Zbliża się V rocznica uchwalenia przez Sejm ustawy represyjnej – cd.

Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń!

Początek grudnia 2016 roku – I etap działań protestacyjnych podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z udziałem  naszego Związku, przeciwko uchwaleniu ustawy represyjnej,  odzierającej z godności i obniżającej w radykalnym wymiarze emerytury, renty i renty rodzinne funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy służbę rozpoczynali jeszcze w okresie PRL. Nie wiedzieliśmy wówczas, że kilkanaście dni później, 16 grudnia 2016 roku, Sejm uchwali ustawę w jeszcze gorszej wersji niż ta, przeciwko której protestowaliśmy.

Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy link do artykułu zamieszczonego na naszej witrynie internetowej w dniu 15.12.2016 r. Artykuł dotyczył protestu zorganizowanego przez SEiRP przed siedzibą krakowskiego IPN w dniu 13.12.2016 r. z udziałem delegacji Regionu Sądeckiego i Regionu Kraków-Balice ZEiRSG. Tego dnia trwała też pikieta przed Sejmem w Warszawie, a w Sejmie projekt ustawy represyjnej był „wałkowany” w komisjach sejmowych, podczas których dokonano m.in zmiany rocznego wskaźnika wysługi w służbie w okresie PRL z 0,5 na 0,00! Pomimo protestów i apeli obecnych podczas obrad komisji sejmowych przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych (o czym jest mowa w artykule) nie dało to żadnego pozytywnego rezultatu. Brak rozsądku i żądza zemsty u rządzących wygenerowały odpowiedzialność zbiorową!  

Rzecznik ZEiRSG  Jerzy Jankowski

 

 

Pikieta przed IPN w Krakowie, pikieta przed Sejmem w Warszawie, nasi eksperci w Sejmie.