Zarząd Regionu

Zarząd Regionu

Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

prezes KLEBAN Zbigniew Jan tel. 501787079  szpakowicz@poczta.onet.pl
wiceprezes SIWEK  Edward tel. 607621956 siwek.edward@wp.pl
sekretarz ŁYCZEK Marek tel. 608020781 mareklyczek@interia.pl
skarbnik LENART Miłosz  

 

Siedziba Regionu 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 8/3