Zawody sportowo – obronne Lubuskiego Związku Żołnierzy WP.

          W dniu 3.07.2021 r. na strzelnicy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze odbyły się XIII Wojewódzkie Zawody Sportowo – Obronne Lubuskiego ZŻWP.
Organizatorzy zawodów: Lubuski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i ZKS „Gwardia”.
Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków Lubuskiego ZŻWP, integracja emerytów środowisk mundurowych, popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa.
Uczestnicy: trzyosobowe reprezentacje Kół Lubuskiego ZŻWP i Związku Rezerwistów Bundeswehry Landu Brandenburgii. W sumie z zawodach wzięło udział 19 zespołów, w tym  pod egidą Koła nr 8 ZŻWP w Słubicach w zawodach udział wzięli Koledzy: P. Biekisz, J. Barszcz, J. Sejnik /zespół / oraz W. Tiszuk /kierownik/.

          Warunki strzelania:
– z karabinka sportowego kbks – do tarczy na odl. 50 m z pozycji leżąc, 12 strzałów – 10 najlepszych ocenianych,
–  z pistoletu sportowego Margolin – do tarczy na odl. 25 m z pozycji stojąc, 12 strzałów – 10 najlepszych ocenianych.
Klasyfikacja:
– indywidualna z karabinka i pistoletu oraz w dwuboju strzeleckim /suma punktów z obu strzelań /
– zespołowa – wynik uzyskany przez trzyosobowy zespół w każdej konkurencji i dwuboju.
Wyróżnienia: dyplomy i puchary, które wręczali: Prezes Lubuskiego ZW ZŻWP gen. bryg. rez. WP Aleksander Bortnowski i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek.

          Zespół ze Słubic zajął III miejsce w dwuboju strzeleckim /karabinek kbks i pistolet Margolin/ z sumą 539 punktów.

          Dziękujemy Kolegom z Lubuskiego ZW ZŻWP za zaproszenie na zawody sportowo – obronne, a szczególnie Kol. sekretarzowi kpt. rez. WP Andrzejowi Pawlakowi.

Poniżej mała galeria zdjęć z zawodów.

Prezes RN ZEiRSG

Jerzy Siedlarz