Region - Cieszyn - Związek - Emeryt - SG - ZEiRSG

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Cieszyn

Logo

RAJD GÓRSKI REGIONU W CIESZYNIE

TABLICE KATYŃSKIE W USTRONIURAJD GÓRSKI REGIONU W CIESZYNIE
Cieszyn, 28.06.2015 r.

W ostatnią niedzielę czerwca członkowie Regionu w Cieszynie, z osobami towarzyszącymi umówili się na II Górski Rajd Pieszy, tym razem szlakiem granicznym Ustroń – Wisła.

Po spotkaniu przed dolną i przejażdżce na górną stację wyciągu „Czantoria”, uczestnicy wyprawy, dzielnie weszli w chmurę i powędrowali ku szczytowi, gdzie po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej, zarządzono wspominkowe spotkanie pod wieżą widokową.

Zasadniczym etapem naszego rajdu był „PpN” od I/43 do I/35, w trakcie patrolu sprawdzaliśmy stan znaków granicznych oraz słuchaliśmy ciekawostek ze służby i historii wytyczania granicy w 1920 r.

Nie zważając na deszcz parliśmy do celu, karczmy „Na Soszowie”, gdzie czekał gorący posiłek i mogliśmy przesuszyć ubrania.

Po zjeździe wyciągiem, ruszyliśmy w dół Jawornika, gdzie nastąpiło pożegnanie uczestników i rozwiązanie rajdu.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

TABLICA PAMIĘCI POGRANICZNIKÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

TABLICE KATYŃSKIE W USTRONIUTABLICA PAMIĘCI POGRANICZNIKÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
Cieszyn, 17.06.2015 r.

Sukcesem zaowocowała inicjatywa i wysiłki Komitetu Społecznego Fundacji Tablicy „Pamięci i na chwałę żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918 – 2015” , który stworzyli członkowie: Koła Nr 5 Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Regionu IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Zarządu Oddziałowego w Raciborzu i Terenowej Organizacji w Bielsku-Białej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzięki zrozumieniu, szerokiemu wsparciu i dużej ofiarności środowiska weteranów służby granicznej, szczególnie naszego Związku i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz pomocy władz Powiatu Cieszyńskiego, kierownictwa Śląsko-Małopolskiego Oddziału i Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej przed południem, 17 czerwca 2015 r. były obiekt Placówki Straży Granicznej w Cieszynie, po ponad 100. dniowej ciszy wypełnił się licznie przybyłymi weteranami służby granicznej, strażnikami i pracownikami Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, przedstawicielami władz samorządowych i społeczeństwa Śląska Cieszyńskiego, delegacjami służb mundurowych oraz młodzieżą klas mundurowych cieszyńskich szkół.

Przed tablicą przesłoniętą biało czerwoną szarfą wystawiono posterunek honorowy w aktualnym i historycznym umundurowaniu Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza formacji granicznych, a na plac apelowy wmaszerowała Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Karpackiego Ośrodka Wsparcia w Nowym Sączu.

Z wybiciem południa i hejnałem na ratuszowej wieży, meldunek dowódcy uroczystości przyjął, w imieniu komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ppłk SG Wojciech Stodolnik. Następnie zabrzmiał Hymn Rzeczypospolitej i na maszt wciągnięto flagę państwową, po czym uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówień okolicznościowych. Jako pierwszy, w imieniu organizatora uroczystości, przemówił kol. Mariusz Kolanko, następnie głos zabrali: posłanka na Sejm RP Aleksandra Trybuś, płk Wojciech Stodolnik, wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar i reprezentujący władze Cieszyna Stanisław Kawecki.

Po Apelu Pamięci poświęconym żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom służącym w ochronie oraz walczących w obronie granicy Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918 – 2015 zabrzmiała salwa kompanii honorowej, następnie płk w st. spocz. Włodzimierz Węgierkiewicz, ppłk SG Wojciech Stodolnik i przewodniczący Komitetu Społecznego kol. Jan Ogar dokonali odsłonięcia tablicy.

W kolejnym punkcie ceremoniału ks. płk Zbigniew Kowalczyk i ks. ppłk SG Andrzej Gut odprawili modlitwę i poświęcili tablicę, a delegacje uczestniczących w uroczystości, z delegacją Komitetu Społecznego Fundacji Tablicy na czele, złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończyła się koncertem solistów i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy, uczestnicy przenieśli się na cieszyński Rynek gdzie utytułowana wieloma nagrodami Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprezentowała mieszkańcom Cieszyna i turystom, półgodzinny, różnorodny muzycznie koncert i pokaz musztry paradnej.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

TABLICE KATYŃSKIE W USTRONIU

TABLICE KATYŃSKIE W USTRONIUTABLICE KATYŃSKIE W USTRONIU
Cieszyn, 12.04.2015 r.

W dniu 12 kwietnia 2015 roku w Ustroniu na Pomniku Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablic Katyńskich poświęconych 23. synom Ustronia - oficerom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego zamordowanym w Katyniu, Miednoje, Twerze i Charkowie.

