Wyprawa do Ziemi Przemyskiej – wielkiej bramy Karpat.

       Z okazji święta Związku Emerytów i Rencistów SG, przypadającego na „Dzień Weterana Służby Granicznej”, czyli 13 września, Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG zorganizował w dniach 15-16.09.2016r. wycieczkę – pielgrzymkę dla członków Związku i ich rodzin pod hasłem: „Twierdza Przemyśl i Kalwaria Pacławska”. Wycieczką kierował Prezes Regionu Sądeckiego naszego Związku, Kol. Edward Socha, a w charakterze jego pomocnika wystąpił Prezes Związku Kol. Adam Miksiewicz. Uczestnicy wycieczki pielgrzymowali autokarem użyczonym na tę okazję przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

            W programie wycieczki znalazły się główne atrakcje Przemyśla i okolic, w tym forty obronne znanej na świecie Twierdzy Przemyśl (budowanej przez ponad 30 lat przez monarchię austriacko-węgierską na przełomie XIX i XX wieku), a także sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej i zamek w Krasiczynie.

            W pierwszym dniu grupa wycieczkowiczów – po przyjeździe do Przemyśla i zakwaterowaniu się w uroczym hoteliku „Pod Białym Orłem”- zwiedzała z udziałem miejscowego przewodnika następujące atrakcje:

  • Zamek Kazimierzowski,
  • Archikatedra Rzymsko-Katolicka wraz z kryptami,
  • Muzeum Archidiecezjalne,
  • Archikatedra Grecko-Katolicka,
  • Rynek z figurą Szwejka,
  • Muzeum Dzwonów i Fajek,
  • Fort obronny Twierdzy Przemyśl o nazwie „Salis Soglio”, znajdujący się w rejonie Siedlisk (tuż przy granicy z Ukrainą).

            Wieczorem uczestnicy wycieczki spotkali się podczas uroczystej kolacji z delegacją emerytów i rencistów SG i WOP z Koła nr 1 NSZZFSG w Przemyślu (Koledzy: Dobrowolski Tadeusz, Patrzałek Henryk i Welszyng Zdzisław). Było to przyjacielskie spotkanie zważywszy na fakt, że emeryci SG i WOP z Przemyśla byli w latach 1997-98 pierwszymi inicjatorami powstania naszego Związku i założyli podwaliny pod jego rozbudowę. Podczas spotkania wspominano lata służby w WOP i SG, dzielono się wrażeniami z działalności związkowej i uzgadniano kierunki oraz szczegóły dalszej współpracy. Prezes ZEiRSG Kol. Adam Miksiewicz zaproponował Kolegom z Przemyśla udział ich kilkuosobowej delegacji w Konferencji organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 26 września 2016r. w Warszawie pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”. Po uzgodnieniach Koledzy z Przemyśla zdecydowali się skorzystać z naszego zaproszenia i wytypowali 4-osobową delegację na wspomnianą Konferencję.

            W drugim dniu wycieczki zwiedzano kolejne atrakcje:

  • Fort obronny „Werner” w rejonie Żurawicy z udziałem przewodnika,
  • Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej z udziałem przewodnika, gdzie także zjedzono obiad w gościnnym Domu Pielgrzyma,
  • Zamek w Krasiczynie – również z udziałem miejscowego przewodnika.

            Powrót do Nowego Sącza nastąpił w godzinach wieczornych dnia 16.09.2016r.

            Miło mi donieść, że wszyscy wycieczkowicze byli niezmiernie zadowoleni z przebiegu i organizacji wycieczki, i w związku z tym gorąco gratulowali Kol. Edwardowi zmysłu organizacyjnego i zdolności przywódczych. Na koniec wszyscy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w podobnej wycieczce w przyszłym roku, a jako przewidywany wstępnie kierunek podróży uznano Beskid Śląski lub wybrane rejony Dolnego Śląska.

          Poniżej galeria zdjęć z wycieczki.

 

Wiceprezes Regionu Sądeckiego

                                                                                                                                Jerzy JANKOWSKI