Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Związki emerytów

logo SEiRP logo ZBFSOP logo ZBŻZiORWP logo Głosu Weterana logo ZGZEiRPRP logo KPEiR

Strona główna » Zdrowie


ZarMed
ZarMed

Bądź mężczyzną. Dbaj o zdrowie!

Bądź mężczyzną. Dbaj o zdrowie!

W sporcie, jak i w życiu w sytuacji zagrożenia instynkt mówi: chroń się!

To męska postawa. Konieczna po 45 roku życia kiedy mogą pojawić się schorzenia układu moczowo-płciowego. Dlatego nie unikaj lekarza i prowadź zdrowy tryb życia.

Zrób to, zanim coś cię trafi. Bądź mężczyzną. Chroń zdrowie!

Bądź mężczyzną. Dbaj o zdrowie!

Koledzy emeryci, znowu władza szuka pieniędzy w naszych portfelach, tym razem temat dotyczy obniżenia grup inwalidzkich w związku ze służbą.

Zatem prezentujemy pismo emerytowanego funkcjonariusza Policji, który przekazał nam informację o powyższym fakcie.


Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Policji, z orzeczoną trzecią grupą inwalidzką pozostającą w związku ze służbą.

W grudniu 2011 r. mam wyznaczony termin badania kontrolnego. W związku z tym zwracam się z prośbą o zbadanie prawnych aspektów wprowadzenia projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej względem funkcjonariuszy wobec których WKL orzekły inwalidztwo pozostające w związku ze służbą na czas określony, które podlegają badania kontrolnym.

Pragnę nadmienić że w tej sprawie kontaktowałem się z Panią Ewą Molczan z MSWiA która jest osobą odpowiedzialną za prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia. Pani Molczan wstępnie poinformowała mnie że komisje lekarskie będą orzekać na podstawie nowego rozporządzenia i nowego załącznika z wykazem chorób i schorzeń. Dlatego też z uwagi na fakt że schorzenie stwierdzone u mnie podczas komisji lekarskiej które było podstawą orzeczenia grupy inwalidzkiej pozostającej w związku ze służbą nie występuje w nowym załączniku do projektowanego rozporządzenia WKL nie będzie miała innego wyjścia w przypadku stwierdzenia że inwalidztwo u mnie nadal istnieje jak uznanie go za inwalidztwo pozostające bez związku ze służbą. Pozbawi mnie to jak również wielu byłych funkcjonariuszy służb mundurowych dodatku 15% do otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Prawa do ww dodatku z tego co udało mi się ustalić nie stracą osoby z orzeczeniem grupy inwalidzkiej pozostającej w związku ze służbą orzeczonej na stałe.

Sytuacja taka podzieli emerytów służb mundurowych na tych którzy będą dożywotnio otrzymywać dodatek do emerytury oraz na tych którzy nabyte prawo do tego świadczenia stracą.

Proszę w imieniu swoim oraz pozostałej rzeszy emerytów o podjęcie działań które prawnie zapewnią że nowe uregulowanie prawne w przypadku jego wprowadzenia obejmie tylko i wyłącznie osoby stające przed WKL po raz pierwszy. Moja sugestia jest taka że do nowego rozporządzenia należało by dodać obowiązujące obecnie dwa załączniki wykazu chorób i schorzeń z wyraźnym odniesieniem że dotyczyć one będą osób wobec których WKL ustaliły już grupy inwalidzkie pozostające w związku ze służbą. Pragnę również dodać że samo rozporządzenie obecnie obowiązujące określa ponowne wezwanie inwalidy przed WKL jako badanie kontrolne, a nie badanie mające na celu weryfikacje rozpoznanego dotychczas schorzenia według nowego załącznika z wykazem chorób i schorzeń.Prośba Akademii Medycznej

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE(in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i prześlijcie tą wiadomość dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!