Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Wydarzenia


06 lip 2013

W dniu 6 lipca 2013 r. w Tęgoborzu k. Nowego Sącza, w obiekcie szkoleniowo – konferencyjnym "Litwiński" odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej ...

01 cze 2013

Komunikat ze spotkania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Marcina Jabłońskiego w dniu 28 maja 2013 r. ...

29 maj 2013

W dniach 25-26 maja 2013 r. odbył się III Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, objęty patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominika Tracza, zorganizowany gościnnie w ...

28 maj 2013

Prezes Związku z wizytą u Ministra.

28 kw 2013

Stanowisko i uwagi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 16.04.2013 r. do projektu ustawy o komisjach lekarskich ...

16 kw 2013

Opinia Prezydium ZG NSZZ Policjantów z dnia 16.04.2013 r. do projektu ustawy o komisjach lekarskich ...

15 kw 2013

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15.04.2013 r. w sprawie projektu z dnia 19 marca 2013 r. ustwy o komisjach lekarskich ...

13 kw 2013

W dniach 13-14.04.2013 r. w Koszalinie, obradowało posiedzenie Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w obiekcie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie , ...

07 mar 2013

Interpelacje poselskie Posłów Ewy Malik, Anny Paluch, Jadwigi Wiśniewskiej, Sławomira Zawiślaka, Dariusza Piontkowskiego w sprawie planów obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych, ...

28 luty 2013

W dniu 25 lutego 2013 r. trzyosobowa delegacja Związku ZEiR SG uczestniczyła w spotkaniu z komendantem głównym Straży Granicznej Panem gen. bryg. SG Dominikiem Traczem...

22 luty 2013

W dniu 14.02.2013 r. w Lubaniu podczas otwartego zebrania założycielskiego powstał nowy Region Związku EiR SG. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ...

13 luty 2013

Pismo Posła na Sejm RP Pana Tomasza Kamińskiego z poparciem dla naszej idei w sprawie obrony funduszu socjalnego.

13 luty 2013

Interpelacje poselskie Posłów Marii Nowak, Romana Kaczora, Stanisława Ożóg w sprawie planów obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych, ...

10 luty 2013

Interpelacja poselska Pani Poseł Janiny Okrągły oraz poparcie protestu przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie planów obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych, ...

28 sty 2013

Tekst odpowiedzi na interelację poselską Pana Posła Jana Burego w sprawie planów obniżenia wysokości odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów służb mundurowych, ...

15 sty 2013

W dniach 14 i 15 stycznia br. w Warszawie spotkali się prezesi pięciu Stowarzyszeń Służb Mndurowych, wywodzących się z resortu MSW. Celem spotkania było uzgodnienie jednolitej treści ...

08 sie 2012

W związku z systematycznym odbieraniem nam uprawnień, przy współpracy ZEiR Pożarnictwa RP wystosowaliśmy protest do ministra MSW w sprawie...

18 maj 2012

W dniach 17-18.05. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie świętował swoje 20 urodziny. Jubileusz połączony był ze świętem Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczęły się uroczystym apelem, który był okazją do wręczenia wielu odznaczeń i wyróżnień ...

30 mar 2012

W wyniku działania grupy inicjatywnej w dniu 22.03.2012 r. powstała nowa jednostka terenowa Związku w Głubczycach. Grupę inicjatywną stworzyli: ....

07 lu 2012

W dniach 27 – 28 stycznia 2012 roku na terenie Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie odbył się "Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej", który...

27 sty 2012

Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniający rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin...

 

Wydarzenia - rok 2011

26 paź 2011

W dniu 25 października 2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej emerytów i rencistów SG zamieszkałych na terenie śląska cieszyńskiego, odbyło się zebranie, na którym postanowiono powołać Oddział ZEiR SG ...

08 paź 2011

Życzenia z okazji 15-rocznicy powołania do życia Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, ...

15 sie 2011

W dniu 11 sierpnia w Szczecinie, odbyło się spotkanie prezesów Zarządów Głównych Związków Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Straży Granicznej oraz Policji. Tematem spotkania była informacja Departamentu Nadzoru i Analiz MSWiA ...

