Zmiana na funkcji Przewodniczącego Federacji SSM RP – komunikat Prezesa ZEiRSG.

                          Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, podczas którego podjęto decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych kol. Piotra Iwata – pełniącego również funkcję Wiceprezesa Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – i powołaniu na funkcję Przewodniczącego Federacji dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Federacji  kol. Henryka Budzyńskiego, pełniącego także funkcję Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W sprawie zmiany na funkcji Przewodniczącego Federacji SSM RP Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zajmie stanowisko podczas swego posiedzenia planowanego na dzień 18 marca 2023 roku.

Dziękuję Kol. Piotrowi Iwatowi za dotychczasową aktywną działalność podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Federacji, a nowo wybranemu Przewodniczącemu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, kol. Henrykowi Budzyńskiemu, życzę pomyślności w realizacji zadań i celów statutowych stojących przed Federacją oraz powodzenia w realizacji uchwały programowej podjętej na IV Kongresie Federacji.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz