Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Region Nadodrzański w Słubicach

Logo
Numer konta i adres siedziby

Bank Spółdzielczy w Rzepinie O/Słubice
Numer konta: 63 8371 0009 0009 0290 2000 0010
Uwaga: przy wpłatach proszę podawać tytuł wpłaty.

Adres siedziby:
Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Nadodrzański w Słubicach
69-100 Słubice   ul. Piłsudskiego 3 p. 19 ( wejście od podwórza )

Udział w IX Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Obronnych Lubuskiego ZŻWP

W dniu 13 czerwca 2015r na strzelnicy garnizonowej w Krośnie Odrzańskim odbyły się IX Wojewódzkie Zawody Sportowo – Obronne Lubuskiego ZŻWP. Organizatorzy zawodów : LZW ZŻWP w Zielonej Górze oraz Zarząd Koła nr.9 ZŻWP w Krośnie Odrzańskim.Wsparcie logistyczne : Dowództwo 5 Kresowego Batalionu Saperów i 44 WOG w Krośnie Odrzańskim.
Cel zawodów : wyłonienie najlepszego zawodnika i zespołu spośród członków lubuskiej organizacji ZŻWP; wytypowanie reprezentacji do XIV edycji zawodów sportowo – obronnych ZŻWP na szczeblu centralnym; popularyzowanie ZŻWP wśród społeczeństwa woj.lubuskiego.

Strzelanie odbywało się z : karabinka Beryl na odl.100 m / 3 próbne i 10 ocenianych w czasie 8 min. z poz. leżącej do tarczy 23p / pistoletu P – 83 na odl.25 m / 3 próbne i 10 ocenianych w czasie 8 min.z poz.stojącej do tarczy 23p/ Klasyfikacja: indywidualna i zespołowa.

W zawodach brały udział 24 – 3 osobowe zespoły, w tym 4 zespoły żołnierzy rezerwy Bundeswehry z : Poczdamu, Brandenburga, Cottbus i Guben. Zespół RN ZE i RSG w Słubicach w składzie – kol : W.Wójcik,W.Tiszuk i W.Litwiniec zajął w strzelaniu z : karabinka Beryl - 17 miejsce, pistoletu P – 83 – 16 miejsce; w dwuboju strzeleckim 17 miejsce. Kol.W.Litwiniec indywidualnie zajął II miejsce w strzelaniu z pistoletu P – 83 z wynikiem 94 pkt. - otrzymał dyplom wręczony przez Prezesa LZW ZŻWP – gen.bryg.w st.spocz. Aleksandra Bortnowskiego.

Zespół Koła nr.8 ZŻWP w Słubicach w składzie – kol : J.Tomasik, G.Matusewicz i W.Szczygielski zajął w strzelaniu z : karabinka Beryl – 14 miejsce, pistoletu P – 83 – 12 miejsce; w dwuboju strzeleckim – 6 miejsce.
Zgodnie z celem zawodów – ważna byla indywidualna i zespołowa rywalizacja, ale też możliwość spotkania się,wymiany poglądów na temat życia emerytów, przy poczęstunku żołnierską grochówką. Dziękujemy Kolegom z LZW ZŻWP, a szczególnie kol.sekretarzowi Andrzejowi Pawlakowi za zgodę i zaproszenie zespołu RN naszego Związku do udziału w tych zawodach strzeleckich.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Uroczystości 10 czerwca 2015r w Krośnie Odrzańskim

W dniu 10 czerwca 2015r w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości 70.rocznicy objęcia ochroną granicy państwowej na Odrze i Nysie Łużyckiej przez jednostki WP, a następnie przez powołaną wyspecjalizowaną formację wojskową – Wojska Ochrony Pogranicza. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Koledzy z Koła nr.6 ZŻWP w Krośnie Odrz. przy wsparciu Komendy NoOSG i współpracy z innymi strukturami emeryckimi na pograniczu.

