Zarząd Regionu Sądeckiego w Nowym Sączu

 nowysacz Zarząd Regionu  
prezes Edward Socha tel. 604 998 272 edzios@op.pl
wiceprezes Agata Mróz tel. 662 784 496 mrooz.agata@gmail.com.
wiceprezes Wiesław Furmanek tel. 692 946 771 wfurmanek@gmail.com
sekretarz Tadeusz Wieciech tel. 509 359 302 tawi@onet.eu
skarbnik Stanisław Koziołek tel. 698 380 878 stas_u@onet.eu

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Numer konta:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Nowy Sącz
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0253 3760

Wpłat składek członkowskich można dokonywać bezpośrednio na podane konto.
Składka roczna wynosi: mundurowi – 96 PLN, pozostali – 66 PLN.

                                   

P L A N DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2017 r.

 

Lp. Termin Przedsięwzięcie Odpowiedzialny
1. wg planu (raz w kwartale) Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.

 

Prezes Regionu,

Sekretarz

2. 17 stycznia Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu Sądeckiego

(wybór Zarządu Regionu, wybór Komisji Rewizyjnej Regionu, wybór delegatów na Krajowy Zjazd Związku).

Zarząd

Regionu

3. 25 stycznia Podpisanie nowego porozumienia o współpracy wszystkich stowarzyszeń i związków emerytów i rencistów działających na terenie Nowego Sącza. Prezes i Wiceprezes Regionu
4. 4 lutego Spotkanie noworoczne – Bal Emeryta.

Hotel IBIS STYLES Nowy Sącz

Komitet Organizacyjny
5. marzec Posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Związku – Słubice. Prezes Związku, Regionu, Przew.GKR

 

6. na bieżąco Prowadzenie kroniki Regionu Sądeckiego. Zatorski Leszek
7.

 

na bieżąco

 

Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

 

Prezes Regionu
8. 20 maja Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej z udziałem członków Regionu a także drużyn emerytów i rencistów  ZŻWP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego z Nowego Sącza oraz drużyny emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko. Gozdecki Krzysztof,

Stanisław Słaby, Zarząd Regionu

9.  maj Udział delegacji Regionu w Święcie Straży Granicznej w KaOSG.

 

Prezes Regionu, Delegacja
10.  maj Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów – Lubań. Prezes Regionu, Delegaci
11. 10 czerwca Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Prezes Regionu,

Delegacja

12. 21-23 września Wycieczka historyczno – krajoznawcza (pielgrzymka) członków Regionu z Rodzinami i z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem. (Kłodzko, Wambierzyce, …). Prezes Regionu, Sekretarz
13.  

 

3 maja

8 maja

15 sierpnia

1 września

11 listopada

Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:

– uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

– zakończenia II wojny światowej,

– Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,

– napaści Niemiec na Polskę,

– Dnia Niepodległości.

Prezes Regionu,

Delegacje

14. 13 września Dzień Weterana Służby Granicznej. Złożenie kwiatów przy pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

 

Zarząd Regionu
15. wrzesień Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów w Starej Lubovni (RS). Prezes Regionu, Delegacja
16. na bieżąco Pozyskiwanie nowych członków Związku.

 

 

Zarząd Regionu
17. zgodnie z porozumieniem Współdziałanie z:

– Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),

– Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza ,

– Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza

– Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu.

– Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG.

Prezes Regionu, Wiceprezes Zarządu Regionu

 

18. Rozpoznawanie warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów, w szczególności zamieszkałych w terenie przygranicznym – ewentualna pomoc.

 

 

Pełnomocnik ds. społe-

cznych, Zarząd Regionu

Plan Działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego w dniu 11 stycznia 2017 r.