Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Sądecki w Nowym Sączu

Logo
Numer konta

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Nowy Sącz
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0253 3760

Można dokonywać wpłat składek członkowskich bezpośrednio na podane konto.
Składka roczna wynosi: mundurowi - 96 PLN, pozostali - 66 PLN.

70 ROCZNICA POWSTANIA WOP – NOWY SĄCZ

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI XXIV ROCZNICY POWSTANIA STRAŻY GRANICZNEJ70 ROCZNICA POWSTANIA WOP
09 września 2015 r.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Zarząd Koło Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza wspólnie z Zarządem Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów SG zorganizowali uroczysty apel z okazji 70 rocznicy powstania WOP. Apel odbył się w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

Na uroczystość, oprócz licznie zebranych „wopistów”, przybyli przedstawiciele kół oraz stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza. Honorowym gościem apelu był płk SG Mieczysław Kurek, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. Apel uświetniła Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Okolicznościowe przemówienie na temat historii WOP wygłosił ppłk w st. spocz. Henryk Wojciechowski. Po czym Apel Poległych odczytał st. sierż. SG Krystian Dębicki a Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Następnie ks. ppor. rez. Tomasz Szewczyk wraz z uczestnikami apelu odmówili modlitwę za Żołnierzy WOP. Delegacje uczestniczące w apelu złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

Z okazji 70 rocznicy powstania WOP za szczególne zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złotą odznaką Zasłużony dla ZŻWP uhonorowano sztandar Koła Nr 1 ZŻWP z Nowego Sącza i Orkiestrę Reprezentacyjną SG. Srebrne odznaki otrzymali także ppłk SG Renata Obrzut, Zastępca Komendanta KOW SG i mjr SG Krzysztof Janus, Dowódca Pododdziału Reprezentacyjnego.

W swoim wystąpieniu Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG podziękował byłym żołnierzom WOP za trud i wysiłek włożony w ochronę granic Rzeczypospolitej. Dodał, że funkcjonariusze Straży Granicznej są spadkobiercami „wopistów” i pamięć o nich nigdy nie zaginie.

Tradycyjnie, na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna SG wykonała wiązankę melodii patriotycznych. Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie się przy poczęstunku, o który zadbali Komendant KOW SG, Zarząd Koła Nr 1 ZŻWP i Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI XXIV ROCZNICY POWSTANIA STRAŻY GRANICZNEJ

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI XXIV ROCZNICY POWSTANIA STRAŻY GRANICZNEJZAWODY STRZELECKIE
23 maja 2015 r.

Dla uczczenia XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej, Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w dniu 23 maja 2015 roku zorganizował zawody strzeleckie. W zawodach wzięli udział członkowie naszego Regionu oraz zaproszone drużyny z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu, Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza oraz Regionu Krakowskiego Związku Emerytów i Rencistów SG z Krakowa-Balic.

W ramach „dwuboju strzeleckiego” strzelano z pistoletu sportowego „margolin” do tarczy punktowej Ts1 i z karabinka sportowego do tarczy biatlonowej.

Indywidualnie najlepszymi strzelcami w dwuboju okazali się:

 • I miejsce – Stanisław LOREK – Region Sądecki
 • II miejsce – Stanisław SŁABY – Region Sądecki
 • III miejsce – Krzysztof GOZDECKI – Region Sądecki
 • IV miejsce – Jacek MICHAŁOWSKI – KOW SG

W klasyfikacji drużynowej poszczególne zespoły zajęły:

 • I miejsce – Region Sądecki ZEiR SG
 • II miejsce – Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej
 • III miejsce – Region Krakowski ZEiR SG
 • IV miejsce – Koło Nr 1 ZŻWP

Puchary i dyplomy wręczali: Adam Miksiewicz, Prezes Związku Emerytów i Rencistów SG oraz Edward Socha, Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zawody prowadzili sędziowie: Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby, którym tą drogą serdecznie dziękujemy. Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się w restauracji „Cztery Pory Roku” aby już na spokojnie podsumować osiągnięte wyniki w strzelaniu.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM KARPACKIEGO OŚRODKA WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGOSPOTKANIE Z KOMENDANTEM KOWSG
3 marca 2015 r.

W dniu 3 marca 2015 roku w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego odbyło się spotkanie Członków Zarządu z Panem płk SG Mieczysławem Kurkiem, Komendantem Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej. W spotkaniu uczestniczył także Adam Miksiewicz, Prezes ZEiR SG. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową, wieloletnią i owocną współpracę. Prezes Regionu Sądeckiego złożył na ręce Pana Komendanta serdeczne podziękowania za życzliwość, zawsze okazywaną pomoc i wspieranie naszych statutowych działań. Następnie omówiono dalsze, wspólne przedsięwzięcia, w tym udział Związku w obchodach 70 rocznicy powstania WOP i wręczeniu sztandaru Karpackiemu Ośrodkowi Wsparcia SG.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

BAL NOWOROCZNY

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGOBAL NOWOROCZNY
31 stycznia 2015 r.

Zarząd Regionu Sądeckiego ZEiR SG zorganizował w dniu 31 stycznia 2015 roku bal noworoczny w restauracji GONDOLA w Nowym Sączu. W imprezie udział wzięli emeryci oraz renciści Straży Granicznej i WOP wraz z osobami towarzyszącymi. Szczególnie cieszy fakt, iż impreza stała się okazją do spotkań Kolegów ze służby nie tylko z terenu Nowego Sącza, ale także z Krakowa, Muszyny, Żywca i Sromowiec. Uczestników balu serdecznie powitali Prezes Regionu Sądeckiego wraz z Sekretarzem Zarządu Regionu, którzy dokonali jego rozpoczęcia i wznieśli toast „Za pomyślność w 2015 roku”. Do tańca grali i śpiewali muzycy z Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z jej solistami Panią Natalią Zabrzeską-Nieć i Panem Wacławem Wacławikiem. Dziękujemy serdecznie Organizatorom i Uczestnikom balu za wspaniałą zabawę w miłej atmosferze.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

PLAN
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ NA 2015r.

