Wystąpienie FSSM RP i SEiRP do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy na podstawie ustawy z 16.12.2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją z dnia 1 lutego br. rozszerzonego posiedzenia Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP, w dniu 4 lutego br. opracowane zostało wystąpienie do  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, w sprawie naszego stanowiska dot. osób represjonowanych w wyniku ustawy z dnia 16.12.2016 r. Pod pismem w naszym imieniu podpisali się przewodniczący FSSM płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych insp. w stanie spocz. Jerzy Skrycki.

Poniżej pełna treść wystąpienia.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Matusewicz
Prezes Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej