Zarząd Regionu Koszalin

                   koszalin  

Zarząd Regionu

region-zeirsg.koszalin@wp.pl

 

prezes Jarosław Gacek tel. 601 897 340 region-zeirsg.koszalin@wp.pl
wiceprezes Romuald Sokołowski tel. 607 288 670
skarbnik Stanisław Szameto tel. 604 267 532

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

75-531 Koszalin, ul. Piłsudskiego 92