Apel poległych, z udziałem druhów z ustrońskich jednostek OSP, poprowadził kol. Mariusz Kolanko.

Ponadto, w uroczystości wzięła udział delegacja Regionu w Cieszynie w składzie kol.Roman Siwiec, kol. Marek Waliczek.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

WALNE ZEBRANIE REGIONU – SPOTKANIE NOWOROCZNE

WALNE ZEBRANIE REGIONU – SPOTKANIE NOWOROCZNEWALNE ZEBRANIE REGIONU – SPOTKANIE NOWOROCZNE
Cieszyn, 10.01.2015 r.

W dniu 10 stycznia 2015 roku w Domu Działkowca ROD „Tulipan” w Cieszynie, z udziałem 24. członków, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, połączone ze spotkaniem Noworocznym.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

 • ocenę działalności Regionu, Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu,
 • zatwierdzenie bilansu za 2014 r. i uchwalenie budżetu na 2015 r.,
 • ustalenie zadań dla Zarządu Regionu na 2015 r.

Walne Zebranie Regionu pozytywnie oceniło działalność Regionu i jego władz oraz ustaliło zadania na kolejny rok działalności.

Bezpośrednio po zebraniu rozpoczęło się spotkanie Noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz Miasta Cieszyna w osobach: przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Kasztury oraz radnych: Grażyny Pawlity i Krzysztofa Heroka.

Spotkanie okolicznościowe było okazją do rozmów i wymiany poglądów na nurtujące nasze środowisko problemy.

Przed zebraniem odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu, podczas którego 2. kolegów przyjęto w poczet członków zwyczajnych i obecnie jest nas 52.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

P O W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 42 ust. 5 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej powiadamiamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu w Cieszynie, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 – I termin, o godz. 14.15 – II termin w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Cieszynie, ul. Tysiąclecia 10 (Osiedle ZOR - obok Szkoły Podstawowej nr 3; wejście na działki od strony kiosku RUCH, wzdłuż garaży).

PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w dniu 10 stycznia 2015 roku
Regionu w Cieszynie

 • Przywitanie zebranych gości i członków, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 • Przedstawienie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Regionu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Regionu.
 • Sprawozdanie z działalności organizacyjnej Regionu w 2014 roku.
 • Sprawozdanie z działalności finansowej Regionu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu.
 • Rozpatrzenie sprawozdań, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań.
 • Przedstawienie bilansu za 2014 roku i budżetu Regionu na rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
 • Przedstawienie Planu działania Regionu na 2015 rok.
 • Sprawy Organizacyjne.
 • Zakończenie Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkanie Noworoczne, które odbędzie się o godz. 16.00 (bezpośrednio po zebraniu).

W związku z koniecznością wcześniejszego zamówienia cateringu oraz zakupu towarów, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 5 stycznia 2015 roku - osobiście lub telefonicznie:

 • kol. Mariusz KOSMATY nr tel. 609 666 275 lub
 • kol. Mariusz KOLANKO nr tel. 501 040 201 lub
 • kol. Janusz WÓJCIK nr tel. 604 156 196.

Osoby dysponujące czasem, umiejętnościami i chęciami
zapraszamy do pomocy w przygotowaniu przedsięwzięcia.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

 

ZARZĄD REGIONU W CIESZYNIE
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ REGIONU W CIESZYNIE

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ REGIONU W CIESZYNIEDZIEŃ WETERANA
SŁUŻBY GRANICZNEJ
Cieszyn, 28.09.2014 r.

W dniu 28 września 2014 roku na terenie gościnnej Wisły, w promieniach złotej, polskiej jesieni, członkowie Regionu w Cieszynie w towarzystwie swoich bliskich, świętowali Dzień Weterana Służby Granicznej.

Całodzienne świętowanie rozpoczęło się od zwiedzania Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince (z frontu i od kuchni). Naszym cicerone był kol. Andrzej Wąsowicz – wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Obejrzeliśmy również ekspozycję wiślańskiego Muzeum Spadochroniarstwa, a po krótkim spotkaniu przy kawie i serniku, w kawiarni na wieży skoczni, wyruszyliśmy na szlak ku szczytowi Cieńkowa.

W otoczeniu panoramy skąpanych w słońcu stoków i szczytów Beskidu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji i odznak związkowych oraz przyjęcia w poczet członków Związku kolejnego kolegi.

Wspólny posiłek i spotkanie w gościnnym Ranczu Cieńków, pozwoliły uczestnikom nabrać sił do drogi powrotnej.

Różnymi szlakami zeszliśmy z Cieńkowa do parkingu przy skoczni, gdzie nastąpiło pożegnanie uczestników.

