Koło - Związek - Emeryt - SG - Koło ZEiRSG - Ustka

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Ustka

Logo

Plan pracy Regionu Ustka na 2014 r.

Lp
Przedsięwzięcia
Termin
1.
Walne zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem noworocznym.
11.01.2014 r.
2.
Impreza integracyjna wraz z małżonkami kulig - grill lub uroczysta kolacja z okazji Dnia Kobiet.
luty/marzec 2014 r.
3.
Zebranie - spotkanie członków Regionu.
kwiecień 2014 r.
4.
Spotkanie integracyjne członków Regionu - grill z okazji Dnia WOP.
czerwiec 2014 r.
5.
Zebranie ogólne.
wrzesień 2014 r.
6.
Wyjazd członków Regionu wraz z rodzinami na grzybobranie.
wrzesień 2014 r.
7.
Impreza integracyjna - Zabawa Andrzejkowa.
listopad 2014 r.
8.
Impreza integracyjna – zabawa andrzejkowa.
listopad
9.
Spotkanie wigilijne.
grudzień 2014 r.

 

P R E Z E S
Regionu Ustka

Andrzej BOLIBRZUCH

Impreza integracyjna - grill

Impreza integracyjna - grillImpreza integracyjna - grill
Ustka
08 czerwiec 2013 r.

W dn. 08.06.2013 r. Zarząd Regionu ZEiR SG w Ustce zorganizował imprezę integracyjną - grill. Podczas imprezy Prezes Zarządu Regionu kol. Andrzej Bolibrzuch wręczył legitymację członkowską nowo przyjętej kol. Annie Urbaniak.

O potrawy zadbał nasz kol. Michał Warfołomiejew - dziękujemy Ci Michaś.

Imprezę śmiało należy zaliczyć do udanych.

P R E Z E S
Regionu Ustka

Andrzej BOLIBRZUCH

PLAN DZIAŁANIA
Regionu w Ustce Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na 2013 r.

Lp
Zamierzenia
Realizacja
1.
Zebranie – spotkanie noworoczne.
19 stycznia
2.
Impreza integracyjna z żonami, kulig lub zabawa karnawałowa.
luty
3.
Zebranie ogólne.
kwiecień
4.
Udział w obchodach 22 rocznicy powstania Straży Granicznej.
maj
5.
Spotkanie integracyjne z rodzinami - grill.
maj, czerwiec
6.
Wyjazd na wycieczkę "Tajemnice Dolnego Śląska".
wrzesień
7.
Zebranie – spotkanie członków Regionu Ustka.
październik
8.
Impreza integracyjna – zabawa andrzejkowa.
listopad
9.
Spotkanie wigilijne.
grudzień

 

P R E Z E S
Regionu Ustka

Andrzej BOLIBRZUCH

W dniu 17.11.2012 r. odbyło się zebranie Regionu ZEiR SG w Ustce w związku ze śmiercią w dniu 28.10.2012 r. kolegi Mirosława URBANIAKA.

Uczczono Jego pamięć minutą ciszy. Kolega URBANIAK był skarbnikiem Regionu.

Na zebraniu wybrano nowego skarbnika - został nim kolega Zygmunt ŻYDAK.


W dniu 08.12.2012 r. Zarząd Regionu ZEiR SG w Ustce zorganizował uroczystą kolację z okazji pierwszej rocznicy powstania naszego Regionu.

W uroczystej kolacji wzięli udział członkowie Regionu wraz z małżonkami.

Impreza była bardzo udana.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
  zdjęcie zdjęcie

 

Witold Netkowski

W dniu 10.12.2011 r. na wniosek grupy inicjatywnej emerytów i rencistów Morskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się zebranie, na którym postanowiono powołać Koło terenowe ZEiR SG w Ustce.

W zebraniu uczestniczyło 10 emerytów i rencistów podczas, którego kol. Andrzej Bolibrzuch zapoznał zebranych ze Statutem Związku.

Obecni na spotkaniu koledzy zadeklarowali chęć przystąpienia do koła ZEiR SG.

Głównymi inicjatorami powołania Koła byli: Andrzej Bolibrzuch, Mirosław Urbaniak oraz Tomasz Andruszkiewcz.

W tym dniu dokonano także wyboru Zarządu Koła w składzie:

  • przewodniczący – kol. Andrzej BOLIBRZUCH
  • wiceprzewodniczący – kol. Witold NETKOWSKI
  • skarbnik – kol. Mirosław URBANIAK

Nowy Zarząd został wybrany w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Koledzy podczas zebrania postanowili także, że wybór sekretarza oraz komisji rewizyjnej nastąpi na kolejnym zebraniu członków koła w drugiej połowie stycznia 2012 roku.

 

Nowy Zarząd Koła zaprasza swoich członków do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.

 

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Andrzej Bolibrzuch