Lp
Termin
Przedsięwzięcie
Odpowiedzialny
1.
wg planu (raz w kwartale)
Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.
Prezes Regionu,
Sekretarz
2.
20 stycznia
Zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.
Zarząd Regionu
3.
31 stycznia
Spotkanie noworoczne - Bal Emeryta.
Komitet
Organizacyjny
4.
na bieżąco
Prowadzenie kroniki Regionu Sądeckiego.
Zatorski Leszek
5.
16 maja
Zebranie ogólne członków Regionu Sądeckiego.
Zarząd Regionu
6.
16 maja
Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej. W zawodach udział biorą wszyscy członkowie Regionu a także drużyny emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Sącza oraz drużyna emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko.
Gozdecki Krzysztof,
Zarząd Regionu
7.
10 czerwca
Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
Prezes Regionu,
Delegacja
8.
czerwiec
Wycieczka historyczno – krajoznawcza (pielgrzymka) członków Regionu wraz z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem.
Wiceprezes
Zarzadu Regionu,
Sekretarz
9.


3 maja
8 maja
15 sierpnia
1 września
11 listopada
Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:
 • uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • zakończenia II wojny światowej,
 • Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,
 • napaści Niemiec na Polskę,
 • Dnia Niepodległości.
Prezes Regionu,
Delegacja Regionu
10.
12 września
Dzień Weterana Służby Granicznej. Uroczystości na terenie koszar KOWSG przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP z udziałem wszystkich członków Regionu Sądeckiego, członków ZŻWP (Koło Nr 1), kierowniczej kadry KOSG oraz zaproszonych delegacji emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza oraz delegacji emerytów policyjnych z Republiki Słowacji (Stara Lubovnia). W programie uroczysty apel, złożenie kwiatów przy pomniku, zwiedzanie sali tradycji KOSG oraz poczęstunek.
Zarząd Regionu
11.
na bieżąco
Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu.
Prezes Regionu
12.
na bieżąco
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
Zarząd Regionu
13.
zgodnie z porozumieniem
Współdziałanie z:
 • Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),
 • Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),
 • Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),
 • Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
 • Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
 • Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu,
 • Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy SG.
Prezes Regionu,
Wiceprezes
Zarządu Regionu

 

Plan Działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego
w dniu 15 stycznia 2015r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGO

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGOWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE REGIONU SĄDECKIEGO
20 stycznia 2015 r.

W dniu 20 stycznia 2015 roku w sali wykładowej Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zebranie otworzył Prezes Regionu, który przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności władze naczelne Związku. Poinformował o przyjęciu do Związku w 2014 r. 2 nowych członków, Zbigniewa Cabałę i Marka Fiuta, którym legitymacje członkowskie wręczył Prezes Związku, Adam Miksiewicz. Prezes Regionu poinformował również, że Zarząd Regionu Sądeckiego za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku wyróżnił dyplomem uznania Tadeusza Wieciecha, Janusza Sowę i Józefa Łazarza. Dyplomy wyróżnionym wręczał Wiceprezes Związku Jerzy Jankowski.

Po wyborze prezydium zebrania i uchwaleniu regulaminu obrad Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2014 rok przedstawił Prezes Regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym zostały zaliczone następujące działania:

 • Organizacja spotkania noworocznego.
 • Zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej.
 • Dzień Weterana Służby Granicznej połączony z centralnymi obchodami święta Związku.
 • Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów w Starej Lubovni na Słowacji.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza.
 • Udział we wszystkich apelach organizowanych w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG.
 • Udział w uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
 • Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Straży Granicznej.
 • Udział w II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Związku i wybór członków naszego Regionu do władz naczelnych Związku.

Prezes Regionu dokonał również szczegółowego rozliczenia wpływów i wydatków w 2014 roku, Stanisław Koziołek, skarbnik Zarządu Regionu przedstawił budżet na 2015 rok, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej sekretarz Julian Grabowski. Po krótkiej dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku zebrania Prezes Regionu podziękował Zarządowi Regionu Sądeckiego i aktywnym członkom Regionu za pracę społeczną w minionym roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, kapelana Ś-MOSG, pracowników i funkcjonariuszy Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Pododdziału Reprezentacyjnego za pomoc i wsparcie działań statutowych naszego Regionu.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE W STAREJ LUBOVNI

XXIII ROCZNICA UTWORZENIA STRAŻY GRANICZNEJKOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE W STAREJ LUBOVNI
Stara Lubovnia
11 października 2014 r.

W dniu 11 października 2014 roku delegacja Regionu Sądeckiego ZEiR SG na zaproszenie Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni na Słowacji uczestniczyła w kolejnym międzynarodowym spotkaniu integracyjnym.

Region Sądecki reprezentowali:

 • Kol. Andrzej Krawczyk
 • Kol. Stanisław Koziołek
 • Kol. Marian Wielochowski
 • Kol. Leszek Zatorski
 • Kol. Jacek Muszyński
 • Kol. Edward Socha

Delegacja naszego Regionu została przyjęta i przywitana w Komendzie Policji w Starej Lubovni przez Przewodniczącego Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Antona Budosza. Uczestnicy spotkania wymienili upominki i okolicznościowe pamiątki, po czym zwiedziliśmy miejscową komendę Policji. Zwiedziliśmy również miejsce poświęcone Emerytom Policyjnym z Miejskiego Oddziału, zgromadzone przez nich pamiątki, symbole oraz elementy i przedmioty ze służby. Dalsza część spotkania odbyła się w pobliskiej restauracji, gdzie wszyscy mogliśmy popróbować specjałów słowackiej kuchni.
W czasie rozmów wspominano ciekawe zdarzenia ze wspólnej służby na granicy polsko-słowackiej oraz wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami z działalności organizacyjnej naszych Związków.

Całe spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, i przyczyniło się do dalszej integracji środowisk emerytów i rencistów służb mundurowych z obu krajów.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

XXIII ROCZNICA UTWORZENIA STRAŻY GRANICZNEJ – UROCZYSTOŚCI W KARPACKIM OŚRODKU WSPARCIA SG W NOWYM SĄCZU

XXIII ROCZNICA UTWORZENIA STRAŻY GRANICZNEJXXIII ROCZNICA UTWORZENIA STRAŻY GRANICZNEJ
Nowy Sącz
20 maja 2014 r.

Z okazji XXIII rocznicy powstania Straży Granicznej w dniu 20 maja 2014r. na terenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu odbył się uroczysty apel z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej SG i kompanii honorowej oraz wielu zaproszonych gości, wśród których byli też przedstawiciele środowiska emerytów i rencistów Straży Granicznej i b. WOP, Wojska Polskiego oraz kombatantów. Nasz Związek reprezentowali koledzy: Adam Miksiewicz – nowy Prezes Związku oraz Jerzy Jankowski – wiceprezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG.

Podczas uroczystego apelu Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, płk Mieczysław Kurek, wręczył zasłużonym funkcjonariuszom i pracownikom medale i odznaczenia oraz akty mianowania funkcjonariuszy na kolejne wyższe stopnie.

