Zarząd Regionu Sądeckiego w Nowym Sączu

 nowysacz Zarząd Regionu  
prezes Krzysztof Twardowski tel. 791 555 212 twardy64@op.pl
wiceprezes Agata Mróz tel. 662 784 496 mrooz.agata@gmail.com.
wiceprezes Krzysztof Stawiarski tel. 661 859 273 biuro@anicross.pl
sekretarz Krystyna Miksiewicz tel.693 558 044 mikrysik@gmail.com
skarbnik Stanisław Koziołek tel. 698 380 878 stas_u@onet.eu

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Numer konta:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Nowy Sącz
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0253 3760

Wpłat składek członkowskich można dokonywać bezpośrednio na podane konto.
Składka roczna wynosi: mundurowi – 96 PLN, pozostali – 66 PLN.

                                   

 

P L A N
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2019 r.

 

Lp. Termin Przedsięwzięcie Odpowiedzialny
1. wg planu i potrzeb Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.

 

Prezes Regionu,

Sekretarz

2. 17 stycznia Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zarząd Regionu
3. 02 lutego Spotkanie noworoczne – Bal Emeryta.

Hotel IBIS STYLES Nowy Sącz.

Komitet Organizacyjny
4. na bieżąco Prowadzenie kroniki Regionu Sądeckiego.

 

Zatorski Leszek
5.

 

na bieżąco

 

Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Prezes Regionu
6. maj Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej z udziałem członków Regionu a także drużyn emerytów i rencistów  ZŻWP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i  Zakładu Karnego z Nowego Sącza oraz drużyny emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko. Gozdecki Krzysztof,

Stanisław Słaby,
Wiceprezes K. Stawiarski

7.  maj Udział delegacji Regionu w Święcie Straży Granicznej w KaOSG. Prezes Regionu, Delegacja
8. 9 czerwca Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Prezes Regionu,

Delegacja

9. 16 – 22

czerwca

Udział drużyny Regionu w Rajdzie Górskim Szlakami Obrońców Granic. Chętni członkowie Regionu
10. wrzesień Wycieczka historyczno – krajoznawcza (pielgrzymka) członków Regionu z Rodzinami i z emerytami i rencistami SG i WOP – szczegóły do ustalenia. Zarząd Regionu
11.  

 

 

3 maja

8 maja

15 sierpnia

1 września

11 listopada

Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:

– uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

– zakończenia II wojny światowej,

– Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,

– napaści Niemiec na Polskę,

– Dnia Niepodległości.

Prezes Regionu,

Delegacje

12. 13 września Dzień Weterana Służby Granicznej. Złożenie kwiatów przy pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Zarząd Regionu,

Delegacja

13. wrzesień-październik Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów służb mundurowych w Starej Lubovni (RS). Prezes Regionu, Delegacja
14. na bieżąco Pozyskiwanie nowych członków Związku. Zarząd Regionu
15. zgodnie z porozumieniem Współdziałanie z:

– Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),

– Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza ,

– Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza

– Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu.

– Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG przy KaOSG.

Prezes Regionu, Wicepreze

si Zarządu Regionu

 

16. Na bieżąco Rozpoznawanie warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów, w szczególności zamieszkałych w terenie przygranicznym – ewentualna pomoc. Pełnomocnik ds. społecznych, Zarząd Regionu

Plan Działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego w dniu 10 stycznia 2019 roku.