Podczas spotkania zrodziła się propozycja zorganizowania kolejnej imprezy – kuligu.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 16 lipca 2014 roku, w Cieszynie odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Problematyka dotyczyła między innymi:

 • Sprawozdania z działań Prezydium Zarządu Regionu podjętych pomiędzy posiedzeniami,
 • Uczestnictwa Członków Regionu w Centralnych Obchodach Dnia Weterana Służby Granicznej,
 • Analizy dyscypliny członków w zakresie opłacania składek,
 • Uchylenia niezrealizowanych uchwał Zarządu Regionu związanych z zaplanowanymi przedsięwzięciami i spotkaniami które nie zostały zorganizowane,
 • Spraw różnych w których przedstawiono:

       - propozycję zorganizowania we wrześniu spotkania członków i ich rodzin oraz sympatyków; na skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince połączonego ze zwiedzaniem obiektu oraz wyjazdem wyciągiem na szczyt skoczni, wycieczkę pieszą na Górę Cieńków i dalej przez Wisłę-Czarne,

       - propozycję zorganizowania na przełomie września i października wyjazdu na grzyby.


Omówiono także warianty i koszty oraz przyjęto Uchwałę dotyczącą wyjazdu i uczestnictwa Członków Regionu w Centralnych Obchodach Dnia Weterana Służby Granicznej w Nowym Sączu.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

WYRÓŻNIENIE KOL. PIOTRA UFIRA

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie WYRÓŻNIENIE
KOL. PIOTRA UFIRA
Cieszyn, 31.03.2014 r.

W dniu 31 marca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, w którym uczestniczyła delegacja Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Szczególną rolę w naszej reprezentacji odgrywał kol. Piotr Ufir odbierający wyróżnienie w postaci Odznaki Honorowej Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach. Wyróżnienie zostało nadane za wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Koło Nr 26 w Cieszynie.

Członkowie bratniego Koła dokonali podsumowania 4. letniej kadencji oraz wybrali nowy „stary” Zarząd.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Zebranie Zarządu Regionu

W dniu 28.03.2014 r. w Cieszynie, odbyło się zebranie Zarządu Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W obradach oprócz Zarządu uczestniczyli także delegaci Naszego Regionu na II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy.

Porządek zebrania obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • Sprawozdanie Prezesa z realizacji działań podjętych pomiędzy posiedzeniami.
 • Omówienie organizacji wyjazdu delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Raciborzu.
 • Przedstawienie delegatom projektu poprawek do Statutu i wypracowanie stanowiska Organizacji co do przyszłej formy Statutu.

W czasie obrad, w których uczestniczyli wybrani delegaci przeprowadzono debatę na temat proponowanych obchodów Święta Straży Granicznej oraz Święta Wojsk Ochrony Pogranicza.

Omówiono także warianty i koszty organizacji wyjazdu delegatów na II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku w Raciborzu.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie Walne Zebranie Sprawozdawcze
Regionu w Cieszynie
Cieszyn, 04.01.2014 r.

W dniu 4 stycznia 2014 roku w Domu Działkowca ROD „Tulipan” w Cieszynie, z udziałem 22 członków, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, połączone ze spotkaniem Noworocznym.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

 • ocenę działalności Regionu, Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu,
 • zatwierdzenie bilansu za 2013 r. i uchwalenie budżetu na 2014 r.,
 • wybory uzupełniające do Zarządu Regionu,
 • ustalenie zadań dla Zarządu Regionu na 2014 r.,
 • przywitanie i wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom Związku.

Walne Zebranie Regionu pozytywnie oceniło działalność Regionu i jego władz.

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie Noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście.

Wspólne spotkanie przyjaciół, kolegów i znajomych ze służby i służyło wymianie poglądów, nurtujących nas problemów oraz odnowieniu starych kontaktów, przy wyśmienitych daniach i napojach.

Doskonała zabawa i dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

PLAN DZIAŁANIA
Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na 2014 r.
przyjęty uchwałą Zarządu Regionu nr 12/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
oraz uchwałą nr 7/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Regionu.

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
Odpowiedzialny
1.
Posiedzenie Zarządu Regionu.
raz w kwartale
Prezydium
2.
Walne Zebranie sprawozdawcze Regionu.
styczeń
Zarząd
3.
Organizowanie wycieczek historyczno-krajoznawczych i turystycznych.
bieżąco
Zarząd
4.
Obchody Święta Straży Granicznej
maj
Zarząd
5.
Dzień Weterana Służby Granicznej
wrzesień
Zarząd
6.
Spotkanie noworoczne
styczeń
Zarząd
7.
Uhonorowanie jubileuszy członków związku
styczeń
Zarząd
8.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego na terenie Cieszyna
według planów organizatora
Zarząd
9.
Pozyskiwanie nowych członków Związku
bieżąco
Zarząd, Komisja Rewizyjna
10.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego
bieżąco
Zarząd, Komisja Rewizyjna Pełn. ds społecz.
11.
Współpraca z Komendą Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
bieżąco
Zarząd
12.
Współdziałanie z:
 • Regionem IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
 • Kołem Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
 • Kołem nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
bieżąco wg porozumień
Zarząd
13.
Nawiązanie współpracy z Kołem w Cieszynie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
do końca 2014 r.
Zarząd

 

P R E Z E S
Mariusz KOSMATY

Ślubowanie

29 października 2013 roku na cieszyńskim Rynku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych wszystkich szkół mundurowych zrzeszonych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Uroczystość odbyła się wg ceremoniału wojskowego - było między innymi złożenie meldunku podniesienie flagi państwowej na maszt, wystawienie pocztów sztandarowych, złożenie ślubowania i defilada. Na uroczystości pojawili się uczniowie mundurowych Liceów Ogólnokształcących i Techników z Cieszyna, Andrychowa, Bielska-Białej , Częstochowy , Katowic, Olkusza i Tychów. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, samorządowych, kuratorium, szkół, wojska, policji. Zaproszeni zostali również przedstawiciele środowisk emerytów wojskowych i policyjnych. Region w Cieszynie reprezentowali kol. Mariusz Kosmaty oraz Kol. Mariusz Kolanko który prowadził całe uroczystości według ceremoniału wojskowego.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Turniej tenisa stołowego

19 października 2013r w sali OSP w Kozakowicach Górnych, Zarząd Kola nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie zorganizował turniej tenisa stołowego o Puchar Prezesa Koła. W turnieju brali udział brali Nasi emeryci zrzeszeni w Regionie Cieszyn Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Wilhelm Grudzień - opiekun Koła z ramienia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz Tomasz Jaszowski zastępca wójta gminy Goleszów jako gospodarz obiektu. W sportowych zmaganiach - zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej lepszymi okazali się Nasi zawodnicy. Zwycięskiej drużynie wręczono Puchar, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Dodatkowo opiekun Koła wręczył nagrody rzeczowe dla trzech zawodników, którzy zajęli czołowe miejsca. Na zakończenie postanowiono, że będą się odbywać podobne spotkania w ramach współpracy, w różnych dziedzinach sportu, dostosowane do możliwości i wieku emerytów.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY


Pełnomocnik Regionu w Cieszynie ds. społecznych

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr 14/2013 ZG ZEiRSG z dnia 6 lipca 2013 r., uchwała nr 9/2013 Zarządu Regionu w Cieszynie z dnia 6 sierpnia 2013 r. na funkcję pełnomocnika Regionu w Cieszynie ds. społecznych powołany został kol. Janusz Wójcik .

Tel. 604 156 196
e-mail: rjwojcik@interia.pl

 

Prezes Regionu
Mariusz KOSMATY

Spotkanie integracyjne

W dniu 14 czerwca 2013 roku, członkowie Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji 68 rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza.

Uroczystość odbyła się w gościnnych progach cieszyńskiej gospody "U Gazdy", przy udziale członków naszych rodzin, kolegów z Regionu w Głubczycach Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz Koła Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Udział w spotkaniu kilku pokoleń żołnierzy i funkcjonariuszy wywodzących się z Górnośląskiej Brygady WOP oraz Beskidzkiego i Śląskiego Oddziału SG stanowił wyśmienitą okazję do dzielenia się wrażeniami i wspomnieniami wspólnie przeżytych dni w służbie i poza nią.

Spotkanie przyczyniło się również do odświeżenia starych znajomości i umacniania koleżeńskich więzi towarzyszy wspólnej służby na rubieżach Rzeczypospolitej.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA STRAŻY GRANICZNEJ

zdjęcie

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

zdjęcie

PLAN DZIAŁANIA
Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na 2013 r.
przyjęty uchwałą Zarządu Regionu nr 17/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
zatwierdzony uchwałą nr 6/2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Regionu z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
1.
Posiedzenie Zarządu Regionu.
raz w kwartale
2.
Walne Zebranie sprawozdawcze Regionu.
grudzień
3.
Zebrania dyskusyjne (spotkania kulturalno - oświatowe):
 • tematyka ochrony granicy państwa,
 • tematyka świadczeń emerytalno - rentowych.
maj,
wrzesień
4.
Obchody Święta Straży Granicznej
maj
5.
Dzień Weterana Służby Granicznej.
wrzesień
6.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
grudzień
7.
Uhonorowanie jubileuszy członków związku.
grudzień
8.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego na terenie Cieszyna.
według planów organizatora
9.
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
bieżąco
10.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
bieżąco
11.
Współpraca z Komendą Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
bieżąco
12.
Nawiązanie współpracy z Zarządem Oddziałowym NSZZFSG przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej.
do końca roku
13.
Współdziałanie z:
 • Regionem IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
 • Kołem Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • Kołem nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
bieżąco wg porozumień

 

Za Zarząd Regionu

P R E Z E S
Mariusz KOSMATY

Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

W dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Działkowca ROD "Tulipan" w Cieszynie, z udziałem 32 koleżanek i kolegów, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, połączone ze spotkaniem Świąteczno – Noworocznym.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

 • ocenę działalności Regionu, Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu,
 • zatwierdzenie bilansu za 2012 r. i uchwalenie budżetu na 2013 r.,
 • ustalenie zadań dla Zarządu Regionu na 2013 r.,
 • wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom Związku.

