Zarząd Regionu Świnoujście

 

 

 Zarząd Regionu

 

 
prezes WELC Marek tel. 602 803 712 marwelc@gmail.com
wiceprezes CZAPOR Franciszek tel. 607 802 830 czaporki@wp.pl
wiceprezes ZIENTARSKI Włodzimierz tel. 532 354 170 wl.zientarski@wp.pl
sekretarz SZYMKIEWICZ Mirosław tel. 604 130 465 mirszy64@wp.pl
skarbnik LEWANDOWSKI Krzysztof tel. 697 705 644 lkrys@mm.pl
członek ŁACIŃSKI Józef tel. 664734870607802830 lacinak-55@o2.pl
członek SZYSZKO Dariusz tel. 509 649 835 szyszkogrod@gmail.com

Adres Regionu/adres korespondencyjny:

72-600 Świnoujście, ul. Szkolna 13/16.