Wyróżnienie dla Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG.

W dniu 11 września 2021 r.  w m. Drzecin odbyło się spotkanie emerytów służby pożarniczej – Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Słubicach.
W spotkaniu uczestniczył zaproszony Prezes Regionu Nadodrzańskiego naszego Związku, na ręce którego wręczony został List Gratulacyjny oraz medal
„Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. W ten sposób wyróżniony został nasz Region za działania na rzecz integracji i wzajemnej współpracy struktur związkowych dla dobra członków obu organizacji.

Dziękujemy Kolegom emerytom służby pożarniczej za pamięć i wyróżnienie.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz