Zawody Strzeleckie w Regionie Nadodrzańskim ZEiRSG.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta ZEiRSG w dniu 30.09.2022 r. na obiekcie Gunspot.pl Strzelnica w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni ostrej długiej: karabinek AK47 i krótkiej: pistolet Glock / 3 strzały próbne i 6 ocenianych/. Organizator zawodów: Region Nadodrzański ZE i RSG przy wsparciu: Gunspot.pl. Cel zawodów: wyłonienie najlepszego zespołu i zawodnika spośród uczestników zawodów, popularyzowanie współzawodnictwa, postaw integracyjnych, solidarności i współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji.
W zawodach uczestniczyło 9 zespołów w 3-osobowych składach z:
– Urzędu Miejskiego w Słubicach,
– Starostwa Powiatowego w Słubicach,
– PSG w Świecku,
– Emerytów Służby Celnej Słubice – Rzepin,
– Emerytów Służby Granicznej z Niemiec „ Lauzitzer Kameradschaft”,
– Emerytów Mundurowych z Poznania,
– RN ZE i RSG 1,
– RN ZE i RSG 2,
– Prezesów Stowarzyszeń: Koła SEiRP; Koła ZEiRP RP; RN ZEi RSG.
Fundatorzy pucharów:
– w dwuboju drużynowym za I,II,III miejsce – RN ZEiRSG,
– w dwuboju indywidualnym:
I miejsce – M. Jaworska – Radna Sejmiku Woj. Lubuskiego VI Kadencji, Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki,
II miejsce – E. Guzik – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słubicach,
III miejsce – W. Panfil – właściciel Firmy „Perlik”.
Klasyfikacja drużynowa w dwuboju strzeleckim: puchar + dyplom:
– I miejsce – zespół PSG w Świecku,
– II miejsce – zespól RN ZE i RSG 1,
– III miejsce – zespół RN ZE i RSG 2,
Klasyfikacja indywidualna w dwuboju strzeleckim: puchar + dyplom:
– I miejsce: ppor. SG Smoczyński Michał z PSG w Świecku,
– II miejsce: Kubiak Tomasz z RN ZE i RSG 1,
– III miejsce: Kłobuch Józef ze Starostwa Powiatowego w Słubicach,
Klasyfikacja dodatkowa: wyróżnienie dyplomami:
– najlepsi strzelcy z broni długiej: karabinek AK47:
/ ppor.SG Smoczyński Michał- PSG w Świecku;  W. Tiszuk- Drużyna Prezesów; R. Dydak- UM w Słubicach /
– najlepsi strzelcy z broni krótkiej: pistolet Glock:
/ ppor.SG Smoczyński Michał- PSG w Świecku; T. Kubiak-RN ZE i RSG 1; W. Lembicz- Emeryci Poznań/
Najlepszym strzelcem w dwuboju strzeleckim z Drużyny Prezesów Stowarzyszeń został- H.Kosicki – Prezes Koła SEi RP w Słubicach.
Z okazji zawodów strzeleckich każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe przypinki.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem – wojskowa grochówką.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom zawodów, a specjalne podziękowania kierują do przedstawicieli Gunspot.pl Strzelnica za sprawne przeprowadzenie zawodów, pomoc i nadzór.

Prezes RN ZEi SG

Jerzy Siedlarz