Uroczystości rozpoczęły się o godz.12.00 uroczystym apelem na placu apelowym NoOSG; w uroczystości uczestniczyła orkiestra wojskowa z 11 LDKP w Żaganiu, kompania honorowa z NoOSG, poczty sztandarowe : NoOSG, byłej LBWOP, Lubuskiego ZŻWP oraz zaproszonych szkół i organizacji.Na trybunie honorowej miejsca zajęli przedstawiciele : organizatora uroczystości, Komendy NoOSG, władz samorządowych i szkół pogranicza, obecni byli także - byli Komendanci Oddziału – gen.bryg.SG : Szymon Wieczorek i Jacek Bogdan. Przemówienia okolicznościowe wygłosili :przedstawiciel organizatora uroczystości – płk w st. spocz.Józef Ostrowski, Komendant NoOSG – gen.bryg.SG Andrzej Kamiński, Prezes LZW ZŻWP - gen.bryg.w st.spocz.Aleksander Bortnowski.W swoich wystąpieniach mówcy nawiązywali zarówno do historii – ochrony granicy przez formację wojskową – WOP , jak i do czasów współczesnych - gdzie ochrona granicy jest w gestii formacji o charakterze policyjnym – Straży Granicznej.

Podczas uroczystego apelu zasłużonym członkom ZŻWP wręczono medale i wyróżnienia, złoty medal „Za zasługi dla ZŻWP” wręczono także Komendantowi NoOSG – gen.bryg.SG Andrzejowi Kamińskiemu. Na zakończenie uroczystości orkiestra wojskowa wykonła elementy musztry paradnej,a następnie wraz z kompanią reprezentacyjną i pocztami sztandarowymi przed trybuną honorową przemaszerowali licznie zgromadzeni weterani służby granicznej – emeryci WOP i SG oraz przejechali motocykliści – członkowie Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP. Po uroczystości był czas na : zapoznanie się ze sprzętem służb mundurowych, zwiedzanie Sali Tradycji, a także na poczęstunek żołnierską grochówką.

O godz.14.00 rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie dla weteranów służby granicznej i zaproszonych gości, był to czas na spotkanie kolegów wspólnej służby po wielu latach – głównie z woj.zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, a także czas wspomnień – jak ochrona granicy wyglądała kiedyś i dziś. Dziękujemy Kolegom z Koła nr.6 ZŻWP w Krośnie Odrz. za zaangażowanie i zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania z okazji 70.rocznicy powołania WOP, a Komendantowi, przedstawicielom NoOSG i podległych PSG za życzliwość i wsparcie tego przedsięwzięcia.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie
zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Lubaniu

W dniu 31 maja 2015r o godz.15.30 w Lubaniu została odsłonięta tablica pamiątkowa ”W 70 ROCZNICĘ POWOŁANIA ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP” Tablica usytuowana jest na budynku przy wejściu do OSS SG w Lubaniu.

Inicjatorami wykonania i odsłonięcia tablicy byli Koledzy – członkowie Regionu im.Ziemi Łużyckiej naszego Związku w Lubaniu. W odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczyli : byli Dowódcy ŁB WOP w Lubaniu : płk w st.spocz.Ryszard Bartoszewicz; płk w st.spocz.Józef Galicki; były Komendant ŁOSG płk SG rez.Jan Toma; Prezes Regionu im.Ziemi Łużyckiej Jan Hofbauer; Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki; Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński; Komendant OSS SG płk SG Marek Woszczatyński; Prezes ZE i RSG Adam Miksiewicz.

W uroczystości uczestniczyła także kadra kierownicza Ośrodka, liczna grupa emerytów WOP i SG oraz mieszkańcy Lubania. Region Nadodrzański na tej uroczystości reprezentował sekretarz Regionu, który wspólnie z Prezesem Związku złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Gratulujemy i dziękujemy naszym Kolegom z Lubania za inicjatywę i zaangażowanie w upamiętnieniu naszych poprzedników w ochronie granicy na południowo – zachodnich rubieżach naszej Ojczyzny.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika w Szklarskiej Porębie

W dniu 29 i 30 maja 2015r w Szklarskiej Porębie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika i nadania nazwy – Skwer Obrońców Granic z okazji 70.rocznicy objęcia służby granicznej przez WP w Górach Izerskich i Karkonoszach. Ten odcinek granicy przejmował pod ochronę por.Bogdan Ginter – Dca 3 Bat. - 33 PP – 7 DP – 2 Armii WP.

Inicjatorami uczczenia pamięci żołnierzy 7 DP jak i powojennych zasług dla Ojczyzny żołnierzy 3 Bat. 33 PP byli Koledzy – emeryci z Koła nr.7 ZŻWP w Szklarskiej Porębie i Zarządu Rejonowego w Jeleniej Górze. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, a wsparcia udzieliła Komenda NoOSG i PSG w Jeleniej Górze, do działań włączyło się wiele Stowarzyszeń, Związków, wladze samorządowe, przedstawiciele parlamentu, emeryci WOP i SG, dzięki poparciu i życzliwości Komendanta Głównego SG w uroczystości wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego Sącza i Kompania Honorowa z NoOSG.

