Zarząd Regionu Racibórz ZEiRSG z wizytą u Emerytów Policjantów.

W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyło się „spotkanie opłatkowe” zorganizowane przez Koło Terenowe Racibórz Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych. Pośród licznych gości również i Zarząd Regionu Racibórz ZEiRSG został zaproszony przez gospodarzy.

Podczas spotkania zarządy obu terenowych komórek omówiły potencjalne obszary wzajemnej współpracy. Dodatkowo w tym okresie przedświątecznym Zarząd Regionu Racibórz ofiarował zainteresowanym Nowe Testamenty i Biblie w okładkach maskujących, otrzymane od księdza dziekana ewangelickiego płk SG Kornela Undasa.

Prezes Zarządu Regionu Racibórz

Wojciech Szyszka