Życzenia dla Straży Granicznej z Regionu Nadodrzańskiego.

Z okazji Święta Straży Granicznej oraz 32. rocznicy powołania tej formacji przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG, podobnie jak i w latach ubiegłych, odwiedzili w dniach 16-18.05.2023 r.  Jednostki Straży Granicznej Nadodrzańskiego Oddziału SG.


Na ręce Komendanta NoOSG w Krośnie Odrzańskim oraz Komendantów PSG w Świecku i Gorzowie Wielkopolskim złożone zostały życzenia, podziękowania i gratulacje dla wszystkich podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz ochrony granic naszej Ojczyzny, a także zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz kraju.
Doceniając służbę w trudnej i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej złożono życzenia dalszej wytrwałości, zaangażowania, oraz skuteczności i odwagi, dużo awansów, wyróżnień i nagród, a w życiu prywatnym – spokoju, pomyślności i dużo zdrowia. Na ręce Komendantów przekazano wiązanki kwiatów oraz laurki z życzeniami.
Dziękujemy Panu Generałowi – Komendantowi Oddziału za zaproszenie na uroczyste obchody Święta Straży Granicznej w Zielonej Górze.

Prezes Regionu Nadodrzańskiego
Jerzy Siedlarz