Ponadto aby upamiętnić historię Batalionu WOP w Szklarskiej Porębie wydano dwie publikacje książkowe : album „Tam za górą jest granica” oraz „Ametystowy Batalion” opisujące życie i służbę obrońców granic w Górach Izerskich i Karkonoszach, uroczystościom towarzyszyły także : wystawa i pokaz filmu o WOP w Szklarskiej Porębie oraz spotkania z młodzieżą szkolną na temat historii WOP i obecnej służby SG.

Z RN ZE i RSG w uroczystościach brała udział trzyosobowa delegacja,Kolegom ze ZŻWP w Szklarskiej Porębie dziękujemy za zaproszenie oraz gratulujemy pomysłu i determinacji aby taką wspaniałą patriotyczną i doniosłą uroczystość zorganizować – w hołdzie naszym poprzednikom – obrońcom granic pełniącym służbę w rejonie Szklarskiej Poręby jak i tym wszystkim, którzy pelnili służbę na granicach Rzeczypospolitej poświęcając nieraz to co najcenniejsze – swoje życie.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

25 - lecie SE i RP w Słubicach

W związku z przypadającym w tym roku 25 – leciem powstania SE i RP, Zarząd Koła w Słubicach w dniu 30.05.2015r zorganizował spotkanie dla członków i zaproszonych gości nad jeziorem w Sułówku.

Patronat nad spotkaniem objęli : Komendant Powiatowy Policji podinsp. Rafał Wawrzyniak, Starosta Słubicki Piotr Łuczyński i Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. W spotkaniu udział wzięli także : Prezes ZW SE i RP Gabriela Lubańska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Franczak oraz przedstawiciele struktur emeryckich współpracujących z Kołem w Słubicach.

W części oficjalnej głos zabierali organizatorzy i zaproszeni goście, wręczone zostały odznaczenia nadane przez ZG SE i RP – odznaczeni : Zbigniew Stasiak i Marian Bergandy, wręczono także dyplomy i podziękowania innym uczestnikom spotkania. Po części oficjalnej odbył się piknik integracyjny.Region Nadodrzański reprezentował Wiceprezes Jerzy Siedlarz, który na ręce Prezesa Koła Huberta Kosickiego przekazał podziekowania za dotychczasową dobrą współpracę naszych struktur.

Członkom Koła życzymy wszystkiego najlepszego,a Zarządowi nieustającej energii i zapału do dalszego działania na rzecz swojego środowiska jak i działań wspólnych na rzecz środowisk emeryckich służb mundurowych na naszym terenie.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Udział w Święcie Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

W dniu 22 maja 2015r w Krośnie Odrz. odbyły się obchody 24.rocznicy powołania SG i 6.rocznicy utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału SG. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza i funkcjonariusze NoOSG na czele z Komendantem gen.bryg.SG Andrzejem Kamińskim oraz zaproszeni goście-wojewodowie: lubuski i dolnosląski ; szefowie służb mundurowych; dowódcy jednostek wojskowych; przedstawiciele samorządów i innych instytucji i urzędów z trzech województw : lubuskiego,dolnośląskiego i wielkopolskiego wspólpracujących z NoOSG ; przedstawiciele policji niemieckiej -federalnej i landowej,policji czeskiej oraz byli Komendanci Oddziału : gen.bryg.SG Szymon Wieczorek i Jacek Bogdan.

O godz.13.00 na placu apelowym odbył się uroczysty apel,podczas którego wręczono awanse,wyróżnienia,odznaczenia i nagrody. W swoim wystąpieniu Komendant NoOSG podkreślił ważne miejsce SG w systemie bezpieczeństwa kraju jako formacji sprawnej,skutecznej i nowoczesnej.

Świeto uświetnił występ orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej 1.Brabanckiego Batalionu Czołgów z 34.BKP - 11 LDKP z Żagania.

Obchodom towarzyszył piknik – Drzwi Otwarte – swoje stoiska prezentowały: NoOSG i podległe PSG oraz inne służby mundurowe,można było obejrzeć sprzęt 11 LDKP – czołg „Leopard”; pojazdy „Rosomak”; broń strzelecką i inną.