Walne Zebranie Regionu pozytywnie oceniło działalność Regionu i jego władz.

 

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele:

 • Rady Miasta Cieszyna,
 • Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
 • Regionu IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
 • Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Szczególne podziękowania za bardzo duże zaangażowanie w działalność związku otrzymał kol. Mariusz Kolanko.

Spotkanie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

 

Prezes ZR Cieszyn
Mariusz KOSMATY

POWIADOMIENIE

Szanowna Koleżanko i Kolego !

Zgodnie z § 42 ust. 5 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej powiadamiamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu w Cieszynie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 – I termin, o godz. 17.15 – II termin w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Tulipan" w Cieszynie, ul. Tysiąclecia 10 (Osiedle ZOR - obok Szkoły Podstawowej nr 3; wejście na działki od strony kiosku RUCH, wzdłuż garaży).

PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Regionu w Cieszynie
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w dniu 28 grudnia 2012 roku

 1. Przywitanie zebranych gości i członków, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Regionu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Regionu.
 6. Sprawozdanie z działalności organizacyjnej Regionu od Zebrania Założycielskiego.
 7. Sprawozdanie z działalności finansowej Regionu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu.
 9. Rozpatrzenie sprawozdań, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań.
 10. Przedstawienie bilansu i budżetu Regionu na 2013 r. i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i budżetu Regionu na 2013 r.
 11. Przedstawienie Planu działania Regionu na 2013 r.
 12. Sprawy Organizacyjne.
 13. Zakończenie Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu.

Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić Was na Spotkanie Świąteczno - Noworoczne, które odbędzie się bezpośrednio po Walnym Zebraniu.

Koszt udziału w imprezie 20 zł od osoby.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22.12.2012 roku - osobiście lub telefonicznie u kol. Mariusz KOSMATY nr tel. 609 666 275 lub kol. Mariusz KOLANKO nr tel. 501 040 201, u których również można dokonać wpłaty.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

ZARZĄD REGIONU W CIESZYNIE

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej

W dniu 14 września 2012 roku, tradycyjnie w cieszyńskiej karczmie "U Gazdy" odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej.

Organizatorami spotkania były:

 • Region w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
 • Koło Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zebranych oraz zaproszonych gości przywitali Prezesi Organizacji krótko omawiając cel i charakter uroczystego spotkania oraz przedstawiając główne plany i zamierzenia na 2013 rok.

Podczas spotkania wręczono nowo przyjętym legitymacje członkowskie ZEiR SG.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością członkowie naszych rodzin oraz reprezentanci: funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Regionu IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Wspólne biesiadowanie było spotkaniem przyjaciół, kolegów i znajomych ze służby i służyło wymianie poglądów, nurtujących nas problemów oraz odnowieniu starych kontaktów, przy wyśmienitych daniach i napojach.

Doskonała zabawa i dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Wycieczka do Krakowa

1 września 2012 roku grupa emerytów zrzeszonych w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Region Cieszyn przebywała na jednodniowej wycieczce w Krakowie.

Organizatorem wycieczki było zaprzyjaźnione Koło nr 26 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie .

Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzania Krakowa rejsem po Wiśle statkiem spacerowym z przystani Wawel. Z pokładu statku można było zobaczyć malownicze zakątki Krakowa. Następnie poprzez Trakt Królewski, częściowo Planty uczestnicy wycieczki przeszli na Rynek Główny. Po krótkim spacerze po Rynku, wysłuchaniu hejnału z wieży Kościoła Mariackiego i krótkiej wizycie w Sukiennicach weszliśmy na podziemny szlak turystyczny pod Rynkiem Głównym. Tu można było się zapoznać z 1000-letnią historią tego miejsca. To była podróż w przeszłość. Następnie po wspólnym obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Lotnictwa na dawne lotnisko wojskowe Rakowice - Czyżyny. Tam można było zwiedzić Muzeum Lotnictwa, a przy tej okazji uczestniczyć i atrakcyjnie spędzić czas na Małopolskim Pikniku Lotniczym. Tam na wszystkich czekało wiele atrakcji, m.in takich jak: pokazy indywidualnej akrobacji lotniczej, statyczna prezentacja zabytkowych i współczesnych statków powietrznych.

