Zawody Strzeleckie w Regionie Nadodrzańskim.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 01.10.2021 r. na strzelnicy w Słubicach odbyły się zawody strzeleckie z broni ostrej: karabinka AK 47 i pistoletu Glock, zorganizowane przez Region Nadodrzański ZEiRSG przy wsparciu firmy Gunspot.pl.  Główne cele zawodów to:

  • wyłonienie najlepszego zespołu i zawodnika spośród uczestników zawodów,
  • popularyzowanie współzawodnictwa, postaw integracyjnych i prospołecznych, solidarności koleżeńskiej, wzajemnej pomocy i współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji.

Warunki strzelania:

  •  pistolet Glock: odl. 25m, poz. stojąca, 3 strzały próbne i 6 ocenianych,
  • karabinek AK47: odl. 50m, poz. leżąca, 3 strzały próbne i 6 ocenianych.

Uczestnicy: 8 drużyn 3 osobowych:

  • drużyna posła Ziemi Lubuskiej B. Wontora w składzie: wiceprezes LZW ZŻWP, wicestarosta słubicki, radna sejmiku województwa lubuskiego,
  • drużyna  Urzędu Miejskiego w Słubicach w składzie: burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący RM, skarbnik gminy,
  • drużyna PSG w Świecku,
  • drużyna emerytów Służby Celnej,
  • 3 drużyny RN ZE i RSG,
  • drużyna mieszana emerytów służb mundurowych.

       Do zdobycia puchary i dyplomy: w dwuboju drużynowym puchary ufundował RN ZE i RSG, a w dwuboju indywidualnym: poseł na sejm IX kadencji z Ziemi Lubuskiej – Bogusław Wontor, PSG w Świecku oraz firma: Kamelia Moda Damska i Męska. Za strzelanie drużynowe i indywidualne z pistoletu Glock i karabinka AK 47 – wręczane były dyplomy.
Wyniki zawodów strzeleckich:
Dwubój strzelecki drużynowy:
I miejsce – puchar + dyplom – RN ZEiRSG,
II miejsce – puchar + dyplom – PSG w Świecku,
III miejsce – puchar + dyplom – UM w Słubicach,
Miejsca drużynowe – wyróżnione dyplomami:
– pistolet Glock: I miejsce – RN ZEiRSG; II miejsce – PSG w Świecku; III miejsce – drużyna posła B. Wontora;
– karabinek AK47: I miejsce – RN ZEiRSG; II miejsce – PSG w Świecku; III miejsce – UM w Słubicach,
Dwubój strzelecki indywidualny:
I miejsce – puchar + dyplom posła B. Wontora – W. Litwiniec z RN ZEiRSG,
II miejsce – puchar + dyplom PSG w Świecku – P. Biekisz z RN ZEiRSG,
III miejsce – puchar + dyplom  Firmy Kamelia – mł. chor. SG D. Samociak z PSG w Świecku,
Miejsca indywidualne  wyróżnione dyplomami:
– pistolet Glock: I miejsce – mł. chor. SG K. Pajak – PSG w Świecku; II miejsce – W. Litwiniec – RN ZEiRSG; III miejsce – E. Bubula – RN ZE i RSG;
– karabinek AK47: Im – mł. chor. SG D.  Samociak z PSG w Świecku; II miejsce – W. Litwiniec z RN ZEiRSG; III miejsce – st. chor. sztab. SG P. Zakrzewski z PSG w Świecku.
Z okazji V Zawodów Strzeleckich wręczono także podziękowania dla przedstawicieli Firmy Gunspot.pl – Strzelnica – p. K. Rudzkiego i p. R. Sikory za wsparcie naszego Regionu w organizacji strzelania przez pięć kolejnych lat.
Gadżety okolicznościowe na strzelanie ufundowali: przypinki – RN ZEiRSG, kubki – Firma Gunspot.pl – Strzelnica. Na zakończenie zawodów – poczęstunek  wojskową grochówką.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów za udział, gratulujemy wyróżnionym drużynom i zawodnikom. Szczególne podziękowania składamy dla posła Ziemi Lubuskiej – Bogusława Wontora i władz samorządowych za wsparcie naszego przedsięwzięcia.

         Do zobaczenia na następnym strzelaniu za rok.

Prezes RN Jerzy Siedlarz

Do artykułu załączamy zdjęcia.