Dziękując funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka za dobrą służbę i pracę płk Mieczysław Kurek podkreślił, że „bezpieczeństwo nie jest stanem danym raz na zawsze, to ciągła praca wielu zaangażowanych ludzi, mających świadomość wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Straż Graniczna i zasadności istnienia formacji, zwłaszcza w sytuacji destabilizacji państwowości naszego wschodniego sąsiada”.

Do słów tych nawiązał w swoim wystąpieniu poseł RP Wiesław Janczyk, dziękując za zaproszenie na uroczystość w imieniu wszystkich parlamentarzystów Sądecczyzny. Wyraził żal z powodu rozwiązania przed kilkoma miesiącami Karpackiego Oddziału SG i powołania w to miejsce Karpackiego Ośrodka Wsparcia. Dał do zrozumienia, że w obliczu destabilizacji państwowości u naszego wschodniego sąsiada, decyzja o rozwiązaniu Oddziału jawi się obecnie jako być może przedwczesna. Zapewnił, że parlamentarzyści Sądecczyzny, kierując się względami bezpieczeństwa Państwa, będą aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do odtworzenia na powrót Oddziału SG w Nowym Sączu w miejsce aktualnie funkcjonującego Ośrodka Wsparcia SG.

Wszystkich wzruszyło wystąpienie 90-letniego kombatanta płk w st. spoczynku pilota Juliana Zięby - Prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – który przypomniał o zaangażowaniu i patriotyzmie polskich formacji zbrojnych w okresie walk o wyzwolenie Polski w czasie II wojny światowej, a na koniec skierował do młodego pokolenia apel o kontynuację tradycji związanej z wiernością i oddaniem Ojczyźnie.

Ostatnią atrakcją uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii honorowej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej SG,  wchodzących  w skład Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG w Nowym Sączu.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy SG wspólnie uczestniczyli w symbolicznym poczęstunku, podczas którego nasi przedstawiciele wspominali razem płk Kurkiem czasy służby w WOP-ie i później w Straży Granicznej.

 

Wiceprezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG
Jerzy Jankowski

DWUBÓJ STRZELECKI

DWUBÓJ STRZELECKI
DWUBÓJ STRZELECKI
Nowy Sącz
16 maja 2014 r.

Dla uczczenia XXIII rocznicy powstania Straży Granicznej Zarząd Regionu Sądeckiego w dniu 16 maja 2014 roku zorganizował i przeprowadził zawody strzeleckie. W ramach „dwuboju strzeleckiego” strzelano z pistoletu sportowego „margolin” do tarczy punktowej Ts1 i z karabinka sportowego do tarczy biatlonowej.

Indywidualnie najlepszymi strzelcami w dwuboju okazali się:

 • I miejsce – Krzysztof GOZDECKI
 • II miejsce – Edward SOCHA
 • III miejsce – Stanisław LOREK
 • IV miejsce – Jerzy JANKOWSKI
 • V miejsce – Marian WIELOCHOWSKI

Nagrodę pocieszenia odebrał Zbigniew Gaweł. Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: Wiceprezes Związku Jerzy Jankowski i Prezes Regionu Edward Socha.

Zawody prowadzili sędziowie: Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby, którym tą drogą serdecznie dziękujemy. Tradycyjnie po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku, a o napoje i przekąski z grilla zadbali koledzy: Zbigniew Gaweł i Stanisław Koziołek.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU

ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU
ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU
Nowy Sącz
16 maja 2014 r.

W dniu 16 maja 2014 roku odbyło się zebranie członków Regionu Sądeckiego ZEiR SG. Na początku zebrania Prezes Regionu wręczył legitymacje członkowskie tym członkom, którzy do tej pory jeszcze ich nie odebrali. Następnie wszystkim obecnym wręczył odznaki związkowe przygotowane przez Zarząd Główny Związku. Ponadto dokonano zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Regionu. Po rezygnacji kol. Janusza Sowy nowym Przewodniczącym Komisji został kol. Krzysztof Iwańczyk, a do jej składu wybrano dodatkowo kol. Agatę Mróz. Sprawozdanie z obrad II Nadzwyczajnego Zjazdu Związku, który odbył się 26 kwietnia br. w Raciborzu przedstawił Wiceprezes Związku kol. Jerzy Jankowski.

Nowemu Prezesowi Związku, kol. Adamowi Miksiewiczowi serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w działalności statutowej Związku oraz wytrwałości w pracy dla dobra wszystkich obecnych i przyszłych emerytów i rencistów Straży Granicznej.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

P L A N
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ w 2014 r.

wg planu
Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.
16 stycznia
Walne Zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.
16 stycznia
Spotkanie noworoczne członków Regionu Sądeckiego z udziałem przedstawicieli KaOSG, kapelana, delegacji emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
na bieżąco
Prowadzenie kroniki Regionu Sądeckiego.
styczeń-marzec
Zintensyfikowanie współpracy z Komendą Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG w Raciborzu i Karpackim Ośrodkiem w Nowym Sączu.
17 maja
13 września
Zebrania ogólne członków Regionu Sądeckiego.
kwiecień/maj
Udział delegatów Regionu Sądeckiego w Nadzwyczajnym Zjeździe Związku.
17 maja
Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej. Spotkanie integracyjne.W zawodach udział biorą wszyscy członkowie Regionu a także drużyny emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej z Nowego Sącza oraz delegacja emerytów policyjnych ze Starej Lubovni. Po zawodach wspólne ognisko.
10 czerwca
Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
czerwiec
Wycieczka historyczno – krajoznawcza członków Regionu wraz z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem.
 

3 maja
8 maja
15 sierpnia
1 września
11 listopada
Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:
- uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- zakończenia II wojny światowej,
- Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,
- napaści Niemiec na Polskę,
- Dnia Niepodległości.
13 września
Dzień Weterana Służby Granicznej. Uroczystości na terenie koszar KOSG przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP z udziałem wszystkich członków Regionu Sądeckiego, członków ZŻWP (Koło Nr 1), kierowniczej kadry KOSG oraz zaproszonych delegacji emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza oraz delegacji emerytów policyjnych z Republiki Słowacji (Stara Lubovnia). W programie uroczysty apel, złożenie kwiatów przy pomniku, zwiedzanie sali tradycji KOSG oraz poczęstunek.
na bieżąco
Współpraca z Kierownictwem Karpackiego Ośrodka SG oraz Komendą Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG.
na bieżąco
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
zgodnie
z porozumieniem
Współdziałanie z:
- Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),
- Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),
- Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),
- Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
- Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza.
- Organizacją Terenową Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu.
na bieżąco
Badanie potrzeb emerytów i rencistów w zakresie korzystania ze środków funduszu socjalnego

Plan działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego w dniu 17 grudnia 2013 r.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

SPOTKANIE NOWOROCZNE

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMISPOTKANIE NOWOROCZNE
Nowy Sącz
16 stycznia 2014 r.

