Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Ustawy | Rozporządzenia | Statut Związku | Program Związku | Regulamin Pracy ZG | Regulamin KR | Uchwały

Statut Stowarzyszenia ZEiR SG

 

logo ZEiR SG

S T A T U T
STOWARZYSZENIA

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

uchwalony przez I Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

w dniu 28 stycznia 2012 r. uchwałą nr 6/2012

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 13.07.2012 r.

Zmiany uchwalone przez II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy
w dniu 26 kwietnia 2014 r.
uchwałą nr 7/2014

Ustalenie i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydziału z dniem 08 stycznia 2015 r. Gospodarczego KRS

( Plik do pobrania: logo word lub logo pdf )