Koło - Związek - Emeryt - SG - Koło ZEiRSG

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Hrubieszów

Logo

DZIEŃ WETERANA SŁUŻBY GRANICZNEJ

Dnia 15 września 2012 roku w miejscowości Czumów odbyło się spotkanie integracyjne emerytów z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej.

Organizatorem spotkania był:

Region Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Hrubieszowie przy wydatnej pomocy Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana MOŁODECKIEGO.

Zaproszonych gości oraz zebranych emerytów przywitał kolega Prezes Regionu Hrubieszowie. Podczas wystąpienia przedstawił cel i charakter uroczystego spotkania oraz plany i zamierzenia na dalszą działalność Związku.

Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w Hrubieszowie wręczono List z podziękowaniem dla Wójta Gminy Hrubieszów Pana Jana MOŁODECKIEGO za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji tej imprezy.

Uroczystość uświetnili Zespół folklorystyczny z Czerniczyna. Wspólne biesiadowanie było spotkaniem przyjaciół, kolegów i znajomych ze służby, służyło wymianie poglądów, nurtujących nas problemów oraz odnowieniu starych kontaktów, przy wyśmienitych daniach i napojach. Doskonała zabawa i dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

 

 

Bolesław Szpak

SPOTKANIE WIGILIJNE W HRUBIESZOWIE

Dnia 21 grudnia 2011 roku członkowie Koła Terenowego w Hrubieszowie brali udział w spotkaniu Wigilijnym, zorganizowanym wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Hrubieszowskiego, Miasta Hrubieszowa, Gminy Hrubieszów i Werbkowice. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Komendant Miejski Policji w Zamościu, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, Dyrektor PGE Dystrybucja Rejon Hrubieszów oraz Dyrektor PZW Okręg Zamość. Przedstawicieli duchowieństwa reprezentowali Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji w Łucku na Ukrainie oraz Księża Kapelani Wojska Polskiego, Służby Więziennej i Policji.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Honorowymi gośćmi były wdowy po tragicznie zmarłych funkcjonariuszach Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Uroczyste spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego "Lechici", który działa przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

 

 

Bolesław Szpak

"W emeryturze nie ma nic złego
pod warunkiem, że nie dopuścimy,
aby nam przeszkadzała w pracy..."

( Beniamin Franklin )

 

Pan

Bolesław SZPAK

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Koła Terenowego w Hrubieszowie
Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej

 

Szanowny Kolego Przewodniczący,

w imieniu Zarządu Głównego ZEiR SG mam wielką przyjemność przekazać Panu wyrazy uznania i szczere gratulacje w związku z wyborem na przewodniczącego Koła Terenowego w Hrubieszowie. Wybór do pełnienia funkcji związkowej jest wyrazem szacunku, jakim w głosowaniu obdarzyli Pana koledzy. Gratuluje. Rola choć niełatwa, może być satysfakcjonująca, gdy pełni się ją w poczuciu zrozumienia potrzeb swojego środowiska oraz entuzjazmu, bez którego jeszcze nigdy nie uczyniono w świecie nic wielkiego.

Wspólna droga w latach niełatwej przecież służby, nie powinna kończyć się oderwaniem od macierzy wraz z przejściem do rezerwy. Decyzja kolegów świadcząca o tych związkach, wyrażona chęcią kontynuowania tamtej służby w szeregach Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej jest tego najlepszym przykładem.

Chciałbym, aby w pełni czuł się Pan Szefem swojego koła, zawsze mogąc liczyć na wsparcie Zarządu Głównego. Dziękując za podjęcie się takiego wyzwania, życzę Panu Przewodniczącemu owocnej, związkowej pracy i dużo zrozumienia wśród kolegów.

Korzystając z okazji chciałbym też przekazać słowa podziękowania dla nowych członków naszego Związku, którzy wstępując w jego szeregi obdarzyli nas zaufaniem.

Życzę Panu oraz nowym członkom Związku wszystkiego najlepszego w życiu rodzinnym oraz osobistym, a nade wszystko dużo zdrowia.

 

Z wyrazami szacunku

 

P R E Z E S

Jan RUTKOWSKI

W dniu 08 lutego 2011 r. w Hrubieszowie powstało nowe Koło Związkowe. Koledzy z grona zebranych wybrali swoje władze, które niżej przedstawiamy:

  • Przewodniczącym Koła terenowego w Hrubieszowie został – kol. Bolesław SZPAK
  • zastępcą przewodniczącego – kol. Lech ALCHIMOWICZ
  • sekretarzem – kol. Bogdan WORONOWSKI
  • członkiem – kol. Mariusz WEREMIJ
  • członkiem – kol. Grzegorz PUZIO

W zebraniu uczestniczyło 10 emerytów i rencistów SG. Zebraniu przewodniczył kol. Bolesław SZPAK, który zebranym przybliżył cele działania Związku, wynikające z przyjętego programu na okres kadencji.

Kolejne spotkanie członków nowego Koła zaplanowano na dzień 04 marzec 2011 r.

 

Nowy Zarząd Koła zaprasza swoich członków do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Bolesław SZPAK