Ważnym akcentem uroczystości było złożenie kwiatów przez Komendanta Oddziału w towarzystwie Wojewodów pod tablicą -” Pamięci Żołnierzy KOP, WOP i Funkcjonariuszy SG poległych w obronie granic Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odegranie przez orkiestrę MOSG melodii „ Na Strażnicy”

Dziękujemy Komendantowi NoOSG za zaproszenie przedstawicieli RN ZE iRSG na obchody Święta Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Święto Straży Granicznej w Regionie Nadodrzańskim

W dniu 15 maja 2015r o godz.14.00 na Pl.Bohaterów w Słubicach w związku z 24.rocznicą powołania Straży Granicznej pod tablicą pamiątkową poświęconą Weteranom Służby Granicznej – Żołnierzom i Funkcjonariuszom zostały złożone kwiaty w dowód pamięci i w hołdzie tym,którzy pełnili służbę w przeszłości i tym,którzy pełnią służbę dziś na naszym pograniczu.

W uroczystości uczestniczyły delegacje :

 • samorządu gminnego na czele z Przewodniczącym RM Panem M.Olejniczakiem,
 • samorząd powiatowy reprezentował Członek Zarządu Powiatu Pan A.Skałuba,
 • SG na czele z Komendantem PSG w Świecku Panem ppłk SG K.Krawcem,
 • Policji Federalnej Niemiec / Bundespolizei/ ze wspólnej Placówki w Świecku,
 • Kół : ZŻWP w Krośnie Odrz ; ZŻWP i SE i RP w Słubicach,
 • Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Słubickiej i Koła PTWK w Słubicach,
 • Hufca ZHP im.LBWOP w Słubicach,
 • Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG oraz Koledzy nie zrzeszeni,

Wartę honorową przy pomniku wystawiła Komenda Hufca ZHP i SG. Po krótkim wystąpieniu przedstawicieli: Regionu Nadodrzańskiego Związku i SG, pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty a nastepnie wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie.Straż Graniczna i Policja Federalna Niemiec zaprezentowały samochody używane w codziennej służbie patrolowej. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Urzędu Miejskiego na spotkanie przy kawie,na którym życzenia z okazji Święta Straży Granicznej przekazali : Kol.J.Ostrowski z Koła ZŻWP w Krośnie Odrz. i Zastępca Burmistrza Słubic Pan R.Siemiński.

Dziękujemy Burmistrzowi Słubic Panu Tomaszowi Ciszewiczowi za życzliwość i przychylność w zorganizowaniu naszej uroczystości.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Udział w IV Powiatowym Pikniku Organizacji Pozarządowych

W dniu 09 maja 2015r w Słubicach odbył się kolejny piknik organizacji pozarządowych powiatu słubickiego.W tym roku piknik był częścią obchodów Dni Europy,odbywał się w rejonie mostu granicznego, na ul.Jed.Robotniczej, realizowany w projekcie „Modelowe taNGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorzy pikniku : Powiat Słubicki; Fundacja na rzecz Collegium Polonicum; Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji; Gmina Słubice i Stowarzyszenie „Po PROstu”

Od godz.13.00 swoją działalność na stoiskach prezentowało ok. 20 lokalnych organizacji, swoją obecność na pikniku zaznaczyli także: działacze społeczni,lokalne autorytety,eksperci,seniorzy,lubuska senator Pani Helena Hatka. W trakcie pikniku zrealizowano trzy panele obywatelskie dot: zdrowia, zaangażowania społecznego i walorów przyrodniczych powiatu słubickiego.

Członkowie Regionu Nadodrzańskiego brali udział w tym pikniku jako obserwatorzy oraz uczestnicy rozmów z przedstawicielami poszczególnych stowarzyszeń. Główny cel pikniku to : integracja sektora pozarządowego, wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów.
Dziękujemy przedstawicielom Wydz.Rozwoju Lokalnego,Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słubicach za zaproszenie na piknik.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Udział w obchodach 70.rocznicy zakończenia II wojny światowej

W dniu 8 maja 2015r na Placu Bohaterów w Słubicach z inicjatywy Burmistrza Pana Tomasza Ciszewicza zorganizowana została uroczystość złożenia wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów połączona z apelem poległych.
Uroczystość prowadził Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Pan Roman Filończuk.

W uroczystości udział wzięły władze gminy i powiatu, delegacja z Frankfurtu nad Odrą oraz Pani Olena Krawczenko – zastępca Burmistrza ukraińskiego miasta partnerskiego Szostki położonego na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a także przedstawiciele służb mundurowych,organizacji, stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i mieszkańców.