Wszyscy uczestnicy wycieczki dobrze się bawili w przyjaznej atmosferze tego wyjątkowego wydarzenia. Zaplanowano również wspólne wycieczki na rok 2013.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

Prezes Regionu

Mariusz KOSMATY

Życzenia z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej

zdjęcie

Zebranie ogólne Oddziału w karczmie "U Gazdy"

W dniu 18 maja 2012 roku, w gościnnej, cieszyńskiej karczmie "U Gazdy" odbyło się zebranie ogólne Oddziału w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej połączone ze spotkaniem integracyjnym z okazji Święta Straży Granicznej.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

 • wręczenie nowo przyjętym legitymacji członkowskich,
 • zapoznanie zebranych ze stanem realizacji zamierzeń na 2012 r. oraz przedstawienie planu pracy do końca 2012 r.,
 • zapoznanie uczestników z zasadami korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów.
Zebranie ogólne Oddziału w CieszynieZebranie ogólne Oddziału
Cieszyn, 18.05.2012 r.

Po zebraniu nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy z Kołem Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Następnie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Święta Straży Granicznej, które uświetnili swoją obecnością członkowie naszych rodzin oraz reprezentanci: funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Koła Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wspólne biesiadowanie we wspaniałej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.

 

Prezes Zarządu Oddziału

Mariusz KOSMATY

Zebranie ogólne w karczmie "U Gazdy"

W dniu 30 marca 2012 roku, w cieszyńskiej karczmie "U Gazdy" odbyło się zebranie ogólne Oddziału w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej połączone ze spotkaniem okolicznościowym.

Zebranie uświetnili swoją obecnością goście w osobach:

 • Józef Hanzel – Prezes, Józef Gorzelany – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 • Jan Ogar – Prezes Koła Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W zebraniu uczestniczyło 29 członków i 5 kandydatów do Związku.

Porządek zebrania obejmował między innymi:

Zebranie Ogólne ZEiRSG w CieszynieZebranie ogólne
Cieszyn, 30.03.2012 r.
 • zatwierdzenie uchwał Zarządu Oddziału o przyjęciu do Związku 19 kolegów,
 • wręczenie nowo przyjętym legitymacji członkowskich,
 • zapoznanie zebranych ze sprawozdaniami: z działalności finansowej Oddziału w 2011 r., działań Zarządu pomiędzy zebraniami oraz udziału delegacji w Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku w Koszalinie,
 • przedstawienie planu pracy do końca 2012 roku,
 • zapoznanie kolegów ze stanem spraw dotyczących: obniżonych świadczeń emerytalnych, waloryzacją kwotową oraz funduszem socjalnym emerytów i rencistów.

Zaproszeni goście podzielili się doświadczeniami z wieloletniej działalności w stowarzyszeniach emerytów i rencistów.

Kolegom z Zarządu Koła Nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przedłożono projekt porozumienia o współpracy.

Po zebraniu odbyło się spotkanie okolicznościowe w trakcie którego była okazja do rozmów i wymiany poglądów na nurtujące nasze środowisko problemy.

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

Zebranie Zarządu Oddziałowego ZEiR SG

W dniu 10.01.2012 r. w Cieszynie, odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W obradach uczestniczyli wybrani delegaci naszego Oddziału na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy.

Porządek zebrania obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • Sprawozdanie Prezesa z realizacji działań podjętych pomiędzy posiedzeniami.
 • Omówienie organizacji wyjazdu delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Koszalinie.
 • Przedstawienie delegatom projektów Statutów i omówienie naszych poprawek do nich oraz wypracowanie stanowiska Organizacji co do przyszłej formy Statutu.
 • Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.
 • Sprawy różne.

W czasie obrad, w których uczestniczyli wybrani delegaci przeprowadzono debatę na temat proponowanych projektów Statutów, w trakcie której wypracowano poprawki do projektów oraz przyjęto nasze propozycję które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym.

Omówiono warianty i koszty organizacji wyjazdu delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w Koszalinie.

Mam także zaszczyt i przyjemność poinformować, iż przyjęto w poczet członków Związku naszych 6 nowych kolegów.

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Tradycyjnie koniec każdego roku to czas spotkań świąteczno-noworocznych.

Spotkanie świąteczno - noworoczne ZEiRSG w CieszynieSpotkanie
świąteczno - noworoczne
Cieszyn, 28.12.2011 r.

Jedno z nich zorganizował Oddział Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie.

Zebranych oraz zaproszonych gości powitał Prezes, krótko omawiając wiele spraw organizacyjnych oraz przedstawiając główne plany i zamierzenia na rok 2012.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu – płk SG Marek Głuszczak oraz Członek Prezydium Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Katowicach – Piotr Żelazny, którzy przedstawili najważniejsze wydarzenia ze swojej działalności w 2011 roku.

Później podzielono się opłatkiem, a po części oficjalnej przystąpiono do wspólnego biesiadowania w trakcie którego była okazja do rozmów i wymiany poglądów.

Oczywiście nie obyło się bez wielu życzeń oraz wspomnień z granicznej służby.

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

Spotkanie z Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

W dniu 16 grudnia 2011 r. w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odbyło się spotkanie Komendanta Śląskiego Oddziału SG płk SG Wojciecha SKOWRONKA z Prezesem Zarządu Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Mariuszem KOSMATY.

