Zbliża się V rocznica uchwalenia ustawy represyjnej!

Minęło 5 lat od tamtych wydarzeń!

Początek grudnia 2016 roku – I etap działań protestacyjnych podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z udziałem  naszego Związku, przeciwko uchwaleniu ustawy represyjnej,  odzierającej z godności i obniżającej w radykalnym wymiarze emerytury, renty i renty rodzinne funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy służbę rozpoczynali jeszcze w okresie PRL. Nie wiedzieliśmy wówczas, że kilkanaście dni później, 16 grudnia 2016 roku, Sejm uchwali ustawę w jeszcze gorszej wersji niż ta, przeciwko której protestowaliśmy.

Skutki tej represyjnej ustawy (niektórzy nazywają ją eutanazyjną) są tragiczne: dotychczas ustalono 62 ofiary śmiertelne, których zgon nastąpił w bezpośrednim związku z tą ustawą (FSSM RP posiada dokumentację w tym względzie). Ponadto  około 1700 osób zmarło nie doczekawszy sprawiedliwości w sądach, pomimo wniesionych odwołań od decyzji ZER MSWiA,  ograniczających radykalnie emerytury i renty i pozbawiających poszkodowanych godności i praw nabytych.  Trybunał Konstytucyjny RP kierowany przez Julię Przyłębską ciągle unika odpowiedzi na pytania, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją RP, a przewlekłość procesów przybrała wymiary niespotykane w Unii Europejskiej! Niesprawiedliwość Państwa w tym względzie została już skutecznie zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i mimo to nadal nie ma istotnej poprawy. Zdecydowana większość poszkodowanych z coraz większą frustracją oczekuje na wydanie sprawiedliwych wyroków.   

Poniżej dla przypomnienia zamieszczamy linki do artykułów z tego okresu, zamieszczonych na naszej witrynie w dniu  1 i 4 grudnia 2016 r. 

Rzecznik ZEiRSG  Jerzy Jankowski

Komenda Główna SG: przekazanie Wiceministrowi SWiA Jakubowi Skibie Oświadczenia ZG ZEiRSG w sprawie nowej ustawy „dezubekizacyjnej”.

Protest przed Sejmem RP w Warszawie (aktualizacja).