W dniu 16 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie noworoczne Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizowane przez Zarząd Regionu Sądeckiego. Spotkanie rozpoczęło się od błogosławieństwa udzielonego wszystkim uczestnikom przez Kapelana Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej O.ppłk Andrzeja Guta, po którym wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Byłych pograniczników zaszczycił swoją obecnością Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, który złożył wszystkim zgromadzonym życzenia: Zdrowia, radości i jak najlepszych dni w 2014 roku. Najserdeczniejsze noworoczne życzenia składali także goście zaproszeni na tę uroczystość:

 • gen. bryg. rez. SG Zygmunt Staniszewski, były Komendant KaOSG
 • ppłk SG Marek Marcisz, były Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG
 • Jan Jakubiak, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu
 • Jan Kowalik, Prezes Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu
 • Tadeusz Wielgus, Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
 • Bogusław Konarski, Wiceprezes Zarządu Koła nr 1 Związku Żołnierzy WP w Nowym Sączu

Były kolędy grane przez zespół muzyczny, wspólny śpiew, tańce i wiele wspomnień, a także i refleksje, bowiem z dniem 1 stycznia 2014 roku przestał istnieć Karpacki Oddział Straży Granicznej.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMIWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Nowy Sącz
16 stycznia 2014 r.

W dniu 16 stycznia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Na początku zebrania Prezes poinformował o przyjęciu w 2013 r. 8 nowych członków: Maria Kotara, Kazimierz Banaszek, Sławomir Rembak, Krystyna Miksiewicz, Gabriel Piasecki, Stanisław Lorek, Kazimiera Kocoń i Grzegorz Połomski, którym następnie wręczył legitymacje członkowskie. Za szczególne zasługi w pracy na rzecz Związku dyplom uznania otrzymali: Agata Mróz i Stanisław Koziołek.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Regionu za 2013 rok. Do najważniejszych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym zostały zaliczone następujące działania:

 • Organizacja spotkania noworocznego
 • Zawody strzeleckie z okazji Święta Straży Granicznej
 • Dzień Weterana Służby Granicznej
 • Udział w międzynarodowym spotkaniu emerytów i rencistów w Starej Lubovni na Słowacji
 • Pozyskanie pomieszczenia na siedzibę Zarządu Regionu
 • Udział we wszystkich apelach organizowanych w KaOSG
 • Udział w uroczystościach patriotycznych, świętach i rocznicach organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Straży Granicznej
 • Udział w III Krajowym Zjeździe Związku i wybór członków naszego Regionu do władz naczelnych Związku

Poinformował także iż niepowodzeniem zakończyła się próba zorganizowania wycieczki zagranicznej.

Prezes Regionu dokonał również szczegółowego rozliczenia wpływów i wydatków w 2013 roku. Stanisław Koziołek, skarbnik Regionu przedstawił budżet na rok 2014, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Janusz Sowa. Po krótkiej dyskusji członkowie Regionu jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań oraz zatwierdzenia bilansu i budżetu.

Na zakończenie Prezes Regionu podziękował Zarządowi Regionu i aktywnym członkom za pracę społeczną w minionym roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pracowników i funkcjonariuszy Wydziału Prezydialnego, Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Pododdziału Reprezentacyjnego za pomoc i wsparcie działań statutowych naszego Regionu.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

UDZIAŁ W ZAWODACH STRZELECKICH

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMIUDZIAŁ W ZAWODACH STRZELECKICH
Nowy Sącz
10 października 2013 r.

W dniu 10 października 2013 roku drużyna Regionu Sądeckiego w składzie: Kol. Krzysztof Gozdecki, Stanisław Słaby i Edward Socha, brała udział w zawodach strzeleckich, zorganizowanych przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn z Nowego Sącza, Limanowej, Krynicy, Nowego Targu i Zakopanego. Rywalizowano w strzelaniu z pistoletu sportowego „Margolin” w 3 kategoriach:

 • drużynowo
 • indywidualnie
 • indywidualnie wśród prezesów

Miło mi poinformować, że po raz kolejny w kategorii drużynowej zwyciężył nasz Region zdobywając puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Nowym Sączu. Drugie miejsce w tej kategorii zajęło Koło Emerytów i Rencistów PSP z Nowego Sącza, a trzecie drużyna zawodowych żołnierzy z WKU Nowy Sącz.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Kol. Krzysztof Gozdecki z wynikiem 93 punktów, II miejsce zajął ppłk Grzegorz Dobosz z wynikiem 92 punktów, a III Kol. Edward Socha uzyskując 91 punktów.
W klasyfikacji indywidualnej prezesów zwyciężył Prezes Regionu Sądeckiego Edward Socha. Na II miejscu uplasował się Marian Tota, Prezes Zarządu Koła ZŻWP w Zakopanem, a III miejsce zajął Mirosław Dzięciołowski, Prezes Zarządu Koła ZŻWP w Nowym Targu.

Zwycięscy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale i dyplomy, które wręczali: ppłk w st. spocz. Jan Jakubiak, Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Nowym Sączu i ppłk Grzegorz Dobosz, Komendant WKU Nowy Sącz.

Zawody odbyły się na gościnnej strzelnicy LOK w Nowym Sączu, a prowadzili je sędziowie strzelectwa sportowego Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby.

Po zawodach wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku na tradycyjnej żołnierskiej grochówce.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMI

INTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMIINTEGRACYJNE SPOTKANIE ZE SŁOWAKAMI
Nowy Sącz
5 października 2013 r.

W dniu 5 października 2013 roku delegacja Regionu Sądeckiego ZEiR SG na zaproszenie Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni na Słowacji uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu integracyjnym. W spotkaniu uczestniczyli również delegaci ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Nowego Sącza.

Region Sądecki reprezentowali:

 • Kol. Adam Musialski
 • Kol. Stanisław Koziołek
 • Kol. Marian Wielochowski
 • Kol. Janusz Sowa
 • Kol. Józef Łazarz
 • Kol. Edward Socha

Delegacja naszego Regionu została przyjęta i przywitana w Komendzie Policji w Starej Lubovni. Uczestnicy spotkania wymienili upominki i okolicznościowe pamiątki, po czym wszyscy udali się do miejscowej restauracji. Tematów do rozmów było wiele, ale najsympatyczniej brzmiały wspomnienia zdarzeń ze wspólnej służby na granicy polsko-słowackiej. Dyskutowano także na temat sytuacji socjalnej i materialnej emerytów policyjnych polskich i słowackich. Uczestnicy spotkania dzielili się również swoimi doświadczeniami w działalności organizacyjnej Związków.