05 lip 2011

My niżej podpisani, występując jako prezesi Zarządów Głównych trzech stowarzyszeń, reprezentujących środowiska emerytowanych funkcjonariuszy Pożarnictwa RP, Policji oraz Straży Granicznej, wnosimy o spowodowanie przez Pana Ministra przyśpieszenia prac w podległym Panu resorcie nad zmianami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i oraz ich rodzin ...

18 cze 2011

W dniu święta Wojsk Ochrony Pogranicza emerytowani żołnierze WOP z Przemyśla, spotkali się na uroczystym apelu pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne losy 65 żołnierzy WOP. W apelu licznie uczestniczyli kombatanci, funkcjonariusze SG, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych oraz miejscowi mieszkańcy.

17 cze 2011

Informujemy, iż w dniu 10.06.2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej emerytów CSSG, odbyło się zebranie, na którym powołano Koło Ośrodka ZEiR SG przy Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

15 cze 2011

W dniu Święta Wojsk Ochrony Pogranicza przesyłam żołnierskie pozdrowienia, życzę zdrowia, dobrego samopoczucia oraz spełnienia wszelkich marzeń, takie życzenia płyną od wszystkich kolegów zebranych na uroczystym apelu pod pomnikiem poległych 65 żołnierzy WOP...

08 cze 2011

W roku 2010 r. publikowaliśmy na łamach naszej strony internetowej problem kpt. rez. SG p. Stanisława JANIKA, dotyczący przywrócenia go do służby, w związku z uniewinnieniem go ze wszystkich stawianych mu zarzutów.

Przypominamy, że kpt. rez. SG p. Stanisław JANIK zwrócił się z prośbą ...

30 maj 2011

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), w związku z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek nadaje z dn. 30.05.2011 r. zgłaszającemu:

"Związkowi Emerytów i Rencistów Straży Granicznej"

decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej

524-273-50-38

09 maj 2011

Na zaproszenie Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, w dniu 28 kwietnia 2011 r. przedstawiciele ZG ZEiR SG w osobach prezesa oraz sekretarza ZG ZEiR SG uczestniczyli w Szczecinie, w V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

23 kw 2011

Niniejszym informujemy członków Związku, że Urząd Statystyczny w Warszawie z dniem 18.04.2011 r. nadał numer identyfikacyjny REGON:

142889845

Związkowi Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

14 kw 2011

KRS - 0000380995

Niniejszym informuję, że na posiedzeniu niejawnym Sądu Rejonowego dla m. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS, po rozpoznaniu w dn. 21.03.2011 r. sprawy z wniosku Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, przy uczestnictwie prezydenta m. Warszawy, Sąd postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod w/w numerem Stowarzyszenie pod nazwą:

"Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej"

03 kw 2011

Prezentujemy Certyfikat, który jest świadectwem naszego członkostwa w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. W dniu 10.03.2011 r. aktu wręczenia dokonał...

 

10 lu 2011

W dniu 8 lutego 2011 r., w wyniku działania komitetu założycielskiego, powstało nowe Koło Związkowe w Hrubieszowie.

Wydarzenia - rok 2010

06 lis 2010

Prawo i bezprawie w Straży Granicznej.
Kulisy sprawy kpt. SG. Stanisława JANIKA, czyli jak zniszczyć funkcjonariusza Straży Granicznej bez udowodnienia winy.
Winnych w ramach wyróżnienia awansowano ...

Stanowisko Zarządu Głównego ZEiR SG w sprawie kpt. rez. SG Stanisława Janika.

21 paź 2010

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej członkiem Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP.
Posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

23 wrz 2010

Dnia 17.09.2010 r. w obiekcie Urzędu Miasta w Słubicach, odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Słubicach. W Zjeździe udział wzięli członkowie Prezydium Zarządu Głównego ZEiR SG wraz z prezesem - kol. Janem Rutkowskim, a także zaproszeni goście, w osobach: ...

