniesiony do służby w sztabie KB WOP w Nowym Sączu. Na emeryturę odszedł w roku 1975 w stopniu majora z wysługą sięgającą prawie 34 lat (20 lat służby w bezpośredniej ochronie granicy liczono wg przelicznika 1 rok=1,5 roku wysługi emerytalnej).  Zamieszkał z rodziną w Nowym Sączu i już w roku 1976 podjął pracę jako cywil w komórce ds. wojskowych w miejscowym Szpitalu Specjalistycznym.  W roku 1981 wstąpił do Koła nr 1 w Nowym Sączu Związku b. Żołnierzy Zawodowych WP, przemianowanego w latach późniejszych na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. W Kole tym , a potem w strukturach nadrzędnych Związku (w Rejonie i w Zarządzie Rejonu) pełnił przez wiele lat społecznie różne funkcje, w tym wiceprezesa i prezesa Rejonu ZŻWP. Udzielał się aktywnie w działalności związkowej, szczególnie na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin, współdziałając również z innymi  lokalnymi emeryckimi organizacjami struktur mundurowych. Działał na rzecz popularyzacji służby wojskowej,  w szczególności w ochronie granicy państwowej RP. Za zasługi dla Związku Żołnierzy WP i lokalnej społeczności w roku 2012 został awansowany do stopnia  ppłk rez. WP.

Ppłk WOP  Jan Jakubiak zostanie przez nas zapamiętany jako weteran służby granicznej zaangażowany w ochronę granicy, uczynny i koleżeński, dbający o podwładnych, aktywny przez wiele lat w życiu cywilnym po przejściu na emeryturę.

  Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy wspólnej służby i pracy oraz członkowie stowarzyszeń emerytów mundurowych.

Cześć Jego Pamięci !

Prezes Koła nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu

płk w st. spocz. Adam LESZYŃSKI