Kolejne już spotkanie ze słowackimi Kolegami upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, co przyczyniło się do dalszej integracji środowisk emerytów i rencistów służb mundurowych z obu krajów.

Wszyscy uczestnicy spotkania uzgodnili, że takie spotkania należy kontynuować, a nawet wzbogacić o dodatkowe elementy, np. rekreacyjno – sportowe. W ślad za tym uzgodnieniem słowacka delegacja została zaproszona do Nowego Sącza na majowe zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ W REGIONIE SĄDECKIM

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ W REGIONIE SĄDECKIMDZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ W REGIONIE SĄDECKIM
Nowy Sącz
13 września 2013 r.

W dniu 13 września 2013 roku Region Sądecki Związku Emerytów i Rencistów SG wspólnie z Kołem Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza zorganizował Dzień Weterana Służby Granicznej.

Uroczysty apel odbył się na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

Na uroczystość oprócz licznie zebranych emerytów i rencistów przybyli przedstawiciele kół oraz stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza. Honorowym gościem był płk SG Andrzej Zając, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Apel uświetniła obecność pocztów sztandarowych Karpackiego Oddziału SG i Koła Nr 1 ZŻWP, warty honorowej oraz muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił płk w st. spocz. Adam Leszyński, Prezes Zarządu Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu. Następnie Ks. ppłk SG Andrzej Gut wraz z uczestnikami apelu odmówił modlitwę za Żołnierzy WOP oraz Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej.

Komendant Karpackiego Oddziału SG, dziękując weteranom za trud i wysiłek włożony w ochronę granicy państwowej, powiedział: Czujemy się spadkobiercami wszystkich formacji, które broniły Rzeczpospolitej i jej granic, pamiętamy o tych, którzy poświęcili dla tej służby to co najcenniejsze - życie i zdrowie.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej 10 osób zostało wyróżnionych odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Wśród wyróżnionych byli: płk SG Andrzej Zając, Ks. ppłk SG Andrzej Gut oraz Prezes Regionu Sądeckiego Edward Socha.

Druga część naszego święta odbyła się w restauracji „Pod Wierzbą” gdzie długo wspominano lata służby oraz to, jak zmieniała się ochrona granicy państwowej na przestrzeni lat.

Składam serdeczne podziękowania Panu płk SG Andrzejowi Zającowi, Komendantowi KaOSG oraz Funkcjonariuszom i Pracownikom Wydziału Prezydialnego za pomoc w organizacji naszego święta.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

68 rocznica powołania WOP w Regionie Sądeckim

68 rocznica powołania WOP w Regionie Sądeckim68 rocznica powołania WOP w Regionie Sądeckim
Nowy Sącz
10 czerwiec 2013 r.

W dniu 10 czerwca 2013 roku z okazji 68 rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza przed pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP na terenie KaOSG w Nowym Sączu zostały złożone wiązanki kwiatów.

W uroczystości udział wzięły delegacje:

 • Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z Prezesem Koła Panem Adamem Leszyńskim,
 • Funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na czele z Zastępcą Komendanta KaOSG Panem płk SG Mieczysławem Kurkiem,
 • Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej na czele z Prezesem Regionu.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Koła Nr 1 ZŻWP w Nowym Sączu. W swoim wystąpieniu przypomniał historię WOP oraz historię budowy pomnika dla uczczenia pamięci 109 żołnierzy Karpackiej Brygady WOP, którzy zginęli w ochronie granic Rzeczypospolitej.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli funkcjonariusze Pododdziału Reprezentacyjnego KaOSG, a oprawę muzyczną zorganizowali funkcjonariusze Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Po uroczystości wszystkich uczestników zaprosił Zastępca Komendanta KaOSG. Na spotkaniu przy kawie dyskutowano o ochronie granicy państwowej dawniej i dziś.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

ZAWODY STRZELECKIE 2013

Zawody strzeleckieZawody strzeleckie
Nowy Sącz
10 maj 2013 r.

Z okazji XXII rocznicy utworzenia Straży Granicznej, Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Nowym Sączu, w dniu 10 maja 2013 roku zorganizował i przeprowadził zawody strzeleckie. W zawodach oprócz członków Regionu uczestniczyły zaproszone drużyny ze stowarzyszeń i związków emerytów i rencistów służb mundurowych z terenu Nowego Sącza. Strzelanie przeprowadzono z pistoletu sportowego "MARGOLIN" do tarczy sportowej w następujących kategoriach:

 • indywidualnie
 • drużynowo
 • o najlepszego strzelca Regionu Sądeckiego ZEiR SG
 • o najlepszego strzelca wśród prezesów związków i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych.

W kategorii drużynowej zespół Regionu Sądeckiego w składzie: Krzysztof Gozdecki, Krzysztof Iwańczyk i Stanisław Słaby okazał się bezkonkurencyjny, zajął pierwsze miejsce z wynikiem 262 punkty (na 300 możliwych). Drugie miejsce zajęła drużyna Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Nowym Sączu uzyskując 230 punktów, a trzecie miejsce drużyna Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w wynikiem 167 punktów.

W konkurencji indywidualnej najlepszymi okazali się:

 • I      Krzysztof Gozdecki  94 punkty
 • II    Wiesław Furmanek  88 punktów
 • III   Stanisław Słaby       88 punktów

W tym roku statuetki najlepszego strzelca Regionu Sądeckiego ZEiR SG powędrowały do:

 • Krzysztofa Gozdeckiego
 • Wiesława Furmanka
 • Stanisława Słabego

Najlepszym strzelcem wśród prezesów i osób reprezentujących prezesów okazał się kol. Sławomir Małek z Koła Emerytów, Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa, który uzyskał 88 punktów.

Nagrodę pocieszenia odebrał kol. Bogusław Konarski.

Zwycięscy poszczególnych kategorii otrzymali puchary i dyplomy, które wręczali: Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Pan ppłk SG Marek Marcisz i Prezes Regionu Sądeckiego ZEiR SG Edward Socha.

Zawody prowadzili sędziowie strzelectwa sportowego Krzysztof Gozdecki i Stanisław Słaby.

Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku, w miłej i przyjacielskiej atmosferze. O napoje i dania z grilla zadbali koledzy: Zbigniew Gaweł i Stanisław Koziołek.

