Regulamin Komisji Rewizyjnych ZEiR SG

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Regulamin Komisji Rewizyjnych

 

logo ZEiR SG

R E G U L A M I N
KOMISJI REWIZYJNYCH
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

 

 

Uchwalony przez III Zjazd Krajowy
w dniu 25.05.2013 r.
uchwałą nr 15/2013


Ze zmianami uchwalonymi
przez II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy
w dniu 26 kwietnia 2014 r.
uchwałą nr 8/2014

( Plik do pobrania: logo word lub logo pdf )

-->