19 wrz 2010

W dn. 17-19.09.2010 r. w Oddziale ZEiR SG w Słubicach, odbyły się wybory sprawozdawczo-wyborcze, w wyniku których na kolejną czteroletnią kadencję zostali wybrani:

 • prezes - ponownie - Jan Woś;
 • wiceprezes - Krzysztof Szumiński
 • sekretarz - Jerzy Siedlarz
 • skarbnik - Włodzimierz Tiszuk
 • członek - Dariusz Samsonowicz
 • członek - Ryszard Babij

24 sie 2010

W dniu 24 sierpnia 2010 r. w Kostrzynie Nad Odrą, w wyniku działania komitetu założycielskiego, któremu przewodniczył kol. Krzysztof Szumiński powstało nowe Koło Związkowe przy Oddziale w Słubicach, liczące 23 emerytów i rencistów SG.

22 cze 2010

Dnia 22.06.2010 r. w Słubicach z inicjatywy Kolegi Jana Wosia prezesa Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej odbyło się pierwsze robocze spotkanie zarządów kół, organizacji emeryckich służb mundurowych działających w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących zarządów służb mundurowych:...

25 maj 2010

Zarząd Główny ZEiR SG otrzymał zaproszenie Zarządu Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych do uczestnictwa w jego posiedzeniu.

W dniu 25 maja 2010 r. w Warszawie spotkali się zrzeszeni w Federacji przedstawiciele służb mundurowych. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w imieniu Zarządu Głównego reprezentowali:...

08 maj 2010

W dniu 08.05.2010 r. w Słubicach odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Głównego ZEiR SG, w którym udział wzięli :

 • Jan RUTKOWSKI - prezes ZG
 • Jan WOŚ - wiceprezes ZG
 • Andrzej BADOWSKI - skarbnik ZG
 • Zygmunt SEJNIK - członek ZG
 • Dariusz SAMSONOWICZ - członek ZG
 • Włodzimierz TISZUK - członek Koła w Słubicach

W bieżącym roku zorganizowano kolejne spotkanie członków Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Słubicach. Spotkanie poświęcone było...

13 mar 2010

"Niemożliwe stało się możliwym"
- Sen o własnej stronie internetowej przestał być snem.

Z dumą ogłaszamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 20,15 w internecie pojawiła się strona internetowa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów SG.

Od tej chwili przestajemy być anonimowi.

Podczas spotkania w Świecku zrodził się pomysł o zaistnieniu w internecie...

10 mar 2010

Z inicjatywy naszego Zarządu zorganizowane zostało spotkanie, którego celem było poszukiwanie nowych rozwiązań ułatwiających współpracę z Komendą Główną Straży Granicznej. W spotkaniu obok członków Zarządu Głównego udział wzięli zaproszeni goście, w osobach: Pan gen. bryg. rez. SG Tadeusz Frydrych oraz płk rez. SG Wiesław Mrugała, a spotkaniu przewodniczył....

01 mar 2010

Z dniem 1 marca uruchomiliśmy również jako pierwsi konto bankowe:

Deutsche Bank PBC S.A. O/Koszalin, ul. Zwycięstwa 7-9;
nr konta 91 1910 1048 2271 0285 2597 0001

Fakt ten możemy odnotować jako kolejny sukces naszego działania.

01 mar 2010

Z dniem 1 marca wprowadziliśmy w życie poraz pierwszy legitymację związkową. Nie udało się tego dokonać naszym poprzednikom, tym większą mamy satysfakcję, bowiem możemy ten fakt odnotować na swoim koncie jako sukces. Wprowadzenie legitymacji związkowej reguluje wreszcie stan liczebny związku, ponadto jest ona świadectwem przynależności do związku i więzi z formacją Straży Granicznej.

17 paź 2009

W dniu 17 października 2009 r. w Słubicach odbyło się wyjazdowe spotkanie Zarządu Głównego. Celem spotkania było omówienie programu działania na bieżącą kadencję, podział ról i zadań wobec wszystkich członków Zarządu Głównego, wypracowanie modelu współpracy...