Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Strona główna » Historia » Oficerska Szkoła WOP

Kętrzyn

Oficerska Szkoła
Wojsk Ochrony Pogranicza
w Kętrzynie

naszywka BBWOP

Oficerską Szkołę WOP sformowano w 1949r. na bazie Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza (rozkaz MBP nr 075/Org. z dn. 06.08.1949r.) z miejscem postoju w Kętrzynie, przy ul. Sikorskiego 102. Podlegała ona Głównemu Inspektoratowi Ochrony Pogranicza w Warszawie. Skład etatowy Szkoły liczył 231 wojskowych (stałych) i 546 wojskowych (zmiennych).

Skład organizacyjny:

Zdjęcie3
 1. Komenda i pododdziały obsługi
 2. Wydział Polityczny
 3. Wydział Wyszkolenia, który obejmował
  1. Cykl wyszkolenia specjalnego:
   • służba graniczna,
   • służba celna,
   • służba zwiadowcza,
   • ruch graniczny
  2. Cykl wyszkolenia ogólno wojskowego
  3. Cykl wyszkolenia politycznego i ogólnokształcącego
  4. Pracownie wydziałów i kreślarnia
 4. Oddziały szkolne: batalion podchorążych i kursy
 5. Tresura i hodowla psów
 6. Kwatermistrzostwo

Pierwsza promocja w OS WOP odbyła się dn. 22.12.1949r. Spośród 74 absolwentów kursu oficerów politycznych - 65 otrzymało stopnie oficerskie. Promocji dokonał wiceminister bezpieczeństwa publicznego gen. bryg. Konrad Świetlik. Prymusem został ppor. Edward Wiśniewski. Absolwentami tego kursu byli między innymi:

Kurs rozpoczął się w maju 1949r. w Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza. W szkole obowiązywał dwuletni program nauczania.

W 1950 roku do etatu szkoły wprowadzono ambulans sanitarny i etat oficerów zwiadu w CW MBP (130 osoby). Zwiększono także stany kadrowe w Wydziale Wyszkolenia. Określono także liczbę batalionów szkolnych podchorążych na dwa. W rezultacie etat szkoły wzrósł do 339 etatów stałych i 642 etatów zmiennych (rozkaz MBP nr 043/Org. dn. 03.06.1950 r.).

Zdjęcie2 Zdjęcie1
Komendanci OS WOP w latach 1949-1951

W 1951 roku w Wydziale Wyszkolenia, zamiast dotychczasowych trzech cykli szkoleniowych utworzono sześć:

Poza tym wprowadzono do etatu szkoły ambulans weterynaryjny, sekcję uzbrojenia i sekcję finansową. Liczbę batalionów szkolnych zwiększono do czterech. Stan etatowy wzrósł do 367 etatów stałych i 832 etatów zmiennych (rozkaz Org. 015/WW z dn. 10.10.1951 r.).

Program nauczania przedłużono o rok i od 1953 roku szkolenie podchorążych trwało 3 lata.

W latach 1951-1954 szkołą dowodził komendant – płk Aleksy Romanow. W tymże roku zmniejszono liczbę batalionów szkolnych podchorążych z czterech do trzech. Wprowadzono natomiast pluton szkolny obrony przeciwchemicznej. Stan etatowy szkoły wynosił 369 etatów stałych (rozkaz Org. 012/WW z dn. 13.05.1954 r.).

Komendanci OS WOP w latach 1954-1956

W 1956 roku, zamiast trzech batalionów wprowadzono trzy kompanie szkolne podchorążych. Zlikwidowano Cykl Wyszkolenia Zwiadowczego wprowadzając w jego miejsce etat wykładowcy zwiadu w Cykl Wyszkolenia Granicznego (zarządzenie Org. DWW nr 013/WW z dn. 16.06.1956r.). Cykl Wyszkolenia Zwiadowczego odtworzono w 1959r. (zarządzenie Org. MSW nr 20/59/WW z dn. 27.11.1958r.).

Komendanci OS WOP w latach 1956-1960

W 1962r. Rada Państwa nadała sztandar szkole. Uroczystość wręczenia odbyła się 27.09.1962r. w przeddzień Dnia Podchorążego. Sztandar wręczył dowódca WOP - gen. bryg. Eugeniusz Dostojewski, a przyjął komendant szkoły - płk Zbigniew Furgała.

W 1967 roku podjęto decyzję o przekształceniu szkół oficerskich WP na wyższe szkoły oficerskie o czteroletnim profilu nauczania. Kształcenie kadr oficerskich dla WOP-u powierzono Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. W związku z tym w 1968 r. Oficerską Szkołę WOP rozformowano. W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych powstał Cykl Wyszkolenia Granicznego. Na kierownika Cyklu powołano płk Jerzego Okrzeję. Po nim funkcję tę pełnił płk Józef Szmat, (zm. 29.01.2011 r. we Wrocławiu). Kierownik Cyklu był jednocześnie zastępcą komendanta WS OW Zmech.

Komendanci OS WOP w latach 1960-1968

W 1969 roku z okazji 20 rocznicy powstania OS WOP, zorganizowano w Kętrzynie sesję naukową, podczas której omówiono dorobek szkoły. W tym samym roku, także w Kętrzynie miała miejsce ostatnia 18 promocja podchorążych OS WOP. Szkoła wykształciła w sumie ok. 3.000 oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza.

Literatura:

 1. Wikipedia
 2. Zenon Jackiewicz "Krótki informator historyczny 1945-1991"
 3. "60 - rocznica powołania WOP 1945 - 2005" - jednoniówka, Warszawa 2005
 4. "KOP zbiór CBW 2006" - jednoniówka, Warszawa 2006