W spotkaniu uczestniczyły także niżej wymienione osoby:

 • ze strony Śląskiego OSG – płk SG Marek GŁUSZCZAK - zastępca komendanta Śląskiego Oddziału SG;
 • ze strony ZEiR SG – Mariusz KOLANKO, Wiesław ŚWIĘTOSŁAWSKI oraz Sylwester DZIEDZIC.

Głównym tematem spotkania było omówienie współpracy Zarządu Oddziału ZEiR SG w Cieszynie z Kierownictwem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

W trakcie otwartej, rzeczowej dyskusji omówiono między innymi; możliwości korzystania z infrastruktury i obiektów służbowych SG w celu prowadzenia działalności statutowej Oddziału ZEiRSG w Cieszynie oraz włączenie przedstawiciela Związku do Komisji Socjalnej, wręczając na ręce Komendanta przedmiotowe pisma.

W trakcie spotkania Mariusz KOSMATY omówił główne kierunki pracy Zarządu Oddziału ZEiRSG w Cieszynie i zamierzenia na przyszłość, skupiając się na następujących zagadnieniach:

 • zmiana Statutu Związku w trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego,
 • badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego i ich warunków życia,
 • integracja i aktywność emerytów i rencistów Straży Granicznej w ramach społeczeństwa obywatelskiego,
 • wykorzystanie statusu organizacji pożytku publicznego dla pomocy najbardziej potrzebującym bez względu na przynależność organizacyjną,
 • poprawa wizerunku emerytów i rencistów Straży Granicznej w społeczeństwie.

W podsumowaniu, płk Wojciech SKOWRONEK wyraził gotowość współpracy z naszym Związkiem oraz dążenie do zacieśniania integracji między pokoleniami funkcjonariuszy SG. Wyraził też pogląd, że emeryci i renciści SG powinni być traktowani z troską, jako starsi koledzy, a nie jak intruzi, którzy przeszkadzają w pracy.

Spotkanie upłynęło w serdecznej, przyjaznej atmosferze, co przyjęliśmy jako dobrą prognozę na przyszłość.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

PLAN PRACY
Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie na 2012 rok
przyjęty Uchwałą nr 8/2011 Zarządu Oddziału

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
1.
Posiedzenie Zarządu Oddziału.
raz w miesiącu
2.
Udział w Zjeździe Krajowym Związku.
styczeń
3.
Zebranie ogólne.
III, V, IX, XII
4.
Święto Straży Granicznej.
maj
5.
Dzień Weterana Służby Granicznej.
wrzesień
6.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
grudzień
7.
Organizowanie kół terenowych.
bieżąco
8.
Nawiązanie współpracy z Zarządem Oddziałowym NSZZFSG przy Śląskim Oddziale SG.
styczeń
9.
Udział w obchodach świąt państwowych oraz wydarzeń czynu zbrojnego i walk niepodległościowych Narodu Polskiego na terenie Cieszyna.
 
10.
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
bieżąco
11.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
bieżąco
12.
Współpraca z Komendą Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
bieżąco
13.
Współdziałanie z:
 • Zarządem Oddziałowym NSZZFSG przy ŚlOSG w Raciborzu,
 • Regionem IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji,
 • Kołem Nr 5 im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
bieżąco wg porozumień

 

P R E Z E S

Mariusz KOSMATY

Zebranie
Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w Cieszynie

W dniu 15.12.2011 r. w Cieszynie, odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Zebranie Zarządu Oddziałowego ZEiRSG w CieszynieZebranie Zarządu Oddziałowego ZEiRSG
Cieszyn, 15.12.2011 r.

Porządek zebrania obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • Sprawozdanie Prezesa z realizacji działań podjętych pomiędzy posiedzeniami.
 • Sporządzenie planu pracy Organizacji Oddziałowej w 2012 roku.
 • Sprawa konta Organizacji Oddziałowej.
 • Organizacja spotkania Opłatkowo-Noworocznego.
 • Sprawy do przedstawienia na spotkaniu w dniu 16.12. 2011 roku z Komendantem Śląskiego OSG (między innymi: z korzystaniem z pomieszczeń służbowych SG, telekomunikacją oraz pocztą resortową).
 • Opracowanie projektów porozumień o współpracy z organizacjami skupiającymi emerytów i rencistów Straży Granicznej.
 • Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.

W trakcie obrad:

 • przedstawiono problemy, które zostaną omówione na spotkaniu w dniu 16.12.2011 roku z komendantem Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu (przedstawienie propozycji współpracy, spowodowanie możliwości nieodpłatnego korzystania z pomieszczenia służbowego oraz środków telekomunikacji resortowej w PSG Cieszyn, omówienie zasad korzystania przez emerytów i rencistów SG z funduszu socjalnego oraz włączenie naszego przedstawiciela do Komisji Socjalnej);
 • uchwalono Plan pracy na 2012 rok;
 • sporządzono projekty porozumienia o współpracy z Kołem Związku Żołnierzy WP, IPA Region Cieszyn II oraz Oddziałem NSZZ FSG przy Śląskim Oddziale SG w Raciborzu, celem przesłania ich do uzgodnień;
 • podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania świąteczno – noworocznego w dniu 28.12.2011 roku;
 • podjęto uchwałę o przyjęciu 4 nowych członków.

