Wspomnienie z pogrzebu płk. Ryszarda LASECKIEGO!

      W dniu 27-go kwietnia 2019 roku na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu pożegnaliśmy byłego dowódcę GPK WOP Świnoujście,  Pana płk. WOP w st. spocz. Ryszarda LASECKIEGO, który dołączył do wszystkich  WOP-istów  stojących na wiecznej straży ojczystych granic.

      Pan Pułkownik przez całą swoją służbę wojskową wzorowo realizował stojące przed nim zadania służbowe w obronie i ochronie granic naszej Ojczyzny. Skuteczna ochrona nienaruszalności granicy państwowej, walka z przemytem i innymi formami zorganizowanej przestępczości granicznej na ochranianym odcinku służbowej odpowiedzialności, jak również dbałość o należyte wyszkolenie i przygotowanie do realizacji powyższych zadań przez wszystkich podległych mu żołnierzy, wymagały pełnego oddania i poświęcenia się pełnionej służbie. Z zadań tych  Zmarły w pełni się wywiązał i po latach nienagannej służby w 1978 roku przeszedł do rezerwy. Teraz jeszcze, po ponad czterdziestu latach od zakończenia swojej  wojskowej służby dla Ojczyzny, wszyscy Jego byli podwładni, współpracownicy i znajomi, powiadomieni przez rodzinę o Jego śmierci, wspominają Pana Pułkownika tylko następującymi słowami : „to był dobry, życzliwy Człowiek”.

      Dlatego też, nie zgadzając się z opinią wydaną przez IPN i odmową dowódcy 8 FOW w Świnoujściu na wystawienie wojskowej asysty honorowej podczas ceremonii pogrzebowej Zmarłego, my byli podwładni, współpracownicy i znajomi, którzy znaliśmy Pana Pułkownika Ryszarda Laseckiego, ci wszyscy, których łączy służba w ochronie granic Ojczyzny i zielone otoki, zrzeszeni w Związku Emerytów I Rencistów Straży Granicznej Region Świnoujście, zorganizowaliśmy uroczystą ceremonię pogrzebową we własnym zakresie. Ze sztandarem Związku Emerytów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora, udostępnionym nam przez prezesa  Koła im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie wraz z pozostałym sprzętem do oprawy uroczystości pogrzebowej, wystawiliśmy poczet sztandarowy i wartę honorową przy trumnie Zmarłego oraz umieściliśmy na poduszkach Jego odznaczenia i medale. Zostały one, zgodnie z wolą rodziny, uroczyście wręczone w trakcie pogrzebu przez jednego z byłych podwładnych Pana Pułkownika Jego Wnuczce. Ceremonię pogrzebową prowadził proboszcz Parafii Wojskowej Garnizonu Świnoujście ks. kan. kmdr Adam Bazylewicz.

      Nie zgadzamy się na takie traktowanie nas, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej! Nigdy nikt z nas w czasie pełnienia swojej służby nie popełnił żadnej zbrodni ani żadnego przestępstwa! Nie zgadzamy się na żadną zbiorową odpowiedzialność, bez osądzenia każdego z osobna i mówimy głośno i z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli są jakiekolwiek przypadki popełnienia przez któregokolwiek z nas jakiegokolwiek przestępstwa, czy innego czynu prawem zabronionego, to niech to nam wykaże, każdemu z osobna Sąd, a my jeszcze dopilnujemy, by taki wyrok Sądu został pokornie na kolanach wykonany przez każdego skazanego!

      Nie zgadzamy się z takim traktowaniem nas przez IPN i wszystkich panów dowódców wojskowych podejmujących decyzje w sprawie wystawienia lub nie wystawienia wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu któregokolwiek z nas! Panom dowódcom podpowiadamy, że jest coś takiego jak „Ceremoniał Wojskowy”, który jasno określa kiedy i komu wystawia się wojskową asystę honorową.   Byłoby dużo lepiej, gdyby każdego z nas, którzy poświęciliśmy młodość, zdrowie i niemały kawałek życia służąc z pełnym poświęceniem i oddaniem swojej ukochanej Ojczyźnie, potraktowano zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym”, a nie zabawiając się w jakieś polityczne gierki podejmowano decyzje niezgodne z opisanymi w nim zasadami działania, postępowania i zachowania się wojska. Warto przy tym pamiętać, że każda, nawet najbardziej zawrotna kariera wojskowa, kończy się przejściem do rezerwy i kiedyś takie decyzje mogą bardzo zaboleć, zwłaszcza rodziny, które razem z nami dzielą dole i niedole naszego żołnierskiego losu. Swoją drogą nie sposób ciągle dalej milczeć i nie postawić tym  wojskowym panom decydentom jednego jasnego, króciutkiego pytania: „i gdzie tu apolityczność wojska, co się z nią stało panowie admirałowie i generałowie?…

      Panie Pułkowniku Ryszardzie Lasecki! Dobry i życzliwy Dowódco, który do końca swych dni wpajałeś nam byłym podwładnym i współtowarzyszom służby miłość do Ojczyzny i wszystkie inne wartości, z których jesteśmy dzisiaj dumni! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci jako wzór Żołnierza i Dowódcy.

Cześć Twojej Pamięci!

 

                            Zarząd Regionu Świnoujście

                    Związku Emerytów i Rencistów

                                                                                                        Straży Granicznej

 

Świnoujście, 02.05.2019r.

Galeria zdjęć z pogrzebu.