ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU KRAKÓW-BALICE POŁĄCZONE Z OBCHODAMI XX ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU.

Dnia 28 września  2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-€“wyborcze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Kraków-Balice w Hostelu Red Carpet: Kraków al. J. Słowackiego 29. W zebraniu uczestniczył jako gość honorowy, członek prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Staży Granicznej, kol. Adam Miksiewicz. Członkowie Regionu, po przedstawieniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i dyskusji z tym związanej, podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi i wybrali nowy Zarząd Regionu w składzie:

1.    Prezes Regionu kol. Piotr Jastrzębski,

2.    Sekretarz Regionu kol. Ryszard Kowalski,

3.    Skarbnik Regionu kol. Józef Więcek.

Ze względu na rezygnację kol. Andrzeja Banasia z dalszej pracy w Zarządzie z powodu stanu zdrowia przekazano mu serdeczne podziękowania  z życzeniami powrotu do zdrowia.  Podjęto też uchwałę o skreśleniu kilku członków z powodu nieopłacania składek.

W dalszej części spotkania przystąpiono do obchodów Dnia Weterana Służby Granicznej oraz  XX rocznicy powstania Związku.  Uczestnicy zebrania wspominali i omawiali przebieg i historię służby w WOP i Straży Granicznej na podstawie przeżyć własnych lub innych kolegów w obydwu tych formacjach zajmujących się ochroną granicy RP. Wysłuchano też wspomnień najstarszego w tym gronie kol. Adam Miksiewicza, b. prezesa Związku wpisanego do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Emerytów i Rencistów SG.

Na zakończenie zebrania zgłoszono wniosek dot. częstszego spotykania się członków Regionu Kraków-Balice a nowy/stary Prezes Regionu, kol.  Piotr Jastrzębski, przypomniał zebranym o możliwości dokonywania dobrowolnych wpłat na specjalny fundusz w celu przeciwdziałania skutkom wejścia w życie ustawy represyjnej, tj. zgodnie z przyjętą uchwałą ZG ZEiRSG nr 10/2017 z dnia 02-10-2017r.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

 

Prezes Regionu

Piotr Jastrzębski