Wszystkie drużyny zapowiedziały start w przyszłorocznych zawodach, a organizator zapowiedział duże zmiany w kategoriach strzeleckich.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU

W dniu 10 maja 2013 roku odbyło się zebranie członków Regionu Sądeckiego ZEiR SG. Głównym tematem zebrania był wybór delegatów na Krajowy Zjazd Związku. Na początku prezes Regionu powitał nowych członków zwyczajnych Związku, którym wręczył legitymacje członkowskie. Do naszego grona dołączyli: kol. Kazimierz Banaszek, Maria Kotara, Sławomir Rembak. Dyplom uznania za szczególne zasługi i zaangażowanie w pracy na rzecz Związku odebrał kol. Krzysztof Gozdecki.

W wyniku tajnych wyborów delegatami Regionu Sądeckiego na Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów SG zostali:

 1. Zbigniew GAWEŁ
 2. Jerzy JANKOWSKI
 3. Edward SOCHA
 4. Janusz SOWA

Gratulujemy delegatom i życzymy owocnych obrad na zjeździe w Koszalinie.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Edward Socha

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE I SPOTKANIE NOWOROCZNE

Zebranie sprawozdawcze i spotkanie noworoczneZebranie sprawozdawcze
i spotkanie noworoczne
11 styczeń 2013 r.

W dniu 11 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego. Zebraniu przewodniczył Prezes Regionu kol. Edward Socha. Zebranie poświęcone było w głównej mierze sprawom finansowym. Sprawozdanie finansowe Regionu za 2012 rok w imieniu Zarządu Regionu przedstawił skarbnik Zarządu Regionu kol. Stanisław Koziołek, a plan budżetu na 2013 rok kol. Edward Socha. Po dyskusji zebranie jednogłośnie zatwierdziło bilans i budżet Regionu. Ponadto przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Regionu, gdyż z pracy na stanowisku sekretarza Zarządu zrezygnował kol. Marian Wielochowski. Nowym sekretarzem Zarządu Regionu został wybrany w głosowaniu tajnym kol. Tadeusz Wieciech. Nowym członkom zwyczajnym Związku Prezes Regionu wręczył legitymacje związkowe. Miłym akcentem zebrania było wręczenie wyróżnień.

Za szczególne zasługi i zaangażowanie w pracy na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Zarząd Regionu Sądeckiego postanowił wyróżnić dyplomem uznania sześciu członków Regionu.

Dyplomy otrzymali:

Kol. Jerzy Jankowski
Kol. Marian Tota
Kol. Zbigniew Dudek
Kol. Krzysztof Gozdecki
Kol. Stanisław Słaby
Kol. Julian Grabowski.

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie noworoczne, w którym oprócz członków Regionu udział wzięli zaproszeni goście oraz delegacje stowarzyszeń i związków emerytów i rencistów służb mundurowych z terenu miasta Nowego Sącza. Życzenia do wszystkich zebranych oraz ich Rodzin skierował Prezes Regionu Sądeckiego kol. Edward Socha oraz zaproszeni goście. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, a śpiewaniu kolęd i pastorałek nie było końca.

 

Prezes Regionu Sądeckiego
Edward Socha

P L A N
DZIAŁANIA REGIONU SĄDECKIEGO
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ w 2013 r.

wg
planu
Posiedzenia Zarządu Regionu Sądeckiego.
11
stycznia
Zebranie sprawozdawcze Regionu Sądeckiego.
11
stycznia
Spotkanie noworoczne członków Regionu Sądeckiego z udziałem przedstawicieli Komendy KaOSG, kapelana, delegacji emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
luty
Założenie kroniki Regionu Sądeckiego.
luty
Zintensyfikowanie współpracy z Zarządem Oddziałowym NSZZFSG przy KaOSG.
marz/kw
Wybór delegatów Regionu Sądeckiego na Krajowy Zjazd Związku.
marz / kw
18 maja
13 września
Zebrania ogólne członków Regionu Sądeckiego.
kw / maj
Udział delegatów Regionu Sądeckiego w Krajowym Zjeździe Związku.
18
maja
Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej. Spotkanie integracyjne. W zawodach udział biorą wszyscy członkowie Regionu a także drużyny emerytów i rencistów ZŻWP, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej z Nowego Sącza. Po zawodach wspólne ognisko.
10
czerwca
Rocznica powstania WOP. Złożenie kwiatów przy Pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.
czerwiec
Wycieczka historyczno – krajoznawcza członków Regionu wraz z emerytami i rencistami SG i WOP pozostającymi poza Związkiem.
 

3 maja
8 maja
15 sierpnia
1 września
11 listopada
Udział delegacji Regionu w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza z okazji:
- uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- zakończenia II wojny światowej,
- Bitwy Warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego,
- napaści Niemiec na Polskę,
- Dnia Niepodległości.
13
września
Dzień Weterana Służby Granicznej. Uroczystości na terenie koszar KaOSG przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP z udziałem wszystkich członków Regionu Sądeckiego, członków ZŻWP (Koło Nr 1), kierowniczej kadry KaOSG oraz zaproszonych delegacji emerytów i rencistów służb mundurowych z Nowego Sącza oraz delegacji emerytów policyjnych z Republiki Słowacji (Stara Lubownia). W programie uroczysty apel, złożenie kwiatów przy pomniku, zwiedzanie sali tradycji KaOSG oraz poczęstunek grochówką.
lu / wrz
Podjęcie działań związanych z utworzeniem strony internetowej Regionu Sądeckiego jako platformy informacyjno-popularyzacyjnej.
na bieżąco
Współpraca z Komendą Karpackiego Oddziału SG.
na bieżąco
Pozyskiwanie nowych członków Związku.
zgodnie
z porozumieniem
Współdziałanie z:
- Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych (Koło Nowy Sącz),
- Związkiem Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (Koło Nowy Sącz),
- Związkiem Emerytów i Rencistów, Pracowników i Funkcjonariuszy Służby Więziennictwa (Koło Nowy Sącz),
- Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza,
- Kołem Nr 1 i 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Nowego Sącza.

Plan działania Regionu uchwalony na posiedzeniu Zarządu Regionu Sądeckiego w dniu 17 grudnia 2012 r.

POWIADOMIENIE

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy!

Zgodnie z § 42 ust. 5 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej powiadamiamy o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu Sądeckiego, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. o godz. 16.00 – I termin, o godz. 16.15 – II termin w Rest. "MEWA" w Nowym Sączu, ul. Radziecka 19 (Wólki).

PORZĄDEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Regionu Sądeckiego
Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
w dniu 11 stycznia 2013 roku

 1. Przywitanie zebranych gości i członków, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom.
 3. Wręczenie wyróżnień członkom Regionu.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Wybory uzupełniające do Zarządu Regionu Sądeckiego.
 7. Przedstawienie bilansu i budżetu Regionu na 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i budżetu Regionu na 2013 r.
 8. Przedstawienie "Planu działania Regionu na 2013 r".
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania sprawozdawczego Regionu.

Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić Was na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się bezpośrednio po Walnym Zebraniu.

Koszt udziału w imprezie 30 zł od osoby.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 9.01.2013 roku - osobiście, telefonicznie lub e-mail u kol. Edward Socha nr tel. 604998272; edzios@op.pl lub kol. Stanisław Koziołek nr tel. 698380878; stas_u@onet.eu, u których można dokonać wpłaty (można również wpłacać bezpośrednio przed zebraniem skarbnikowi).

Serdecznie zapraszamy !

 

 

ZARZĄD REGIONU
S Ą D E C K I E G O
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
STRAŻY GRANICZNEJ

WALNE ZEBRANIE REGIONU

W dniu 24.11.2012 roku odbyło się Walne Zebranie Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Nowym Sączu. Dzięki uprzejmości Komendanta Oddziału Pana płk SG Janusza Cienciały, zebranie odbyło się w Komendzie Karpackiego Oddziału SG.

W trakcie zebrania, któremu przewodniczył kol. Adam Miksiewicz podsumowano 4-letnią działalność Regionu. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu przedstawił Prezes kol. Zbigniew Dudek. W swoim wystąpieniu dokonał podsumowania działalności Zarządu Regionu za lata 2008-2012, a także przedstawił rozliczenie finansowe. Wszystkim ustępującym członkom Zarządu Regionu podziękował za zaangażowanie w pracę społeczną.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Regionu przedstawił kol. Marian Tota, kończąc je wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie dokonano wyboru nowych władz Regionu. Ustalono, że nowy Zarząd będzie liczył 5 członków, a Komisja Rewizyjna 3.

W wyniku głosowania do zarządu i komisji rewizyjnej wybrano:

ZARZĄD REGIONU:

 • Prezes Zarządu Regionu - kol. Edward Socha
 • Wiceprezes - kol. Jerzy Jankowski
 • Wiceprezes - kol. Wiesław Furmanek
 • Sekretarz - kol. Marian Wielochowski
 • Skarbnik - kol. Stanisław Koziołek

KOMISJA REWIZYJNA REGIONU:

 • Przewodniczący - kol. Janusz Sowa
 • Wiceprzewodniczący - kol. Krzysztof Iwańczyk
 • Sekretarz - kol. Julian Grabowski

Walne Zebranie Regionu podjęło kilka kluczowych uchwał:

 1. W sprawie przyjęcia przez Region nowej nazwy identyfikacyjnej "REGION SĄDECKI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ".
 2. W sprawie podwyższenia składki członkowskiej w wymiarze miesięcznym z 7,50 PLN na 8,00 PLN (ponad wysokość określoną przez Zarząd Główny) z przeznaczeniem na opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego Regionu.
 3. W sprawie określenia zadań dla Zarządu Regionu.

W czasie dyskusji poruszano problematykę: przyszłości związku, poszerzenia form jego działalności oraz pozyskania nowych członków.

Szczególne podziękowania za bardzo duże zaangażowanie w działalność związku otrzymali kol. Jerzy Jankowski i kol. Adam Miksiewicz. Zebranie przebiegało w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
  zdjęcie zdjęcie

Edward Socha

Zawody strzeleckie - czerwiec 2012

Zgodnie z już kilkuletnią tradycją naszego koła, z okazji święta Straży Granicznej i kolejnej rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza w dn. 09.06. br. odbyło się koleżeńskie spotkanie członków naszego koła z zaprzyjaźnionymi emeryckimi delegacjami służb mundurowych z terenu naszego miasta.

Tradycyjnie też w trakcie tego spotkania odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu sportowego "MARGOLIN" do tarczy sportowej w kilku konkurencjach.

W konkurencji drużynowej o Puchar Prezesa Oddziałowego ZEiR SG pierwsze miejsce z sumą 259 punktów /na 300 możliwych/ zdobyła drużyna organizatorów. Drugie miejsce z sumą 248 punktów zajęła drużyna reprezentująca Stowarzyszenie Policji, a trzecie miejsce z sumą 239 punktów drużyna reprezentująca kolegów Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W konkurencji indywidualnej o Puchar Prezesa Koła nr 1 ZEiR SG najlepsi okazali się koledzy:

 • Słaby Stanisław          91 pkt. /ZEiR SG/,
 • Flak Eugeniusz           89 pkt. /Policja/,
 • Furmanek Wiesław     88 pkt. /ZEiR SG/.

W tym roku najlepsze rezultaty w naszym kole uzyskali koledzy:

 • Słaby Stanisław          91 pkt.,
 • Furmanek Wiesław     89 pkt.,
 • Gozdecki Krzysztof     88 pkt.

W konkurencji Prezesów Kół zwyciężył kolega Fałowski Wojciech reprezentujący Straż Pożarną z wynikiem 84 punkty.

Również zgodnie z tradycją w trakcie spotkania dostępne były przepyszne potrawy z grilla, zimne i bardzo zimne napoje, kawka i herbatka – oczywiście gorące. Atmosfera spotkania jak i emocje związane z zawodami strzeleckimi były bardzo gorące.

Wszystkie zespoły zapowiedziały się już na przyszłoroczne spotkanie obiecując sobie, że osiągną jeszcze lepsze wyniki oraz postarają się, aby atmosfera była równie miła i przyjacielska.

 

Zbigniew Dudek

Uroczyste spotkanie emerytów i rencistów WOP i SG,
z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej

W dniu 13 września 2011 r. z inicjatywy Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Nowym Sączu, zorganizowano z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej uroczyste spotkanie emerytów i rencistów WOP i SG.

Spotkanie ze SłowakamiSpotkanie emerytów i rencistów WOP i SG.
13 październik 2011 r.

Część oficjalna, z udziałem Komendanta Karpackiego Oddziału SG, Pana płk SG Janusza Cienciały oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i pocztów sztandarowych, odbyła się przy pomniku Bohaterów Karpackiej Brygady WOP na terenie Komendy Oddziału. Uczestniczyli w niej również zaproszeni przedstawiciele organizacji emerytów i rencistów służb mundurowych.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili salę tradycji Karpackiego Oddziału SG, a następnie wzięli udział w koleżeńskim spotkaniu przy ognisku.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze i było okazją do wspomnień, wymiany poglądów i doświadczeń, przyczyniając się do dalszej integracji środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych.