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

Zebranie
Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w Cieszynie

W dniu 16.11.2011 r. w Cieszynie, odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Porządek zebrania obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • Sprawozdanie prezesa Zarządu z realizacji działań podjętych pomiędzy posiedzeniami.
 • Sporządzenie planu pracy organizacji oddziałowej do końca 2011 roku.
 • Sposoby i metody pozyskiwania nowych członków Związku.
 • Możliwości korzystania z pomieszczeń i urządzeń Straży Granicznej.
 • Regulamin prowadzenia działalności finansowej oraz pobierania składek członkowskich.
 • Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.

W trakcie burzliwych i owocnych obrad przeprowadzono debatę na temat propozycji przedsięwzięć Planu pracy do końca 2011 roku., w trakcie której zaproponowano uwzględnienie następujących zadań:

 • prowadzenia przez wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej działań w zakresie pozyskiwania nowych członków Związku,
 • nawiązania przez Zarząd kontaktu oraz współpracy z Komendą Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu (opracowanie i przesłanie informacji o powstaniu Oddziału ZEiR SG, zorganizowanie spotkania, podczas którego przedstawione zostaną propozycje współpracy, w tym włączenie naszego przedstawiciela do Komisji Socjalnej działającej przy ŚOSG),
 • przesłanie do władz samorządowych miasta i powiatu informacji o powstaniu Oddziału Związku na ich terenie z propozycją włączenia nas do uczestnictwa w organizowanych obchodach rocznicowych,
 • zorganizowanie spotkania świąteczno – noworocznego (ustalono termin – pomiędzy świętami, w miarę możliwości wspólnie z Kołem Związku Żołnierzy WP i IPA Region Cieszyn II.

Mam także zaszczyt i przyjemność poinformować, iż przyjęto w poczet członków Związku 8 naszych nowych kolegów.

 

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

PREZES ZO

Mariusz KOSMATY

PLAN PRACY
Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Cieszynie
na okres 16 listopada ÷ 31 grudnia 2011 r.

Lp
Przedsięwzięcie
Termin
1.
Posiedzenie Zarządu Oddziału.
16 XI
2.
Posiedzenie Zarządu Oddziału.
1. poł. XII
3.
Założenie rachunku bankowego.
XI
4.
Zamieszczenie w skrzynce pocztowej informacji o zasadach opłacania składek członkowskich.
Niezwłocznie po założeniu rachunku
5.
Nawiązanie kontaktu i współpracy z Komendą Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu:
 • przesłanie informacji o powstaniu Oddziału,
 • zorganizowanie spotkania,
 • przedstawienie propozycji współpracy (udostępnienie pomieszczenia i urządzeń, włączenie przedstawiciela Związku do Komisji Socjalnej).
1. poł. XII
6.
Nawiązanie współpracy z:
 • IPA Region Cieszyn II,
 • Kołem Związku Żołnierzy WP w Cieszynie.
1. poł. XII
7.
Przesłanie do władz Cieszyna i Powiatu Cieszyńskiego informacji o Oddziale.
1. poł. XII
8.
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
bieżąco
9.
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego.
bieżąco
10.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
ostatni tydzień XII

 

P R E Z E S

Mariusz KOSMATY

W dniu 25 października 2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej emerytów i rencistów SG zamieszkałych na terenie śląska cieszyńskiego, odbyło się zebranie, na którym postanowiono powołać Oddział ZEiR SG w Cieszynie.

W zebraniu uczestniczyło 35 osób, z czego 33 osoby zadeklarowały chęć przystąpienia do Związku. Miło zaznaczyć, że z ogólnej liczby trzy to nasze koleżanki.

Głównymi inicjatorami powołania Organizacji Oddziałowej byli: Mariusz KOLANKO, Mariusz KOSMATY oraz Józef GIL.

W trakcie przeprowadzonych wyborów w skład Zarządu Oddziału weszli n/w koledzy:

 • prezes – kol. Mariusz KOSMATY
 • wiceprezes – kol. Mariusz KOLANKO
 • sekretarz – kol. Bogdan PAWŁOWSKI
 • skarbnik – kol. Dariusz BORACZEWSKI
 • członek – kol. Józef GIL
 • członek – kol. Sylwester DZIEDZIC

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie n/w kolegów:

 • przewodniczący – kol. Bolesław WENGLORZ
 • zastępca – kol. Edward PIERZCHAŁA
 • sekretarz – kol. Stanisław KARPETA

 

Nowy Zarząd Oddziału zaprasza swoich członków do aktywnego uczestnictwa
w Naszej Organizacji.

 

Z pozdrowieniami dla Koleżanek i Kolegów

 

P R E Z E S

Mariusz KOSMATY