Zarząd Regionu w Chojnie

              Zarząd Regionu w Chojnie

prezes BABIARZ Janusz tel. 601078065 januszbab@poczta.onet.pl
wiceprezes ORMAN Andrzej tel. 516900591 aendik024@gmail.com
sekretarz SZYMKOWIAK Bernard tel. 513198871 szymony1@poczta.onet.pl
skarbnik KOZIEŁ Marian tel. 506121685 koziel@naukajazdykoziel.pl
członek GĄSIOR Zdzisław tel. 602240035  
członek BANASIK Konrad tel. 609841417

Adres Zarządu Regionu / adres do korespondencji:

74-500 Chojna, ul. Gen. Sikorskiego 11/1