 

Adam Miksiewicz

Zawody strzeleckie

Z okazji Jubileuszu XX-lecia Straży Granicznej Oddział ZEiR SG w Nowym Sączu zorganizował zawody strzeleckie z pistoletu "Margolin" . W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny z zaprzyjaźnionych organizacji emeryckich Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz oczywiście drużyna organizatorów. Swoje umiejętności strzeleckie mogli również sprawdzić Prezesi kół z tych organizacji i pozostali członkowie Oddziału naszego Związku.

Zawody strzeleckieZawody strzeleckie
Nowy Sącz - maj 2011 r.

W konkurencji drużynowej pierwsze miejsce z sumą 256 punktów na 300 możliwych i puchar prezesa Oddziału ZEiR SG zdobyła drużyna organizatorów w składzie : kol. Krzysztof Iwańczyk, kol. Krzysztof Gozdecki, kol. Stanisław Słaby, drugie miejsce z sumą 203 punktów drużyna Państwowej Straży Pożarnej, a trzecie miejsce z sumą 199 punktów drużyna Policji.

W konkurencji indywidualnej pierwsze miejsce z liczbą 91 punktów na 100 możliwych i puchar prezesa Koła ZEiR SG w Nowym Sączu zdobył kolega Krzysztof Gozdecki, drugie miejsce z liczbą 90 punktów kol. Edward Socha, a trzecie miejsce z liczbą 86 punktów kol. Marian Wielochowski – wszyscy z naszego Oddziału Związku.

Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki, koledzy Prezesi z zaprzyjaźnionych organizacji obiecali wielką mobilizację i solidny trening przed następnymi zawodami, aby zniwelować dominację naszych zawodników.

Na zakończenie zawodów odbyło się koleżeńskie spotkanie "przy grillu", które upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

Adam Miksiewicz

Spotkanie ze Słowakami

W dniu 20 maja br. kilkunastoosobowa grupa emerytów , w tym również pań, ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji oraz Oddziału Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Nowym Sączu przebywała na zaproszenie Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni na Słowacji w m. Vyśné Ružbachy. Spotkanie to było kontynuacją wcześniej nawiązanych obopólnych kontaktów. Nasza grupa miała okazję skorzystać z kąpieli w basenie z podgrzewaną wodą w tym uzdrowisku oraz zwiedzić jego obiekty i zapoznać się z ofertą zabiegów leczniczych.

Spotkanie ze SłowakamiSpotkanie ze Słowakami
20 maj 2011 r.

Następnie odbyło się koleżeńskie spotkanie, w trakcie którego wspominano zdarzenia ze wspólnej służby na granicy polsko-słowackiej oraz wymieniono poglądy na temat sytuacji socjalnej i materialnej emerytów policyjnych na Słowacji i w Polsce. Uczestnicy spotkania podzielili się również swoimi doświadczeniami w działalności organizacji związkowych. Spotkanie upłynęło w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Zapowiedziano kontynuację spotkań, tym razem na stronie polskiej.

Głównymi organizatorami spotkania byli : ze strony słowackiej – Prezes MO APVV Stara Lubovnia JUDr. Jan Maxinčak, a ze strony polskiej – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu kol. Marek Sadlisz i niżej podpisany.

 

Adam Miksiewicz

Spotkanie opłatkowe

65 rocznica powstania WOPSpotkanie opłatkowe
20.01.2011 r.

Z inicjatywy Zarządu Oddziałowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizowano w dniu 20 stycznia 2011 r. w restauracji "ROKO" w Nowym Sączu spotkanie opłatkowe. W spotkaniu wzięli udział emeryci i renciści ze Związku Emerytów i Rencistów SG, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i niezrzeszeni. Obecni byli m.innymi: były Komendant Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. Zygmunt Staniszewski oraz Prezes Koła nr 1 Związku Żołnierzy WP płk Adam Leszyński. Karpacki Oddział Straży Granicznej reprezentował kapelan, O. ppłk SG Andrzej Gut.

Spotkanie, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, prowadził Prezes Zarządu Oddziałowego ZEiR SG w Nowym Sączu, ppłk rez. SG Adam Miksiewicz.

65 rocznica powstania WOP

65 rocznica powstania WOP65 rocznica powstania WOP
10 czerwiec 2010 r.

W dniu 10 czerwca, z okazji obchodów 65-Rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza, w siedzibie Karpackiego Oddziału SG zorganizowano pod pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP uroczyste spotkanie, którego głównym elementem był Apel Poległych, ku czci żołnierzy WOP, którzy oddali swoje życie w ochronie granic Polski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie : ZBŻZ i OR WP, Związku Emerytów i Rencistów SG oraz funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie : ZBŻZ i OR WP, Związku Emerytów i Rencistów SG oraz funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Komendanta Oddziału, Pana Pułkownika Józefa OSTAPKOWICZA, uroczystość uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Honorowej Straży Granicznej.

Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

Koleżeńskie spotkanie ze Słowakami

W dniu 29 maja 2010 r. w m. Tęgoborze gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Republiki Słowackiej z rejonu Starej Lubowni, z prezesem ppłk. Janem Maxinčakiem na czele.

Spotkanie ze SłowakamiKoleżeńskie spotkanie
ze Słowakami
29 maj 2010 r.

Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyli : członkowie Związku Emerytów i Rencistów SG, przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZBŻZ i OR WP oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu.

Była to rewizyta, bowiem we wrześniu ubiegłego roku przebywaliśmy na Słowacji w Starej Lubowni na zaproszenie ich Stowarzyszenia.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej, serdecznej atmosferze.

Po powitaniu gości oraz wymianie okolicznościowych pamiątek i upominków, uczestnicy z polskiej i słowackiej strony rozpoczęli rozmowy i dyskusje dotyczące wspomnień z długoletniej wspólnej służby na granicy obu państw. Wymieniono również informacje na temat warunków socjalno – bytowych emerytów i rencistów mundurowych po obu stronach granicy. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że takie spotkania należy kontynuować, a nawet wzbogacić je o dodatkowe elementy, np. rekreacyjno – sportowe, na miarę posiadanych sił i środków.

Zdjęcia

Orkiestra SGOrkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej
Nowy Sącz - zdjęcia Zdjęcia 2009 r.