Zarząd Regionu Koszalin

                   koszalin  

Zarząd Regionu

 

Wiceprezes – po. prezesa Romuald Sokołowski tel. 607 288 670
skarbnik Stanisław Szameto tel. 604 267 532

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

75-531 Koszalin, ul. Piłsudskiego 92

Konto bankowe Regionu:

PNB Paribas Bank Polska SA
42 1750 0012 0000 0000 3876 7046