Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Galeria


CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA ZEiR SG
Centralne Obchody Święta
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej
Nowy Sącz, dn. 13 - 14.09.2014 r.
III Zjazd Krajowy ZEiR SG
III Zjazd Krajowy
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej
Koszalin, dn. 25 - 26.05.2013 r.
Święto SG i COS SG Święto Straży Granicznej
i Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej
Koszalin dn. 18.05.2012 r.
NZK ZEiRSG Koszalin styczeń 2012NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej
Koszalin, dn. 27 - 28.01.2012 r.
NZK ZEiRSG Koszalin styczeń 2012NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej
Koszalin, dn. 27 - 28.01.2012 r.
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy oddziału ZEiR SG w LubaniuUroczystość z okazji obchodów
91. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego
oraz jubileuszu XXX- lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Koszalinie.
Koszalin, dn. 13.08.2011 r.
Zebranie sprwaozdawczo-wyborcze Odziału ZEiRSG w LubaniuPosiedzenie członków ZG ZEiR SG, przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesów Oddziałów,
Kół Ośrodków Szkolenia
i przewodniczących Kół Terenowych
Koszalin, 04 ÷ 06.03.2011 r.
Posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RPPosiedzenie Zarządu Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Warszawa, 19.10.2010 r.
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy oddziału ZEiR SG w LubaniuZjazd sprawozdawczo-wyborczy
Oddziału ZEiR SG w Słubicach
Słubice, 17 ÷ 19.09.2010 r.
Miniatura Spotkanie ZG ZEiR SGSpotkanie
członków Zarządu Głównego ZEiRSG
poszerzone o udział przedstawicieli
Głównej Komisji Rewizyjnej
Koszalin, 09 - 11.07.2010 r.
Miniatura Spotkanie ZG ZEiR SGSpotkanie
członków Zarządu Głównego ZEiRSG
Słubice, 17.10.2009 r.
Miniatura II zjazd ZEiRSGII Krajowy Zjazd ZEiR SG
Bartkowa, 17.01.2009 r.