Zarząd Regionu Sądeckiego w Nowym Sączu

 nowysacz Zarząd Regionu  
prezes Krzysztof Twardowski tel. 791 555 212 twardy64@op.pl
wiceprezes Agata Mróz tel. 662 784 496 mrooz.agata@gmail.com.
wiceprezes Krzysztof Stawiarski tel. 661 859 273 biuro@anicross.pl
sekretarz Krystyna Miksiewicz tel.693 558 044 mikrysik@gmail.com
skarbnik Stanisław Koziołek tel. 698 380 878 stas_u@onet.eu

Siedziba Regionu/adres do korespondencji:

33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Numer konta:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Nowy Sącz
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0253 3760

Wpłat składek członkowskich można dokonywać bezpośrednio na podane konto.
Składka roczna wynosi: mundurowi – 96 PLN, pozostali – 66 PLN.

                                   

P L A N DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2018 r.

P L A N
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2018 r.

Lp. Termin Przedsięwzięcie Odpowiedzialny
1. wg planu i potrzeb Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.

 

Prezes Regionu, Sekretarz
2. 16 stycznia Walne zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zarząd Regionu
3. 3 lutego Spotkanie noworoczne – Bal Emeryta. Hotel IBIS STYLES Nowy Sącz. Komitet Organizacyjny
4. na bieżąco Prowadzenie Kroniki Regionu Sądeckiego. Zatorski Leszek
5.

 

na bieżąco Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Prezes Regionu
6. 19 maja Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej z udziałem członków Regionu a także drużyn emerytów i rencistów  ZŻWP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i  Zakładu Karnego z Nowego Sącza oraz drużyny emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko. Gozdecki Krzysztof, Stanisław Słaby,
Zarząd Regionu
7.  maj Udział delegacji Regionu w Święcie Straży Granicznej w KaOSG. Prezes Regionu, Delegacja
8. 9 czerwca Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Prezes Regionu, Delegacja
9. 20-22 września Wycieczka historyczno – krajoznawcza (pielgrzymka) członków Regionu z Rodzinami i z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem. Prezes Regionu, Sekretarz
10.  

 

3 maja

8 maja

15 sierpnia

1 września

11 listopada

Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:

– uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

– zakończenia II wojny światowej,

– Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,

– napaści Niemiec na Polskę,

– Dnia Niepodległości.

Prezes Regionu, Delegacje
11. wrzesień Udział delegacji Regionu w centralnych uroczystościach XX-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów SG organizowanych przez Zarząd Główny Związku. Prezes Regionu Delegacja
12. 13 września Dzień Weterana Służby Granicznej. Złożenie kwiatów przy pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP. Zarząd Regionu, Delegacja
13. wrzesień-październik Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów służb mundurowych w Starej Lubovni (RS). Prezes Regionu, Delegacja
14. na bieżąco Pozyskiwanie nowych członków Związku. Zarząd Regionu
15. zgodnie z porozumieniem Współdziałanie z:                                                  – Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),

– Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników  i Funkcjonariuszy Służby  Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),

– Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,

– Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,

– Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,

– Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG przy KaOSG.

Prezes Regionu, Wiceprezesi Zarządu Regionu

 

16. Rozpoznawanie warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów, w szczególności zamieszkałych w terenie przygranicznym – ewentualna pomoc.

Pełnomocnik ds. społecznych, Zarząd Regionu

 

Plan Działania Regionu uchwalony uchwałą nr 2/2018 na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego w dniu 11.01.2018r.