Nasz Region reprezentował kol.A.Radzik w połączonej delegacji z kolegami z Koła ZŻWP.
Wszyscy uczestnicy oddali hołd tym wszystkim,którzy bohatersko walczyli i oddali swoje życie za naszą wolność podczas II wojny światowej.

Po części oficjalnej na placu przed Urzędem Miejskim można było obejrzeć sprzęt wojskowy prezentowany przez 11 Dywizję Zmechanizowaną WP : czołg Leopard, wóz bojowy Rosomak,system przeciwlotniczy i inny oraz sprzęt innych służb mundurowych.
Szarżę ułańską i pokazy zaprezentowała grupa rekonstrukcyjna z Lubniewic, która zachowuje tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Gratulacje dla Komendanta NoOSG w Krośnie Odrzańskim

W dniu 07.05.2015r w Krośnie Odrzańskim przedstawicele struktur emerytów służby granicznej spotkali się z Komendantem NoOSG Panem gen.bryg.SG Andrzejem Kamińskim.

Inicjatorami spotkania byli Koledzy z Koła ZŻWP w Krośnie Odrzańskim, ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele emerytów służby granicznej ze Słubic, z Kół : ZŻWP, SE i RP oraz RN ZE i RSG.

Głównym celem spotkania było przekazanie – GRATULACJI dla Komendanta NoOSG w związku z mianowaniem na stopień – gen.bryg. Straży Granicznej.

Przedstawiciele emerytów wręczyli Panu gen.bryg.SG Andrzejowi Kamińskiemu piękne wiązanki kwiatów oraz odczytali listy gratulacyjne w imieniu członków – emerytów swoich struktur.

Panie Generale – od emerytów służby granicznej pogranicza lubuskiego – życzymy dużo zdrowia,pomyślności,wielu sukcesów,awansów i satysfakcji ze służby pełnionej w szeregach Straży Granicznej.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Słubicach

W dniu 10 kwietnia 2015r w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie przedstawicieli struktur emeryckich służb mundurowych działających na terenie Gminy i Powiatu Słubickiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kół : SE i RP ; ZŻWP ; ZE i RP RP oraz Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG.

Cel spotkania :

 • wzajemne zapoznanie się po zmianach w poszczególnych Zarządach,
 • omówienie Planów Działania na 2015r w Kołach i Regionie,
 • ustalenie wspólnych przedsięwzięć i możliwości ich realizacji,
 • funkcjonowanie FSSM RP i udział naszych przedstawicieli w jej pracach,
 • kontakty i współpraca z Komendami Jednostek Służb Mundurowych na naszym terenie,

Na spotkaniu ustalono wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez poszczególne struktury oraz zarys działań wspólnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili sens i potrzebę takich spotkań w przyszłości oraz organizację przedsięwzięć i spotkań integrujących nasze środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i wyrażoną dalszą chęć aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego naszych członków.

zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Spotkanie w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

W dniu 03 marca 2015r w Krośnie Odrz. odbyło się spotkanie z Komendantem NoOSG Panem płk SG Andrzejem Kamińskim. Organizatorami spotkania byli Koledzy z Koła ZŻWP w Krośnie Odrz.Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele emerytów służby granicznej ze : ZE i RSG - Region im.Ziemi Łużyckiej w Lubaniu; Koła ZŻWP w Tuplicach, Koła ZŻWP w Słubicach; ZE i RSG – Region Nadodrzański w Słubicach; emeryci z : Gubina i Kostrzyna nad Odrą.

Głównym tematem spotkania była: wspólpraca struktur emeryckich z Komendą NoOSG i PSG w terenie oraz zbliżająca się 70.rocznica objęcia służby granicznej na Odrze i Nysie Łużyckiej przez Frontowe Jednostki Wojska Polskiego a póżniej utworzonych Wojsk Ochrony Pogranicza. Wspólne wnioski z tego spotkania :było to takie pierwsze,a może nawet i historyczne spotkanie Komendanta NoOSG z liczną reprezentacją emerytów służby granicznej od Kostrzyna nad Odrą do Lubania i Krosna Odrz.

Uczestnicy spotkania potwierdzili wzajemne pozytywne dotychczasowe relacje z nadzieją na dobre kontakty w przyszłości. Dziękujemy Panu Komendantowi i Funkcjonariuszom SG z Oddziału za udział w spotkaniu i wysłuchanie emerytów,którzy nie chcą zapomnieć o swojej służbie dla Ojczyzny.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Prezes RN
Ryszard Babij

Strona: 1 2 3 4 5