Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Uchwały

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG w 2015 r.

Uchwała nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 r. w sprawie Nagrody Prezesa ZEiRSG dla najlepszego emeryta – uczestnika IX Mistrzostw Straży Granicznej w Biegach Narciarskich.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2015 r.
,

Uchwała nr 10/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie wsparcia komitetów fundacji tablic pamięci w Lubaniu i Cieszynie.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Protokół z głosowania

( plik do pobrania word logo lub pdf logo )

Uchwała nr 8/2015 z dnia 28.03.2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Zarządu Głównego i Zarządu Regionu.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Regulamin

( plik do pobrania word logo lub pdf logo )

Uchwała nr 4/2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 3/2015 z dnia 1.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Emerytów i Rencistów Straży Granicznej a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Porozumienie o współpracy

( plik do pobrania cz.1 pdf logo i cz.2 pdf logo )

Uchwała nr 1/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie przeniesienia organizacyjnego członka Związku.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG w 2014 r.

Uchwała nr 2/2014 Prezydium ZG z dnia 19.06.2014 r. w sprawie sprawie powołania Regionu Krakowskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2014 r.

Uchwała nr 14/2014 z dnia 9.11.2014 r.w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2015 r.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 13/2014 z dnia 6.09.2014 r.w sprawie legitymacji członkowskich Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 12/2014 z dnia 30.07.2014 r.w sprawie organizacji centralnych obchodów Święta Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 6/2014 z dnia 9.06.2014 r.w sprawie dokooptowania do składu członków Zarządu Głównego ZEiRSG delegata z Regionu im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu, Kol. Grzegorza WOŹNIAKA

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 4/2014 z dnia 2.03.2014 r.w sprawie Planu pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na okres lipiec 2014 – czerwiec 2015 r.

( plik do pobrania pdf logo załącznik - plan pracy pdf logo)

Uchwała nr 3/2014 z dnia 2.03.2014 r.w sprawie ustanowienia odznaki organizacyjnej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania pdf logo wzór loga pdf logo )

Uchwała nr 2/2014 z dnia 5.02.2014 r.w sprawie powołania delegatów Związku na II Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 6 marca 2014r. w Warszawie.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 1/2014 z dnia 1.02.2014 r.w sprawie zwołania II Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2013 r.

Uchwała nr 19/2013 z dnia 23.11.2013 r.w sprawie powierzenia czasowego pełnienia obowiązków prezesa Związku.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 18/2013 z dnia 23.11.2013 r.w sprawie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz zasad ich podziału w 2014 r.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 17/2013 z dnia 28.10.2013 r.w sprawie refundacji kosztów podróży członków Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej wykonujących zadania związkowe.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 14/2013 z dnia 06.07.2013 r.w sprawie powołania w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej pełnomocnika Związku ds. społecznych oraz pełnomocników Regionów ds. społecznych.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 12/2013 z dnia 06.07.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji członka zwyczajnego i wspierającego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 11/2013 z dnia 06.07.2013 r. w sprawie Instrukcji finansowej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 10/2013 z dnia 10.06.2013 r. w sprawie utworzenia nowego konta bankowego Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 8/2013 z dnia 06.07.2013 r. w sprawie Planu pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na okres lipiec 2013 – czerwiec 2014 r.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 7/2013 z dnia 06.07.2013 r. w sprawie planu działania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w kadencji 2013 – 2017 r.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 6/2013 z dnia 13.04.2013 r. w sprawie nadania tytułu członka honorowego Związku.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 5/2013 z dnia 13.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego Związku Emerytów i Rencistów SG na I półrocze 2013 roku.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 4/2013 z dnia 13.04.2013 r. dot. zwołania III Zjazdu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz wyboru delegatów na Zjazd.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 3/2013 z dnia 13.04.2013 r. w sprawie odwołania z funkcji wiceprezesa ZG i zawieszenia w prawach członka Zarządu Głównego.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 2/2013 z dnia 13.04.2013 r. w sprawie dokooptowania do Zarządu Głównego w miejsce wakatów nowych członków.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 1/2013 z dnia 25.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej Związku.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG w 2013 r.

Uchwała nr 8/2013 Prezydium ZG z dnia 16.06.2013 r. w sprawie przeznaczenia z funduszu Związku kwoty 150 PLN na zakup Nagrody Prezesa ZEiRSG dla wyróżniającej się drużyny w 42. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim "Szlakami Obrońców Granic".

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 7/2013 Prezydium ZG z dnia 26.05.2013 r. w sprawie prowadzenie spraw księgowych władz naczelnych Związku w kadencji 2013 – 2017 r.

( plik do pobrania logo word lub pdf logo )

Uchwała nr 4/2013 Prezydium ZG z dnia 13.04.2013 r. w sprawie utworzenia zespołu ds. lobbingowania w MSW.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 3/2013 Prezydium ZG z dnia 13.04.2013 r. w sprawie reprezentowania Związku w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 2/2013 Prezydium ZG z dnia 13.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia nazw identyfikacyjnych regionów.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwała nr 1/2013 Prezydium ZG z dnia 13.04.2013 r. w sprawie powołania Regionu im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu.

( plik do pobrania pdf logo )

Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2012 r.
Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2011 r.
Uchwały Zarządu Głównego ZEiR SG w 2010 r.
Uchwały Zjazdów Krajowych ZEiR SG